21 mei 2016

Verste voorvaderen

Onze verste voorvaderen leefden rond 1200 in Doornik. Het betreft de vroegst bekende voorvader van onze moeder en oma Jansje Schaft. Het gaat hier om een Nicholes de Le Roke die in de jaren 20 van de 13e eeuw schepen in Doornik was. Een nazaat van deze Nicholes was Catharina van Roocke. Zij huwde in juli 1658 in Leiden met Daniƫl Thomasz Schaft. Zo is de familie de Le Roke gelieerd aan de familie Schaft. Nicholes was er destijds verantwoordelijk voor dat hij een misdadiger liet oppakken die zich in een kathedraal had verschanst. Daar genoot hij immuniteit. Maar de misdadiger werd gehangen. De bisschop was verbolgen en eiste van Nicholes dat deze hem om vergiffenis zou vragen. Dat zoveel voorouders van ons in Doornik woonden is niet verwonderlijk. Doornik was aanvankelijk de hoofdstad van het Frankische rijk.

18 mei 2016

Arie van den Bos 71

Afgelopen 15 mei was het 71 jaar geleden dat onze vader, broer en opa werd geboren. Hij kwam ter wereld op 15 mei 1945. Van Betty hoorde ik dat kinderen Van den Bos vroeger op verjaardagen met dekens om ,s ochtends altijd voor elkaar zongen. Dat was in de jaren vijftig. We denken terug aan het leven van Arie van den Bos. Rust in vrede, beste vader, opa en broer. Ook was hij een oom voor Cindy en Colette.

12 mei 2016

Oudste vermeldingen

De vroegste geschiedenis van de familie Bordedeu is in nevelen gehuld. De oudste vermelding van een Bordedeu dateert uit 1449. In dat jaar heeft een zekere Jehenne de Bourdeauduis haar testament opgemaakt in Doornik. De familie woonde dus in die tijd in of rond Doornik. In latere jaren worden opnieuw in Doornik testamenten opgemaakt door leden van de familie Bourdeauduis. De stad kende in de 15e eeuw een bloeiende lakenhandel. Doornik of Tournai lag in Henegouwen.

2 mei 2016

4 en 5 mei 2016

Spoedig is het dodenherdenking en bevrijdingsdag 2016-71 jaar na het einde van de tweede Wereldoorlog en bezettingstijd in Nederland. Over de bezettingstijd heeft met name onze moeder en oma menig verhaal opgetekend, 9 jaar geleden ging ze van ons heen, maar tijdens haar leven getuigde ze menigmaal van haar afkeer van onrecht en dictatuur. Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de oorlog en bezettingstijd. Ze waren die avond gaan dansen bij Mieremet, Janny en Nijs. Het was een beetje laat geworden. vader Arie Schaft was boos., Dat pikte ik niet,, zei dochter Jansje Schaft later., Dat is de enige keer dat ik ruzie met mijn vader heb gehad, verklaarde ze later. later die nacht bezette Duitsland ons land, het begin van vijf lange, bange jaren.

1 mei 2016

Brigitte 48

Op 21 april is Brigitte 48 jaar geworden. We wensen haar een goed nieuw levensjaar.