26 december 2011

Kerstmis 2011

Gisteren hebben we het kerstfeest bij John en Brigitte gevierd. De voltallige familie was er aanwezig. Het was een bijzonder geslaagd kerstfeest met een gezellig samenzijn en heerlijk eten en drinken. Rob Vlieland en Brigitte hadden bijzonder veel werk gemaakt van de kerstmaaltijd. Ik had tomatensoep vooraf en daarna rollade met boontjes en aardappeltjes. Echt heel lekker. Verder hebben we nog veel met elkaar gesproken en had ik weer de nodige witte wijntjes achter mijn kiezen. Met Gerard spark ik over de economische crisis en later aan tafel over het misbruik in de katholieke kerk. Met Ed had ik gesprekken over geschiedenis en de geschiedenisquiz. Het was een kerstmis om aan terug te denken later. Het kerstfeest anno 2011, het jaar dat nu snel ten einde spoedt. Spoedig schrijven we nu het jaar 2012. Ik wens u allen alvast een heel fijne jaarwisseling toe en een voorspoedig begin van het jaar 2012. Fijn was het dat Betty het kerstfeest gisteren kon meebeleven. Zij was eerder die dag uit het ziekenhuis ontslagen. We wensen haar in het bijzonder veel gezondheid en al het goede voor 2012!!!!

21 december 2011

Arie van den Bos 4 jaar dood

Vandaag is het vier jaar geleden dat onze zo beste vader van ons heenging. Op 21 december 2007 kwam hij te overlijden. Spoedig zal het 50 jaar geleden zijn dat onze beide ouders voor het eerst kennis met elkaar maakten bij de LOI. Dat gebeurde in de zomer van 1962. Daar ligt de basis van het gezin Van den Bos. Onze beide ouders zijn er niet meer. John en ik zetten hun traditie voort. Wij zullen aan hen blijven denken en de herinnering aan hen levend houden. Rust zacht, beste vader, lieve moeder!

17 december 2011

De jaren '30

Algemeen wordt nu gesproken over een crisis die gelijkenissen vertoont met de jaren van de Depressie in de jaren '30. Er zijn inderdaad parallellen te trekken met toen. Na de beurskrach van 1929 verliet Engeland in 1931 de gouden standaard. Het internationale financiele systeem viel in 1931 uit elkaar en dit heeft het aantreden van Hitler in 1933 mogelijk gemaakt. Daarna volgde de Grote Depressie. Hoewel het internationale financiele systeem nu weer uit elkaar dreigt te vallen, kennen we nu anders dan toen een multipolair economisch systeem. China , India en Brazilie zijn groeimotoren en er is ook nu meer economische samenwerking. Toch dreigt ook nu nationalisme en protectionisme zoals de baas van het IMF afgelopen week nog zei. Ook zij waarschuwt voor jaren '30 toestanden. Ook nu zijn er populistische partijen die de crisis exploiteren voor eigen politiek gewin.

