30 maart 2013

Nogmaals Joseph Roth (1894-1939)

Vandaag schrijf ik u weer over de onvolprezen Joseph Roth, de journalist die ' het gezicht van zijn tijd tekende.' Roth werd in 1894 in Brody, in de huidige Oekraïne geboren. Dat behoorde toen nog tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Roth begon te schrijven in een tijd waarin die monarchie ten onder zou gaan, zo werd hij de lijkschouwer van dat rijk. Dr vergankelijkheid en de weemoed kleefden hem aan.' Wij hadden nog niet het flauwste vermoeden van oorlog', schreef Roth in het voorjaar van 1914. Na de val van de dubbelmonarchie in 1918-1919 stond het Oostenrijk van de jaren 20 en 30 voor grote problemen, vooral op economisch gebied. Toch was Oostenrijk economisch succesvol. Roth onderhield in deze jaren een warme vriendschap met Stefan Zweig (1881-1942). Tussen 1927 en 1938 schreven ze elkaar regelmatig brieven. Roth zelf was in 1922 met een zekere Friedl getrouwd. Friedl raakte vanaf 1928 meer eb meer geestelijk verward. vanaf 1929 verbleef ze in gesloten inrichtingen vanwege schizofrenie. Joseph werd alcoholist. In 1933 verliet hij Berlijn en vestigde zich onder meer in Parijs waar hij in 1939 berooid in een armenhospitaal overleed.

27 maart 2013

Tim Daniël Johannes 8 jaar!

Tim Daniël Johannes van den Bos, jongste telg van de familie, viert vandaag zijn 8e verjaardag. Tim viert die verjaardag in huiselijke kring. Op 27 maart 2005 kwam Tim ter wereld. Dat was op eerste Paasdag 2005, de dag dat de overwinning van het leven wordt gevierd. We feliciteren Tim, Brigitte, John, Suus, Silvana en de rest van de familie met de verjaardag van Tim vandaag en wensen Tim een goede toekomst! Fijne dag, Tim!!!

26 maart 2013

Denijs van den Bos 25 jaar dood

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat onze grootvader Denijs van den Bos van ons heenging. Hij overleed op 26 maart 1988. Hij was toen 70 jaar, niet heel erg oud. onze dierbare grootvader was steeds een voorbeeld voor ons en hij is dat nog steeds.Hoe zou hij de huidige ontwikkelingen in de wereld hebben beoordeeld? Hoe zou hij het hebben bezien? Ik vraag me dat soms af en had er graag met hem over willen praten.

25 maart 2013

Zaterdag 7 augustus 1982

Op 7 augustus 1982 schreef ik het volgende in mijn dagboek: Ma gaat vandaag met John de stad in. Vorige week zaterdag vertrokken we naar Holland. ,s Avonds kwamen we in Enkering, waar we bij Anna Heckl overnachtten. Het is allemaal weer bijzonder snel gegaan dit jaar. Ma heeft met John het bloemencorso gezien. Om half zes waren ze weer thuis.

20 maart 2013

Joseph Roth (1894-1939)

Vanaf omstreeks 1930 werd de joods-Oostenrijkse schrijver en journalist Joseph Roth meer en meer bekend in Nederland. In 1930 verscheen zijn roman Hiob, in 1932 Radetzkymarsch. De roman Hiob maakte Roth op slag beroemd. Friedl, zijn vrouw, leed aan schizofrenie. Zij zou aan hysterische psychose lijden volgens de beroemde Weense neuroloog Max Schacherl. Roth, de journalist, wordt onder meer bewonderd door de Nederlandse schrijver en historicus/journalist Geert Mak. In zijn boek In Europa voert Mak Joseph Roth ook enige keren op. Roth verbleef tijdens de jaren van het interbellum vaak in hotels, cafe,s en koffiehuizen. Joseph Roth kunnen we eenvoudig betitelen als alcoholist.Mak zegt dat hij door de werken van Roth heeft leren kijken en observeren en ook van Roth geleerd heeft een bepaalde sfeer op te roepen in zijn geschriften.

17 maart 2013

Waar staan we nu anno 2013?

