20 oktober 2017

Betty en Mikkie jarig

Zondag zijn Betty en Mikkie jarig. We feliciteren hen nu al en wensen hen een fijne verjaardag en nog vele jaren van gezondheid en geluk! Betty werd geboren op zaterdag 22 oktober 1949, op de drempel van de jaren vijftig. De jaren van de wederopbouw, premier Drees, de familie Doorsnee op de radio en Juliana als koningin van ons land. Betty kwam in de Kersenstraat ter wereld. Begin 1948 was het gezin van Janny en Nijs daarnaartoe verhuisd. Er was een vroedvrouw bij de geboorte aanwezig die in de buurt moet hebben gewoond. Mikkie werd precies zestig jaar later geboren op 22 oktober 2009. Beiden wensen we geluk met hun verjaardag. Fijne dag gewenst!

16 oktober 2017

Geertruida en Denijs 100 jaar geleden gehuwd

In de maand waarin Mata Hari voor het vuurpeloton de dood vond als dubbelspionne en de Russische revolutie uitbrak en de Russische tsarenfamilie de dood vond, traden op 24 oktober 1917 Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos, onze grootouders en overgrootouders, met elkaar in het huwelijk. Denijs was toen 21 jaar en blikslager- hij trouwde overigens in militair uniform-, Geertruida was 18 jaar en zonder beroep. Hun eerste zoon Denijs zou op 12 maart 1918 geboren worden. Aanwezig op het Leidse raadhuis waren verder aanwezig onder meer Suzanna van Roijen, moeder van Denijs en 57 jaar, ze was weduwe en zonder beroep. Jacobus Nievaart was de vader van de bruid, hij was 41 jaar en dekenwever. Als getuigen waren verder aanwezig Jacobus Dirk van den Bos, 22 jaar, wasmeester van beroep en broer van Denijs en Jacobus Heijmans, 29 jaar, boerenarbeider en zwager van de bruidegom.

8 oktober 2017

Broertje Anna verongelukte in 1913

Het broertje van onze grootmoeder Anna van den Eijkek verongelukte in 1913. De familie Van den Eijkel woonde pas in het pand Brouwerstraat 39 toen Cornelis Gijsbertus op vrijdag 21 november 1913 met een aantal van zijn broers om ongeveer 13 uur s middags na de middagpauze weer naar school ging. Nu was het de gewoonte in die dagen om bij wijze van kattenkwaad achter een of andere brik te gaan hangen. Dat bracht naast enig plezier bovendien enige tijdwinst voor wat betreft de gang naar school en Cornelis had hierin al enige bedrevenheid gekregen. Zo kon het gebeuren dat het nog maar negen jaar oude broertje van Anna op de middag van 21 november 1913 achter een brik ging hangen. Deze brikken maakten evenwel bijzonder veel lawaai zodat bijvoorbeeld het geluid van een tram nog nauwelijks te horen was. Cornelis trof het niet. De op de bok zittende boer was niet gediend van meerijdende kinderen en deelde met zijn rijzweep een paar slagen uit. Het nietsvermoedende ventje maakte zich uit de voeten maar op het moment dat hij van de wagen sprong, kwam juist een tram met gierende vaart aangereden. Cornelis Gijsbertus die op 9 maart 1914 tien jaar zou zijn geworden moet op slag dood zijn geweest.

1 oktober 2017

Een nieuwe maand

Vandaag is het de eerste oktober 2017, het begin van een nieuwe maand. Het is de herfstmaand en tevens de maand waarin Betty en Mikkie een nieuw levensjaar ingaan. We wensen hen nu al een goed begin van dat nieuwe levensjaar. In november is het dan twintig jaar geleden dat onze lieve moeder Leny van den Bos van ons heenging en in december is het tien jaar geleden dat onze vader Arie van den Bos het leven liet. We zullen bij deze beide gebeurtenissen tegen die tijd stilstaan. Verder wens ik voor nu alle lezers en familieleden weer het allerbeste en heb een fijne zondag!