26 mei 2011

Interview Johannes Johnny van den Bos(40)

In een ietwat verlaat video-interview ter gelegenheid van zijn 40e verjaardag heeft Johannes Johnny van den Bos (1971)afgelopen dinsdagmiddag ruim een uur over zijn leven tot nu toe gesproken. Ter sprake kwamen de verhalen die hij had opgevangen van onze ouders over de jaren zestig, de jaren in de Van der Tasstraat, zijn lagere schooltijd, de middelbare school en de jaren zeventig. De herinneringen aan onze grootouders en de eighties met de muziek waarvoor hij zich destijds meer en meer ging interesseren. Vervolgens kwamen de jaren negentig ter sprake met zijn HTS-tijd, de vakanties in Amerika in 1990-1992 en 1996 en in Thailand in 1998. De jaren met onze ouders nog samen. In 2000 maakte Johannes Johnny kennis met Brigitte Vlieland (1968). In het bijzijn van Suus dinsdagmiddag sprak mijn broer uitvoerig over de geboorte van Suus (2003) en Tim(2005) en over hun schooltijd nu. In 2004 waren John en Brigitte op de Antillen. In 2008 en 2009 was John in Maleisie. Brigitte bracht in 2009 een bezoek aan Canada.

20 mei 2011

De ambachtsschool

Onze grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) heeft aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw op de ambachtsschool gezeten. Op 1 mei 1883 was de school geopend. Het initiatief tot het stichten van de Leidsche Ambachtsschool is uitgegaan van de werkbazenorganisatie 'Bouwkunst en Vriendschap'. In januari 1881 was uit haar leden een commissie benoemd om de statuten en het algemene plan te ontwerpen en om met steun van de burgerij praktische verwezenlijking mogelijk te maken. Zo lezen we in het boekje '100 jaar ambachtsschool' dat ik van mijn grootvader erfde. Op die school deed onze grootvader technische kennis op, de basis voor zijn latere loopbaan bij de PTT. Onze grootvader had een grote technische aanleg, iets wat later terugkomt bij zijn kleinzoon Johannes Johnny van den Bos die ingenieur is en eveneens technisch onderlegd is.

15 mei 2011

'Ergste is dat ik mijn kleinkinderen niet zie opgroeien'

Vandaag, 15 mei 2011, is het 66 jaar geleden dat onze vader Arie van den Bos(1945-2007) werd geboren. We staan vandaag stil bij zijn leven. Hoe zou hij de huidige ontwikkelingen in de samenleving hebben bekeken? Hoe zou hij de politieke situatie hebben beoordeeld? Onze vader was uiterst kritisch in dat opzicht. Hij stond duidelijk links van het midden. Hij kon wat dat betreft erg fel uit de hoek komen. Toch was hij in december 2007 tamelijk gelaten over zijn naderende einde en afscheid van ons. 'Het is erger voor jullie dan voor mij'-sprak hij meer dan eens. 'Ik stap er gewoon tussenuit.' Laconiek was hij daaronder. Al zal er veel in hem zijn omgegaan die laatste weken. Slapen deed hij slecht die laatste periode toen duidelijk was geworden dat hij ongeneeslijk ziek was.'Het ergste is dat ik mijn kleinkinderen niet zie opgroeien.' Daar was hij zeer beslist over. En dat zeggen we hem na. Dat is het ergste van het zo vroeg afscheid moeten nemen. Geen tijd van leven hebben om de generaties die na ons komen te zien opgroeien. Rust zacht, beste vader!

14 mei 2011

De jaren zestig-alles wordt anders

Andere tijden besteedt deze maand in een special aandacht aan de jaren '60. Bij de sixties denken we meestal aan provo, de flower power en de Maagdenhuisbezetting. Toch waren die jaren ook nog de jaren van het stoepje vegen en de kerkgang op zondag voor velen. Onze ouders waren geen hippies, al konden ze popmuziek wel waarderen. Mijn moeder luisterde in de tent in Katwijk destijds naar radio Veronica. Shocking Blue schalde door de tent in de zomer van 1969. Tot 1967 hadden we ingewoond bij grootouders Bavelaar in de Trompstraat. Vanaf 1967 woonden we in een klein huisje in de v/d Tasstraat waar inderdaad het straatje nog geveegd en geschrobd werd in die jaren.

10 mei 2011

Duitsland valt Nederland binnen:10 mei 1940

Vandaag is het 71 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel. 'Dat is oefenen', had onze grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft, toen nog Jansje Schaft, gezegd. Ze werd 's nachts wakker van de vliegtuigen.'Een hele laag Messerschmitts', wist ze zich later te herinneren. In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei 1940 viel als een donderslag bij een letterlijk heldere hemel het Duitse leger ons land binnen. Ook onze andere grootmoeder, Anna van den Eijkel, is mogelijk wakker geworden van de vliegtuigen. Zeker zullen ze die ochtend van de 10e mei 1940 het nieuws via de radio hebben vernomen. Daarbij kwam dat niet ver van Rijnsburg, in het nabijgelegen Valkenburg, al direct felle gevechten werden gevoerd. In de Petronella van Saksenstraat had men uit voorzorg zandzakken voor de voorgevel geplaatst.