11 december 2011

Het koninkrijk der Nederlanden 1813-2013

Over niet al te lange tijd bestaat het koninkrijk der Nederlanden precies 200 jaar. We kennen dan 200 jaar een koning of koningin in ons land. Op 30 november 1813 landde koning Willem I in Scheveningen. De geschiedenis van ons land in de afgelopen 200 jaar kunnen we indelen in tijdperken. Veelal wordt de naam van een koning of koningin aan zo'n tijdperk verbonden. We kennen de periode van de koperen koning Willem I van 1813 tot 1840, het tijdperk van de grillige koning Willem II van 1840 tot 1849. Hij werd in 1848 in een nacht van conservatief tot liberaal. Daarnaast hadden we de koning zonder macht: koning Willem III. Hij regeerde van 1849 tot 1890. Daarna brak het tijdperk van de koninginnen aan. Wilhelmina werd feitelijk al in 1890 koningin, maar omdat zij nog minderjarig was, trad haar moeder Emma op als regentes. Wilhelmina stond symbool voor het tijdvak tussen 1898-1948. Zij was de vorstin die stond voor het anti-fascisme en de strijd tegen de bezetter. Zij maakte de beide wereldoorlogen mee en speelde een rol in de crisis van de jaren dertig. Daarna was Juliana koningin. Zij was dat in de jaren 1948-1980. Juliana was de gewone koningin. Zij was ook de vredesvorstin. Ze had bepaald pacifistische ideeen. Ze was vorstin tijdens de periode van de wederopbouw na de oorlog, de tijd van de dekolonisatie en de uitbouw van de verzorgingsstaat. Verder maakte ze de democratiseringsgolf mee van de jaren '60 en de emancipatie in de jaren '70. Vanaf 1980 was Beatrix het gezicht van ons land. Zij is de zakelijke koningin. De vorstin van de immigratie en integratie. Ze maakte zich sterk voor tolerantie. Het was de tijd van de globalisering, de val van het communisme in 1989-1991 en de verdergaande Europese samenwerking. Verder de tijd van het islamterrorisme en de digitalisering. Ik hou het erop dat Willem-Alexander in 2013 koning zal worden. Hij zal de crisiskoning worden. Hij treedt aan in een tijd van een ongunstig economisch gesternte. Zo heeft iedere tijd zijn eigen vorst en volgen de verschillende tijdperken elkaar op. Voor wat betreft de familie Van den Bos: zij hebben gedurende de afgelopen 200 jaar ook al deze tijdperken beleefd. Jan van den Bos (1814-1867)leefde onder Willem I en Willem II en III, Denijs van den Bos (1859-1913) maakte Willem III, Emma en Wilhelmina mee en Denijs van den Bos (1896-1966) leefde ten tijde van het bewind van Emma, Wilhelmina en Juliana. Gedurende de 20e eeuw leefden: Denijs van den Bos(1918-1988), Arie van den Bos (1945-2007), Denijs van den Bos (1963) en Johannes Johnny van den Bos (1971)

7 december 2011

Depressie dreigt in Nederland

Hoewel er een lichte opleving in de Verenigde Staten lijkt te zijn, vertoont de crisis nu toch al depressie-achtige kenmerken. De parallel met de jaren '30 dringt zich meer en meer op. Alom wordt nu gewaarschuwd voor een depressie in Nederland. We stevenen af op jarenlange economische stagnatie. De werkloosheid loopt op, de verzorgingsstaat wordt verder uitgekleed, de zorgkosten stijgen. Er is onrust over de pensioenen en er dreigt politieke onbestuurbaarheid. Ook is er een crisis op de woningmarkt. Donkere wolken pakken zich dus samen en een einde aan de crisis is dus niet in zicht. Hoe zal het verder gaan? We denken aan onze grootouders die de jaren dertig meemaakten en daarna nog een oorlog. Zij hebben het lang niet altijd gemakkelijk gehad. We hopen nu voor de toekomst op het beste!

1 december 2011

Het jaar 1953

Het jaar 1953 was aangebroken en in februari 1953 was er de stormramp in Zeeland. De dijken breken door en Leny kan zich jaren later de beelden nog herinneren. Ze is een meisje van 8 als het gebeurt. In april 1953 gaat Leny naar de derde klas van de lagere school. Het is een kil voorjaar, op 11 mei vriest het nog enkele graden. Het contact met grootouders Van den Eijkel is goed te noemen. Grootvader Nicolaas van den Eijkel, woonachtig in Rijnsburg, verlaat in 1953 woningbouwvereniging Spinoza. Op 2 juni 1953 is het nog slechts 9 graden, maar eind juni is het zomer en wordt het 30 graden in ons land. In augustus is het vakantietijd en op 12 augustus wordt het bijna 31 graden. Koningin Juliana komt naar Leiden en bezoekt de speeltuin in de buurt waar Leny woont.