27 maart 2008

Arie van den Bos over de Van der Tasstraat

Op deze derde verjaardag van Tim Daniel Johannes van den Bos (We feliciteren hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem geluk en voorspoed voor de toekomst!) vervolg ik mijn reis door het verleden van onze familie. Vandaag wil ik opnieuw postuum mijn vader aan het woord laten, dit keer over de periode in de Van der Tasstraat, de jaren zestig: "De verbouwing in het pand aan de Van der Tasstraat heeft ruim een jaar geduurd. Het moest allemaal in de avonduren plaats vinden en naar ik nu ook begrijp: Opa van den Bos beheerde de financien. Opa Schaft heeft er erg veel aan geholpen (metselen, tegelzetten, slopen etc.)Verder had mijn vader een timmerman ingehuurd, te weten Willem Bousie. Hij heeft momenteel nog steeds een eigen aannemersbedrijf. Wij hebben hem min of meer uit het oog verloren, maar het toeval wilde dat toen opa in het jaar 1988 regelmatig i.v.m. zijn hart in het ziekenhuis terechtkwam, ook zijn vader daar toen lag. Ze lagen naast elkaar. Ik sprak Willem Bousie overigens regelmatig omdat zijn vrouw en hij bij ons op dansles zaten bij Alphenaar. De verhuizing heeft plaatsgevonden met eigen vervoer en ook wel met de PTT auto. Ik denk dat we in 1966-1967 definitief zijn overgegaan."

21 maart 2008

Maria Ket: vroedvrouw bij de geboorte van Jan van den Bos in 1814

Maria Ket was de in 1756 geboren vroedvrouw die heeft geholpen bij de geboorte van onze voorvader Jan van den Bos op 14 oktober 1814. Jan van den Bos kwam op die oktoberavond om negen uur ter wereld. Maria Ket was vroedvrouw. Ze woonde aan de Kalvermarkt in Leiden en was aanwezig bij de geboorte van Jan in het huis aan de Kraaierstraat. Zij was het ook die op 15 oktober 1814 aangifte is gaan doen van de geboorte van Jan op het gemeentehuis. Willem Zaalberg, een 72-jarige buurman van de familie Van den Bos en de 27-jarige Paulus Jacobus de Tombe, eveneens een buurtbewoner, zijn met de vroedvrouw meegegaan om aangifte te doen. Vader Jan van den Bos(1770-na 1850) was hierbij niet aanwezig. Hij diende in het leger in deze periode, kort na de Franse tijd en de uitroeping van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. Over het leven van Maria Ket is weinig bekend. Wel weten we dat ze een zuster Sara had. Verder onderzoek is noodzakelijk.

18 maart 2008

De coma van Arie van den Bos in oktober 1966

Mijn vader, Arie van den Bos(1945-2007), kwam in oktober 1966 comateus in het ziekenhuis. Hij schreef daarover in april 2001 het volgende: "Dat ik in coma ben geraakt had met de Nacht van Schmelzer niets van doen. Dat gebeurde namelijk een week later in de nacht van woensdag op donderdag. De feitelijke oorzaak heeft men nooit kunnen achterhalen. Wel moet worden gezegd dat ik op maandagochtend behoorlijk hoofdpijn had en vervolgens die dag niet naar mijn werk ben geweest. Ik meldde me bij de controlerend geneesheer dr. Verhoef. Deze stuurde me dinsdag al weer aan het werk. Overigens was mijn hoofdpijn toen al weer wat gezakt. Op de vrijdag daarna heeft hij me overigens in het ziekenhuis wel bezocht, geschrokken was hij kennelijk om mij al weer zo snel aan het werk te sturen."