6 mei 2011

De jaren tien-op de drempel van de moderne tijd

In de jaren tien van de vorige eeuw, nu 100 jaar geleden, stond Nederland aan de vooravond van de moderne tijd. Een nieuwe tijd brak baan. Andere tijden, het onvolprezen geschiedenisprogramma van de publieke omroep, besteedt op 15 mei a.s., op de geboortedag van onze vader, aandacht aan die jaren tien. Met stomme films en geluidsopnamen uit die jaren. Anders dan andere landen bleef Nederland neutraal tijdens de periode van de Eerste Wereldoorlog. Daarom bleef Nederland ook langer hangen in een sfeer van traditionalisme en conservatisme. Toch waren ook in Nederland eerste kenmerken van een modernere tijd te zien. Denk in de eerste plaats maar eens aan het veranderende straatbeeld in die tijd. Meer verkeer, meer auto's enz. Kijken dus naar de jaren tien, een special van Andere tijden. Het waren de jaren waarin onze grootouders Van den Bos werden geboren: grootvader Denijs van den Bos op 12 maart 1918, grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft op 5 januari 1919. Later in het huidige decennium zal dat 100 jaar geleden zijn.

4 mei 2011

Bezoek aan landgoed De Olmenhorst

Gistermiddag, dinsdag 3 mei 2011, zijn Brigitte, mevrouw Vlieland, Suus, Tim en ik op landgoed De Olmenhorst geweest in Lisserbroek. Landgoed De Olmenhorst is een familiebedrijf dat al ruim 150 jaar bestaat. Op hun website is te lezen dat de gronden in 1854 werden gekocht, twee jaar na de drooglegging van het Haarlemmermeer, door Stephanus de Clercq (1826-1886). Stephanus was de betovergrootvader van de huidige eigenaar. Op de site van de Olmenhorst is een familiegeschiedenis te downloaden. Om twee uur ongeveer kwamen we gistermiddag aan op het landgoed. We zijn toen naar boomgaard III gelopen. Colette had voor 'de Bossies' een appelboom geadopteerd die in september appels levert voor de pluk. Suus had de boom als eerste gevonden. Daarna zijn we teruggelopen naar een terras waar Brigitte, mevrouw Vlieland en ik thee, koffie en appeltaart met slagroom nuttigden. Erg gezellig! Suus en Tim gingen ondertussen knutselen: een spiegel beschilderen. Nadat Brigitte en ik nog de landgoedwinkel hadden bezocht met biologische producten, gingen we na afgerekend te hebben rond half vijf weer met zijn allen op huis aan. Brigitte maakte nog wat foto's als herinnering aan ons leuke bezoek aan het landgoed. Tim ging nog even in een pipowagen zitten en ook kwamen we weer langs het insectenhotel, een item dat Tim wel kon waarderen. Rond vijf uur waren we weer in Leiden. Terzijde zij nog opgemerkt dat in het laatste gedeelte van de oorlog op de Olmenhorst het hoofdkwartier gevestigd was van de Binnenlandse Strijdkrachten, district Haarlemmermeer. Al met al was het een leuk uitstapje gistermiddag!! Dank Brigitte en mevrouw Vlieland hiervoor!!!

1 mei 2011

De bevrijding-mei 1945

In mei 1945 werd Nederland bevrijd. Op 15 mei 1945 werd onze vader Arie van den Bos (1945-2007) geboren, een beste vader die altijd klaarstond voor anderen en een hardwerkend man was. Hij werd dus geboren in de bevrijdingsmaand, nu 66 jaar geleden. Op 9 mei 1945 verscheen het volgende nieuwsbericht in de Nieuwe Leidsche Courant:'Europa is van den oorlog verlost. Duitschland heeft volledig gecapituleerd. Het verdrag der capitulatie werd in het hoofdkwartier van generaal Eisenhower geteekend, voor Duitschland door kol-gen. Jodl, de nieuwe chef-staf van het Duitsche leger. Churchill heeft gistermiddag, 3 uur, voor de radio het einde van den oorlog aangekondigd terwijl Koning George gisteravond een radiorede gehouden heeft. Grote hoeveelheden levensmiddelen aanwezig op de Duitsche depots, komen ter beschikking van geheel ons volk. Uit de mijnen worden kolen voor de keukens aangevoerd en er wordt binnenkort 2 millioen liter petroleum verstrekt voor kookdoeleinden.'