28 augustus 2011

De jaren 1630

Vandaag kijken we naar de jaren 1630-1640. Het was in deze jaren dat Jacques Bordoduke huwde met de stammoeder Bordoduke. Rond 1635 werd Pierre geboren in Douchy. Frederik Hendrik en Richelieu sloten in 1635 een verdrag dat de zuidelijke Nederlanden tussen hen verdeelde. Wallonie werd bij Frankrijk gevoegd net als een deel van West-Vlaanderen. Pierre huwde op 12 mei 1656 te Leiden met Elisabeth Hannotteel, de oudst bekende stammoeder van de latere familie Van den Bos. Pierre was greinwerker, grein is een weefsel dat afkomstig is van de zijderups.

23 augustus 2011

De jaren 1620

Vandaag keren we terug naar de jaren 1620. Stamvader Jacques Bourdoduke moet rond de 25 jaar geweest zijn in 1625/1630. Mogelijk kwam hij toen in contact met de nog onbekende stammoeder van de familie Bourdoduke/Van den Bos. Zij kwam wellicht ook uit Henegouwen. Rond 1630 moeten de beiden in het huwelijk zijn getreden. Uit dit huwelijk werd rond 1635 Pieter of Pierre Bordoduke geboren. Helaas is ons niet veel bekend uit juist deze tijd. De familie woonde toen nog in Douchy-Henegouwen. Voor meer gegevens zouden we wellicht ooit nog eens een reis naar Douchy moeten maken. Maar veel archieven daar zouden al verloren zijn gegaan heb ik ooit vernomen. Nader onderzoek is dus vereist. Over de periode vanaf de tweede helft van de 17e eeuw weten we meer over de familie Bourdoduke.Ze woonden toen al in Leiden.

18 augustus 2011

De jaren 1610

Vandaag gaan we terug naar de jaren 1610-1620. De familie Van den Bos heette in deze tijd nog Bordedeu of Bordoduke. Stamvader Jacques Bordoduke moet rond de 10 jaar geweest zijn in 1610. Zijn 'tienertijd' begon toen. Hij woonde toen wellicht met zijn ouders in Douchy-Henegouwen. In Leiden is de immigratie rond 1620 over haar top, maar we moeten aannemen dat de familie toen nog in Douchy woonde. De zoon van Jacques, Pierre, wordt namelijk in of rond 1635 in Douchy geboren. Jacques vindt mogelijk al in de jaren 1610/1620 werk als textielarbeider, spinner of wever. Veel is ons uit juist deze periode niet bekend. Nog minder is ons bekend uit de jaren 1200-1600 over de familie Van den Bos. Daar moeten we het met gissingen stellen. Ik zal u daarover in een later bericht meer schrijven.

13 augustus 2011

Herdenking bouw Berlijnse Muur

Vandaag, 13 augustus 2011, de verjaardag van onze oom Ed, is het ook precies 50 jaar geleden dat de Berlijnse Muur werd gebouwd. Dat was op 13 augustus 1961. In 1963 bezocht president Kennedy Berlijn en de Berlijnse Muur. Hij sprak toen de historische woorden:'Ich bin ein Berliner.' In 1987 was president Ronald Reagan in Berlijn. Hij riep de Russische leider Gorbatsjov toen op de muur neer te halen:'Tear down this wall!' In 1988 waren wij in Berlijn en namen we een kijkje bij de Muur. Het moet in 1977 geweest zijn dat grootouders Van den Bos in Berlijn waren. John was enkele jaren geleden nog in Berlijn.

