31 december 2006

Achteruitgang in de gezondheid van Jansje van den Bos

In de gezondheidstoestand van Jansje van den Bos-Schaft (87) is een verslechtering opgetreden. Haar algehele conditie is achteruit gegaan ,zo vernam ik uit betrouwbare bron. Nog op tweede kerstdag was de bijna 88-jarige moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Van den Bos bij haar dochter Trudy en familie in Leiderdorp om het kerstfeest te vieren. Ze genoot zichtbaar van dit samenzijn, maar het spreken ging uiterst moeizaam. Er werden onder meer nog video-opnamen van Jansje gemaakt, zowel door Trudy als door John. Dit zouden wel eens zeer historische beelden kunnen worden. Vrijdag was haar toestand overigens nog redelijk.

22 december 2006

De 62e geboortedag van Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar

Vandaag is het 62 jaar geleden dat Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar aan de Leidse Oranjegracht werd geboren. Het was middenin de hongerwinter, op 22 december 1944. Haar lagere schooltijd beleefde zij aan de Oosterstraatschool in Leiden van 1951 tot 1957. Vervolgens volgde zij lessen aan de MULO. Van 1960 tot 1962 hielp zij haar vader in de kapperszaak in de Trompstraat, waar het gezin vanaf 1946 woonde. In 1962 ging zij bij de Leidsche Onderwijsinstellingen werken, waar zij haar toekomstige man Arie van den Bos leerde kennen, met wie zij op 29 augustus 1963 in het huwelijk trad. Ze werd moeder van een zoon Danny in 1963. Van 1967 tot 1971 woonde ze in de Van der Tasstraat. In april 1971 werd haar tweede zoon Johnny geboren en in juni 1979 overleed haar moeder Anna Bavelaar-van den Eijkel. In september 1984 ging haar vader heen. Lena Dieuwertje overleed op 27 november 1997. Ze was nog geen 53 jaar oud.

13 december 2006

Bejaarden- en ouderenzorg

Is Jansje van den Bos-Schaft nu aangewezen op verpleeghuis- en bejaardenzorg, ook in het verleden zijn leden van de familie Van den Bos opgenomen geweest in inrichtingen voor ouderenzorg.Zo was de in 1770 geboren Jan van den Bos in 1843 (hij was toen 73 jaar) woonachtig in de Kaarsenmakersstraat. Daar was het Minnehuis gevestigd. De Nederlands-hervormde gemeente -de toenmalige staatskerk in Nederland- was eigenaar van het pand. Het was dus niet duidelijk of de gemeente Leiden of de diaconie eigenaar was. De gemeenteraad benoemde alle regenten, waarvan de helft diakenen. Zowel de gemeente als de kerk claimde het eigendomsrecht van de bezittingen.Dat Jan van den Bos(1770-na 1850) in het Minnehuis was opgenomen, betekende dat hij voor zijn oude dag een beroep moest doen op de armenzorg, in dit geval verzorgd door de hervormde diaconie. Ook Geertruida van den Bos-Nievaart(1899-1992) heeft op het eind van haar leven kort in de Kaarsenmakersstraat gewoond. Zij was ook hervormd.