27 december 2017

Heimwee naar het verleden

Heel veel mensen hebben hedentendage heimwee naar het verleden. Er is soms een nostalgisch verlangen naar wat eens is geweest. Dit hangt nauw samen met een angst voor de toekomst die veel mensen hebben. Door de globalisering heefft het vooruitgangsgeloof een enorme knauw gekregen. Mensen zijn soms onzeker, hebben soms te maken met een wankelend wereldbeeld en de kiezer is op drift. Omdat we onzeker en soms stuurloos zijn en al veel langer in een identiteitscrisis zitten, zijn we op zoek naar houvast en zekerheden. Daarom grijpen we terug op tradities en rituelen. Grijpen we terug op het verleden. Vroeger vonden we zekerheid in de kerk of de zuil waarin we geboren werden, maar sinds de jaren van de ontzuiling in de jaren zestig, zijn zekerheden weggevallen.Alle tradities werden in de jaren zestig overboord gegooid. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak benadrukt dat we als samenleving op zoek moeten naar een groter wij. De individualisering is te ver doorgeslagen. Nu geloofszekerheden zijn weggevallen en we God hebben afgezworen, niet langer gemeenschapszin en verbondenheid in de kerk vinden,moeten we misschien weer een wij gevoel oproepen door opnieuw op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk verleden. De collectieve herinnering als startpunt van geschiedschrijving, zoals de historicus Von der Dunk senior het beschreven heeft in zijn boek In het huis van de herinnering. Want het is de collectieve herinnering die een samenleving tot een samenleving maakt. Ook tradities horen daarbij. Von der Dunk schrijft dat tot aan de negentiende eeuw het gedeelde verleden door verhalen uit eigen streek, familie en stam en vooral door feesten, rituelen en herdenkingen in stand gehouden werd. Het is fijn dat we die geborgenheid met kerst dit jaar bij Trudy en Gerard vonden. In die zin willen we hen danken voor hun gastvrijheid en vrijgevigheid. Zo houden we een traditie, door onze voorouders in gang gezet, in ere. Ik heb genoten met kerst. Heel sfeervol.Nogmaals duizend maal dank hiervoor,lieve Trudy, beste Gerard. En alvast een fijne jaarwisseling en een goed begin van 2018 voor onze familie!

25 december 2017

Het kerstfeest

Vandaag vieren we het feest van Jezus geboorte, zo,n 2000 jaar geleden. We vieren het bij Trudy en Gerard in Leiderdorp. Het kerstfeest is het feest van licht in de duisternis en bevat zowel christelijke als wereldlijke elementen. In de vierde eeuw werd de datum van Christus geboorte op 25 december vastgesteld. Keizer Constantijn de Grote ging toen over op het christendom. Maar ons huidige kerstfeest bevat ook Germaanse, heidense elementen. Het gaat terug op het midwinterfeest of zonnewendefeest. Franciscus van Assissi bracht in de late twaalfde eeuw het gebruik van een kerststalletje onder de katholieken in zwang. De kerstman is een 19e eeuwse vinding. Hij komt voort uit de Sinterklaasfiguur die emigranten naar Amerika brachten en hem daat Santa Claus gingen noemen. Vandaag vieren we kerst en wensen we vrede voor de mensheid en vrede in ons hart. Ik wens u allen een goede kerst!

22 december 2017

Stamboom Leny gaat terug tot 946

Vandaag is de geboortedag van onze moeder, schoonzuster, tante en oma Leny. Ze zou vandaag 73 jaar geworden zijn. Haar stamboom gaat via haar moeder Anna van den Eijkel terug tot zelfs het jaar 946. Want uit dat jaar is er een vermelding bewaard dat de hoeve Eickel in Duitsland aan het klooster Pantaleon in Keulen behoorde. In 1085 bevestigt aartsbisschop Sigiwin aan abt Hermann de Oberhof Eickel. Daar ligt de oorsprong van de familie Van den Eijkel en dus van de voorouders van Leny, onze moeder.

