26 mei 2013

Maandag 30 januari 1933: Hitler treedt aan

Het was op maandag 30 januari 1933 dat Adolf Hitler aantrad als rijkskanselier van Duitsland. Het was een grauwe, winterse maandag in Nederland, zo lezen we in het Zaterdags bijvoegsel van NRC Handelsblad van 29 januari 1983. Het was midden in de crisis. Zondag 29 januari 1933 was een zonnige ijszondag geweest met helder vriesweer. Op maandag betrok de lucht en dooide het al in Maastricht, aldus nog altijd het bericht in de NRC. Er waren 350.000 werklozen. Ruys de Beerenbrouck was premier van ons land. Prinses Juliana verbleef in Duitsland. Ze reisde incognito. Ze reisde die maandagochtend van Darmstadt door naar Heidelberg. De werklozen moesten stempelen om zwartwerken te voorkomen. Op 4 februari 1933 brak muiterij uit op Hr Ms De Zeven Provinciƫn.

Maandag 30 januari 1933: Hitler treedt aan

Het was op maandag 30 januari 1933 dat Adolf Hitler aantrad als rijkskanselier van Duitsland. Het was een grauwe, winterse maandag in Nederland, zo lezen we in het Zaterdags bijvoegsel van NRC Handelsblad van 29 januari 1983. Het was midden in de crisis. Zondag 29 januari 1933 was een zonnige ijszondag geweest met helder vriesweer. Op maandag betrok de lucht en dooide het al in Maastricht, aldus nog altijd het bericht in de NRC. Er waren 350.000 werklozen. Ruys de Beerenbrouck was premier van ons land. Prinses Juliana verbleef in Duitsland. Ze reisde incognito. Ze reisde die maandagochtend van Darmstadt door naar Heidelberg. De werklozen moesten stempelen om zwartwerken te voorkomen. Op 4 februari 1933 brak muiterij uit op Hr Ms De Zeven Provinciƫn.

22 mei 2013

2 oktober 1808:Napoleon ontmoet Goethe

Het was 2 oktober 1808. Op die dag vond de historische ontmoeting plaats tussen Goethe en Napoleon. Het gebeurde in Erfurt. Goethe schrijft daarover: Ich wurde um 11 Uhr vormittags zu dem Kaiser bestellt. Uit het boek De eenzaamheid van de waanzin van Ranne Hovius weten we dat Napoleon eigenlijk alleen met Goethe over Werther wilde praten. In 1774 had Goethe Die Leiden des jungen Werthers geschreven. Dit boek leidde tot een golf van zelfmoorden in Europa.

19 mei 2013

Het jaar 1936

Hoe verliep het jaar 1936? Colijn was premier van ons land. De gouden standaard werd vaarwel gezegd in 1936. Nederland devalueerde. Tot september 1936 was grootvader Denijs werkzaam bij een bedrijf voor meubelfournituren in Voorschoten. Op 21 september 1936 ging hij weer bij Ideco werken in de Leidse Breestraat. Hij was nu 18 jaar. Het was rond deze tijd dat hij in contact kwam met onze latere grootmoeder Jansje Schaft. Ze zaten op de dansschool van Mieremet in Leiden. Op 15 september 1936 had Wilhelmina in de troonrede gezegd:Nog altijd levend in een zorgelijken tijd, erken ik met dankbaarheid dat mijn volk gedurende het afgelopen jaar zijn geestkracht heeft weten te behouden en is blijven worstelen om de moeilijkheden waaronder wij gebukt gaan, te overwinnen. Gelukkig kan worden getuigd dat de betoonde inspanning niet zonder vrucht is gebleven.-Het dieptepunt van de crisis viel in de jaren 1935 en 1936. Een half miljoen mensen zaten toen zonder werk. In 1935 was bijna 20 procent van de beroepsbevolking werkloos.

15 mei 2013

Arie van den Bos 68

Vandaag is het 15 mei 2013, de 68e geboortedag van onze zo beste vader Arie van den Bos. Onze vader werd geboren in de meimaand van 1945, de bevrijdingsmaand. Dat is vandaag 68 jaar geleden. We herinneren ons onze vader als een hardwerkende vader die met iedereen het goede voorhad. Op 21 december 2007, eind dit jaar 6 jaar geleden kwam hij na een ziekbed te overlijden. Rust zacht, beste vader. We blijven aan je denken, we hebben je in ons hart gesloten!

11 mei 2013

Jansje van den Bos 6 jaar dood

Het was op 9 mei j.l.precies zes jaar geleden dat onze grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft overleed. Ze werd geboren op 5 januari 1919 en overleed op 9 mei 2007 op 88-jarige leeftijd. We denken met eerbied en dankbaarheid terug aan onze grootmoeder. Rust in vrede, lieve oma! We zullen steeds aan u blijven denken.

7 mei 2013

De depressies van Winston Churchill

De grote Britse staatsman sir Winston Churchill had bij tijd en wijle te maken met depressies. Hij noemde die zijn 'black dog', zijn zwarte hond. Die hond probeerde hij te temmen, maar dit lukte hem nooit volledig. Churchill zou aan manische depressie hebben geleden. Hij had een bipolaire stoornis. Na het fiasco bij de Dardanellen in de eerste Wereldoorlog was Churchill lang depressief. Zijn depressies begonnen al in zijn jeugdjaren. Hij had er gedurende zijn gehele leven met tussenpozen last van. Churchill gebruikte voorts grote hoeveelheden alcohol, hij ging laat naar bed en dicteerde 's ochtends verslagen vanuit zijn bed.

4 mei 2013

Dodenherdenking en bevrijding

We maken de dodenherdenking en de Bevrijdingsdag 2013 weer mee. Allemaal bijna 75 jaar na het begin van de Duitse bezetting van Nederland op 10 mei 1940. En dan denk ik weer aan de gesprekken over de oorlog die ik had met grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft. ik heb menig gesprek gevoerd met haar. Veel gesprekken staan op band. Over hoe ze met onze opa Nijs huwde op 5 augustus 1942, over hoe Trudy ziek werd, over het speldje dat een jonge Duitse officier van de kleding van onze opa griste: Was bedeutet das? Over de bevrijdingsmaand in mei 1945 en de geboorte van haar zoon Arie toen.

1 mei 2013

Willem-Alexander, koning in onzekere tijd

Koning Willem-Alexander treedt aan in een onzekere tijd. De nieuwe vorst refereerde hier ook aan in zijn inhuldigingsrede. Hij zei onder meer:'Ik treed aan in een periode dat velen in het koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen. Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid.Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving.Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger. Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beinvloeden.' Hij sprak deze woorden uit op de dag dat bekend werd dat de werkloosheid in de eurozone in maart naar een nieuw record gestegen is. Deze bedraagt nu ruim 12 procent van de beroepsbevolking.