4 juli 2006

Jan van den Bos(1814-1867)

Jan van den Bos werd in oktober 1814 geboren.In oktober 1829 vierde Jan zijn vijftiende verjaardag. De daarop volgende winter was de strenge winter van 1829-1830. Ons land telde nu zo'n 2,6 miljoen inwoners. Met de volksgezondheid was het nog altijd droevig gesteld. In 1832 stak opnieuw een cholera-epidemie de kop op, maar deze had geen directe gevolgen voor de nog in leven zijnde familieleden. Het moet in de loop van de jaren dertig van de 19e eeuw geweest zijn dat Jan werk vond als kuiper en in contact kwam met Jannetje Isabella van Heusden. Op 18 december 1837 gingen ze in ondertrouw en op 11 januari 1838 traden ze in het huwelijk. Een jaar later werd hun eerste kind geboren, het was een meisje en ze werd vernoemd naar haar in 1827 overleden grootmoeder Maria. We schrijven dan de meimaand van het jaar 1839. Later dat jaar zou een zware storm op 29 november het water in Holland opjagen. Daarbij werd ook Leiden bedreigd door overstroming. Op 26 september 1837 werd in een certificaat van de Nationale Militie melding gemaakt van de inschrijving van Jan van den Bos, geboren op 14 oktober 1814. Aan hem was bij de loting het nummer 79 toegvallen en van de militaire raad, hebbende zitting gehouden in Gouda, had hij voor een jaar vrijstelling gekregen, juist omdat hij beneden de maat was. Zijn lengte bedroeg 1 el, 5 palm en 6 duim. Jan van den Bos (1814-1867) had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen, een ronde kin en bruin haar. Hij was niet in staat te schrijven, zodat we kunnen aannemen dat hij tussen 1820 en 1826 weinig of geen schoolopleiding heeft genoten. Gedurende de jaren veertig werd een aantal van Jan's kinderen geboren: 1841 een dood kind,in 1842 een Jan van den Bos die na nog geen 2 maanden al overleed, in 1844 kwam Jannetje Isabella, in 1847 nog een zoon Jan.In de jaren 1850-1859 kwamen nog eens vier kinderen ter wereld: Willem frederik in 1850, Johannes Frederik in 1852, Frederik in 1855 en Denijs in 1859. In 1862 werd Elizabeth geboren. Jan van den Bos overleed in 1867, nog geen 53 jaar oud.