20 december 2017

Arie van den Bos 10 jaar van ons heen

Morgen is het 10 jaar geleden dat onze zo beste vader, broer, zwager, oom en opa Arie van den Bos van ons heenging., Ik ga over je schrijven als je er niet meer bent, vertelde ik hem kort voor zijn dood. , Ik ben helemaal niet belangrijk, antwoordde hij me toen. Maar voor ons was hij wel belangrijk, een schakel binnen onze familie, een man die er was voor anderen, een sociale man die opkwam voor mensen in de verdrukking, mensen aan de onderkant. Dat verklaart ook zijn jarenlange sympathie voor een partij als de Partij van de Arbeid. Soms bleef hij tegen beter weten in in die partij geloven. Hij had het van huis uit nu eenmaal meegekregen .Een sociaaldemocratisch nest., Wees jezelf, blijf met beide benen op de grond staan en doe goed aan anderen, hield hij me voor. Hij sprak die woorden in het Diaconessenzeiekenhuis kort voor zijn dood tegen me. Hij was soms rebels, maar dit dan weer gecombineerd met soms burgerlijk-conservatieve trekken. Ontregelen deed hij soms, zoals ook blijkt uit een brief die Trudy in 1965 aan haar ouders schreef.Ze schreef: Maandagochtend kwam Aad ons met te veel kabaal en te veel herrie roepen, gordijnen open, ramen open, nu je weet het wel. Hij was de lievelingszoon van zijn moeder. Aad en moeder Janny, dat waren twee handen op een buik. Opmerkelijk dat ze in hetzelfde jaar zijn overleden. Nooit vergeet ik dat toen hij het filmpje dat John had samengesteld bij de dood van onze moeder en oma Janny aanschouwde, ik hem huilend aan de telefoon had. hij had zijn vrouw moeten missen en nu ook nog eens zijn moeder. we zullen deze opmerkelijke man nooit vergeten. Rust zacht, beste vader!

16 december 2017

Amanda jarig

Maandag is Amanda jarig. Ze wordt dan weer een jaartje ouder. We feliciteren haar nu al en wensen haar geluk en voorspoed en gezondheid voor het komende levensjaar en de toekomst. We feliciteren John en de rest van de familie eveneens met dit heuglijke feit! Dag Amanda, heb een fijne verjaardag maandag!

11 december 2017

Een eeuwen lange tijdlijn

Het je bezighouden met genealogie en geschiedenis brengt je tot het besef deel uit te mogen maken van een eeuwen lange tijdlijn. Je stelt jezelf de vraag naar wie je bent en waar je vandaan komt. Die vraag stellen de mensen al duizenden jaren lang. De oudste schriftvormen dateren van circa vijfduizend jaar geleden. Homerus leefde rond 850 v Chr. En de oudste bijbelboeken werden in de 7e eeuw v. Chr opgesteld. Onze eigen familiegeschiedenis gaat terug tot de 12 e eeuw na Christus. Het gaat dan om een vermelding van een hoeve de Le Rocque in het huidige Belgiƫ uit 1148. Nicholes de Le Roke was in 1221 schepen in Doornik. Doornik of Tournai ligt in Henegouwen en is na Tongeren de oudste stad van Belgiƫ. van 1187 tot 1521 was het een vrije Franse stad.

6 december 2017

Overgrootvader Ed Woertman overleefde zijn grootvader

Zoals in de familie Van den Bos Geertruida van den Bos- Nievaart haar zoon Denijs van den Bos na 1988 overleefde, zo heeft zich iets dergelijks ook in de familie Woertman voorgedaan. Want de overgrootvader van Edward Frank Woertman,de op 4 februari 1860 te Amsterdam geboren Dirk Woertman, heeft zijn zoon Dirk Pieter Woertman overleefd. Dirk Pieter Woertman overleed namelijk op 25 januari 1937 te Amsterdam. hij was de grootvader van Ed. Ed zijn overgrootvader overleed ruim zeven jaar later op 26 september 1944 te Amsterdam. Geertruida Nievaart overleed ruim vier jaar na het overlijden van haar zoon Denijs van den Bos op 5 augustus 1992. dat was tevens de datum waarop haar zoon vijftig jaar eerder met Jansje Schaft in het huwelijk was getreden. Allemaal spelingen van het lot.

1 december 2017

Lev Anton jarig

Morgen is Lev Anton jarig. We feliciteren Lev nu al met zijn verjaardag en wensen hem een lang en gelukkig leven. Ook Colette en Herman gefeliciteerd evenals de rest van de familie. Lev is een afstammeling van de rond 1560 geboren Pieter Hoogervorsf.. Diens zoon Cornelis Pietersz. Hoogervorst trouwde in 1618 met Jorisje Jansdochter.