12 maart 2008

Denijs van den Bos 90

Vandaag, 12 maart 2008, is het 90 jaar geleden dat Denijs van den Bos werd geboren. Op 26 maart is het 20 jaar geleden dat hij overleed. Hij was toen 70. In de akte van de burgerlijke stand van 28 maart 1988 heet het als volgt: Op 26 maart 1988 te 10 uur 45 minuten, is in de gemeente Leiden overleden van den Bos, Denijs, geboren te Leiden op 12 maart 1918, wonende te Leiden, echtgenoot van: Schaft, Jansje De overledene is een zoon van: van den Bos, Denijs en: Nievaart, Geertruida, wonende te Leiden. De aangifte is gedaan door: Haasnoot, Agatha Cornelia, oud 30 jaar, administratief medewerkster, wonende te Leiden die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen van het overlijden. Waarvan akte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Leiden op 28 maart 1988.

8 maart 2008

De maand maart 2008: Denijs van den Bos(1918-1988) 20 jaar dood, 90e geboortedag

Het zal op 12 maart a.s. precies 90 jaar geleden zijn dat onze vader en opa Denijs van den Bos(1918-1988) ter wereld kwam. Dat gebeurde aan de Binnenvestgracht te Leiden. Geheel in de lijn van de familietraditie sinds 1859 noemden Denijs van den Bos(1896-1966) en Geertruida van den Bos-Nievaart (1899-1992) hun eerstgeborene Denijs. Onze vader en opa heeft onder meer op de ambachtsschool aan de Leidse Haagweg gezeten. Hij wilde verder in de techniek en kon heel goed leren. Met een beetje trots sprak hij in later jaren nog van zijn "passer- en tekendoos". Hij maakte zelf gereedschappen in de dertiger jaren. Voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog had hij al verschillende baantjes, maar ook studeerde hij daarnaast. Hij zat onder meer op M.S.G. (Mathesis Scientiarum Genetrix). In 1945 ging hij bij de PTT werken en daar klom hij gedurende de 36 jaar dat hij er werkte op van monteur tot bureauchef. In de jaren vijftig toonde hij zich een goede vader voor zijn kinderen. Hij hield wel van orde en regelmaat. In de jaren zestig trok hij met zijn vrouw en schoonzuster regelmatig naar Oostenrijk en in 1963 werd hij op 45-jarige leeftijd grootvader. De jaren zeventig brachten hem nog een aantal promoties op zijn werk. Nadat hij gedurende een bepaalde periode zijn werkzaamheden in Alphen had verricht,werd hij later overgeplaatst naar Den Haag-Scheveningen. Eind maart 1981 nam hij afscheid van de PTT. OP 16 april 1981 kreeg hij een zwaar hartinfarct, gevolgd door een tweede lichter infarct in oktober 1981. Hij moest het langere tijd rustiger aan doen. Op 12 maart 1983 vierde hij zijn 65e verjaardag. Vakanties werden in de jaren tachtig met name in Spanje en op Mallorca en de Canarische eilanden doorgebracht. Op 26 maart 1988 overleed Denijs van den Bos op 70 -jarige leeftijd.

4 maart 2008

Arie van den Bos en de "Nacht van Schmelzer" in oktober 1966

Mijn vader, Arie van den Bos, heeft altijd een grote politieke belangstelling gehad. Vanaf het begin van de jaren zestig volgde hij de politieke debatten op de voet. In 1966 moet het geweest zijn dat hij een bezoek aan het Tweede kamergebouw bracht, waar een debat over de mijnsluiting met minister Den Uyl van economische zaken werd gehouden. Mijn vader was in later jaren zeer gecharmeerd van het kabinet Den Uyl en via zijn VARA volgde hij in de jaren zeventig en tachtig menige uitzending van VARA's politieke stamcafe "In de rooie Haan" . In 1986 was Den Uyl voor een verkiezingsbijeenkomst in Leiden en natuurlijk ging mijn vader daar met ons naartoe. De debatten tijdens de zogeheten "Nacht van Schmelzer" in oktober 1966 volgde hij de hele nacht via de tv. Toen heeft hij het kabinet Cals zien vallen. Mijn vader schreef daar later over: "De heer Cals was zichtbaar ontdaan en sprak in zijn slotwoord vertwijfeld uit dat hij dit zeker niet had verdiend van de KVP."