9 augustus 2011

60 jaar televisie in Nederland

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste televisie-uitzending in Nederland plaatsvond. Daarom is er de komende periode veel aandacht voor de geschiedenis van de televisie op de buis. Vanavond begint een serie uitzendingen over 60 jaar Oranjes op tv met Koos Postema. Van de verloving van prinses Beatrix en prins Claus in 1965 tot de traan van Maxima in 2002. Koos Postema kijkt met Rudolf Spoor en onder meer ook Ad van Liempt terug op de uitzendingen over en met de Oranjes. Postema zelf versloeg in 1962 de begrafenis van Koningin Wilhelmina. Later deze maand opnieuw veel terugblikken op 60 jaar televisiegeschiedenis. Dan met Philip Freriks. Zelf zat ik al als jong kind voor de buis. Mijn oudste televisieherinneringen betreffen de uitzendingen met Pipo de Clown, Lassie, Flipper en de Kijkdoos. Heel goed herinner ik me nog de uitzendingen van Bij Dorus op schoot uit 1968 met het beroemde Poessie Mauw. Ook herinner ik me de journaaluitzendingen met Frits Thors. Spraakmakend was tv-drama als De Stille Kracht, verder keken we naar Q en Q in 1974 en Colditz, inspecteur Colombo en tot 1975 niet te vergeten naar de serie Swiebertje. Met mijn vader keek ik rond 1977 naar Hollands Spoor- een programma over politiek Den Haag. Eerder naar de Jordaches en de familie Hammond. Dat was in 1976 meen ik. Bij grootouders Bavelaar die in 1972 al een kleurentelevisie hadden, keek ik naar Een van de acht, de BB-quiz en de Weekendkwis met Fred Oster. Daar zag ik ook series als Daktari. Befaamd was Kung Fu met David Carradine. In 1976 sliep ik in een Kung Fu pyjama.

5 augustus 2011

De jaren 1600

De komende periode neem ik u mee terug naar de 17e eeuw of de Gouden Eeuw. Hoe verging het de familie Van den Bos of Bourdoduke in die jaren? Aan het begin van die eeuw woonden ze nog in Henegouwen, in de plaats Douchy. Vandaag gaan we terug naar het eerste decennium van die eeuw, de jaren 1600-1610. De oudst bekende voorvader van de familie Van den Bos heette Jacques Bordoduijck. Hij werd rond 1600 in Douchy geboren. Hij had zeker een zoon Pierre die rond 1635 geboren werd. Jacques zou werk hebben gevonden als textielwerker. Hoe waren de eerste levensjaren van Jacques? Hoe leefde hij in die eerste jaren van de 17e eeuw in Douchy? Wie waren zijn ouders? Had hij meer broers en zusters? Sprak hij Frans? Allemaal vragen waar we helaas nog geen duidelijk antwoord op hebben. In 1598 was in Frankrijk het Edict van Nantes uitgevaardigd om de geloofsoorlogen tussen katholieken en protestanten te beeindigen. Koning Filips II (1527-1598) sterft na een lange ziekteperiode in 1598.

1 augustus 2011

De seventies

De jaren zeventig staan voor mij voor een gelukkige periode. Het waren de jaren van mijn lagere schooltijd en de eerste jaren op de middelbare school. Aan die gelukkige tijd kwam een voorlopig einde met de dood van onze grootmoeder Anna Bavelaar-van den Eijkel op 11 juni 1979. De jaren '70- daarover is laatst een symposium georganiseerd. Breukvlak voor de sociaal-democratie. Vormden de seventies de voltooiing van de jaren zestig of waren ze het demasque ervan? Of is het een tijdvak in zijn eigen recht? Enerzijds werden maatschappelijke idealen verwezenlijkt, zo concludeerde men op het symposium. Anderzijds begon juist toen al de opmars van de neoliberale en neoconservatieve politiek. Zo hebben de jaren zeventig zowel een 'links' als een 'rechts' karakter. Dat is ook het mysterie van de jaren zeventig. Er werd afscheid genomen van de verzorgingsstaat en het Keynesiaanse model werd niet langer geschikt bevonden om economische problemen het hoofd te bieden. Den Uyl stond tegenover Van Agt. Het verzuilde systeem had afgedaan. De seventies staan zo enerzijds voor betrokkenheid en streven naar maatschappijverbetering, anderzijds namen individualisering en commercialisering toe. Deze jaren stonden voor maakbaarheid van de samenleving aan de ene kant, anderzijds nam het vertrouwen in de politiek af. De jaren zeventig staan als decennium op zichzelf. Het was geen uitloper van de sixties en evenmin een springplank voor de eighties. Jaren die voor ons in persoonlijk opzicht vreugdevol begonnen met de geboorte van mijn broer Johannes Johnny van den Bos op 1 april 1971 en zo triest eindigden met het overlijden van onze oma. Aan een idealistische tijd kwam toen een einde. De romantische jaren zestig en zeventig waren toen voorbij. Nieuwe zakelijkheid deed zijn intrede in de jaren tachtig. Juliana maakte plaats voor Beatrix.