Waar staat Nederland nu anno 2013? Hoe staan we ervoor? Deze week werden we opnieuw opgeschrikt door slecht economisch nieuws. Het aantal faillissementen heeft een absoluut record bereikt en het lijkt er niet op dat onze economie snel zal herstellen. Elco Brinkman noemt de situatie in de bouw ronduit alarmerend en spreekt zelfs van een ontwrichtende werking op onze samenleving. Paul Schanbel, scheidend directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau is al even somber over de huidige situatie. Hij voorziet dat de welvaart in de toekomst zal afnemen en dat de lonen ook structureel lager zullen worden op de langere termijn. We zullen met minder genoegen moeten nemen. Maar het kan altijd erger. In Zuid-Europa is de toestand van de economie nog vele malen schrijnender. Italië kan als derde economie in de eurozone zand strooien in de groeipotemtieel van het noorden, denk aan Duitsland. Een derde van de Italiaanse bedrijven verkeert in de gevarenzone en heeft liquiditeitsproblemen. Dit kan op termijn ook op de eurozone als geheel effecten hebben. Is het spook van de jaren 30 nu terug? Zijn de jaren van Colijn terug van weggeweest? Wie zal het zeggen.

14 maart 2013

Juncker waarschuwt voor oorlog in Europa

De Luxemburgse premier Juncker heeft in het Duitse weekblad Der Spiegel gewaarschuwd voor oorlog in Europa. Juncker zei:' Ik vind het frappant hoezeer de verhoudingen in 2013 lijken op die 100 jaar geleden.' In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Spannende tijden dus opnieuw in Europa en de wereld. Zonder elkaar angst aan te praten, moeten we dit soort waarschuwingen zeker serieus nemen. De situatie is gespannen. Er hangt iets in de lucht.

12 maart 2013

Denijs van den Bos 95 jaar

Vandaag is het 95 jaar gelden dat onze beste grootvader Denijs van den Bos ter wereld kwam. Gisteren was zijn kleindochter Cindy jarig. We feliciteren haar van harte! Denijs van den Bos werd tijdens de eerste Wereldoorlog geboren op 12 maart 1918. In de jaren 20 doorliep hij de lagere school. Later zat hij op de ambachtsschool aan de Haagweg. In 1945 begon hij bij de PTT te werken. In 1976 bracht hij het daar tot bureauchef. In 1981 ging hij met vervroegd pensioen. Onze zo dierbare grootvader ging op 26 maart 1988 van ons heen. We missen hem nog elke dag. Hij hielp ons steeds met raad en daad.

8 maart 2013

Niet gepeupel vermoordde gebroeders De Witt

Anders dan tot nu toe werd aangenomen vermoordde niet het Oranjegezinde gepeupel in 1672 de gebroeders De Witt, maar een gewapende Haagse burgerwacht. Dat blijkt uit een nieuw boek over de moord. Volgens de schrijver zat er een wijdvertakt complot van de midden- en bovenklasse achter. Zelfs stadhouder Willem III wist ervan.

5 maart 2013

Denijs van den Bos 95

Op 12 maart à.s. Is het 95 jaar geleden dat onze grootvader Denijs van den Bos werd geboren. Het gebeurde op 12 maart 1918, de eerste Wereldoorlog was nog gaande. Er waren 400.000 mannen gemobiliseerd. Voedsel was schaars en duur. in juli 1917 was er in Amsterdam een aardappelooroer geweest. Het leger werd ingezet tegen mensen die staakten en plunderden. In april 1918 braken nieuwe rellen uit in de grote steden en op het platteland. Had moeder Geertruida van den Bos-Nievaart, toen 19 jaar, wel voldoende voedsel voor haar kind? Grootvader Denijs had wel een hoog geboortegewicht.

1 maart 2013

Na de bevrijding

Er is een nieuwe 7-Delorge documentaireserie in de maak over de eerste vijf jaar na de bevrijding, de jaren 1945-1950. Eind van dit jaar begint de eerste uitzending van de serie. De jaren 1945-1950 vormden de eerste jaren van de naoorlogse wederopbouw. Veel was toen nog op de bon. Nederland was door de oorlog sterk verarmd. Juliana werd in september 1948 koningin van ons land. Het gezin Van den Bos werd gevormd. Na de geboorte van Trudy in 1943 werden in 1945 Arie, in 1946 Janny en in 1949 Betty geboren. In 1948 werd een huis in de Kersenstraat betrokken.