27 december 2017

Heimwee naar het verleden

Heel veel mensen hebben hedentendage heimwee naar het verleden. Er is soms een nostalgisch verlangen naar wat eens is geweest. Dit hangt nauw samen met een angst voor de toekomst die veel mensen hebben. Door de globalisering heefft het vooruitgangsgeloof een enorme knauw gekregen. Mensen zijn soms onzeker, hebben soms te maken met een wankelend wereldbeeld en de kiezer is op drift. Omdat we onzeker en soms stuurloos zijn en al veel langer in een identiteitscrisis zitten, zijn we op zoek naar houvast en zekerheden. Daarom grijpen we terug op tradities en rituelen. Grijpen we terug op het verleden. Vroeger vonden we zekerheid in de kerk of de zuil waarin we geboren werden, maar sinds de jaren van de ontzuiling in de jaren zestig, zijn zekerheden weggevallen.Alle tradities werden in de jaren zestig overboord gegooid. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak benadrukt dat we als samenleving op zoek moeten naar een groter wij. De individualisering is te ver doorgeslagen. Nu geloofszekerheden zijn weggevallen en we God hebben afgezworen, niet langer gemeenschapszin en verbondenheid in de kerk vinden,moeten we misschien weer een wij gevoel oproepen door opnieuw op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk verleden. De collectieve herinnering als startpunt van geschiedschrijving, zoals de historicus Von der Dunk senior het beschreven heeft in zijn boek In het huis van de herinnering. Want het is de collectieve herinnering die een samenleving tot een samenleving maakt. Ook tradities horen daarbij. Von der Dunk schrijft dat tot aan de negentiende eeuw het gedeelde verleden door verhalen uit eigen streek, familie en stam en vooral door feesten, rituelen en herdenkingen in stand gehouden werd. Het is fijn dat we die geborgenheid met kerst dit jaar bij Trudy en Gerard vonden. In die zin willen we hen danken voor hun gastvrijheid en vrijgevigheid. Zo houden we een traditie, door onze voorouders in gang gezet, in ere. Ik heb genoten met kerst. Heel sfeervol.Nogmaals duizend maal dank hiervoor,lieve Trudy, beste Gerard. En alvast een fijne jaarwisseling en een goed begin van 2018 voor onze familie!

25 december 2017

Het kerstfeest

Vandaag vieren we het feest van Jezus geboorte, zo,n 2000 jaar geleden. We vieren het bij Trudy en Gerard in Leiderdorp. Het kerstfeest is het feest van licht in de duisternis en bevat zowel christelijke als wereldlijke elementen. In de vierde eeuw werd de datum van Christus geboorte op 25 december vastgesteld. Keizer Constantijn de Grote ging toen over op het christendom. Maar ons huidige kerstfeest bevat ook Germaanse, heidense elementen. Het gaat terug op het midwinterfeest of zonnewendefeest. Franciscus van Assissi bracht in de late twaalfde eeuw het gebruik van een kerststalletje onder de katholieken in zwang. De kerstman is een 19e eeuwse vinding. Hij komt voort uit de Sinterklaasfiguur die emigranten naar Amerika brachten en hem daat Santa Claus gingen noemen. Vandaag vieren we kerst en wensen we vrede voor de mensheid en vrede in ons hart. Ik wens u allen een goede kerst!

22 december 2017

Stamboom Leny gaat terug tot 946

Vandaag is de geboortedag van onze moeder, schoonzuster, tante en oma Leny. Ze zou vandaag 73 jaar geworden zijn. Haar stamboom gaat via haar moeder Anna van den Eijkel terug tot zelfs het jaar 946. Want uit dat jaar is er een vermelding bewaard dat de hoeve Eickel in Duitsland aan het klooster Pantaleon in Keulen behoorde. In 1085 bevestigt aartsbisschop Sigiwin aan abt Hermann de Oberhof Eickel. Daar ligt de oorsprong van de familie Van den Eijkel en dus van de voorouders van Leny, onze moeder.

20 december 2017

Arie van den Bos 10 jaar van ons heen

Morgen is het 10 jaar geleden dat onze zo beste vader, broer, zwager, oom en opa Arie van den Bos van ons heenging., Ik ga over je schrijven als je er niet meer bent, vertelde ik hem kort voor zijn dood. , Ik ben helemaal niet belangrijk, antwoordde hij me toen. Maar voor ons was hij wel belangrijk, een schakel binnen onze familie, een man die er was voor anderen, een sociale man die opkwam voor mensen in de verdrukking, mensen aan de onderkant. Dat verklaart ook zijn jarenlange sympathie voor een partij als de Partij van de Arbeid. Soms bleef hij tegen beter weten in in die partij geloven. Hij had het van huis uit nu eenmaal meegekregen .Een sociaaldemocratisch nest., Wees jezelf, blijf met beide benen op de grond staan en doe goed aan anderen, hield hij me voor. Hij sprak die woorden in het Diaconessenzeiekenhuis kort voor zijn dood tegen me. Hij was soms rebels, maar dit dan weer gecombineerd met soms burgerlijk-conservatieve trekken. Ontregelen deed hij soms, zoals ook blijkt uit een brief die Trudy in 1965 aan haar ouders schreef.Ze schreef: Maandagochtend kwam Aad ons met te veel kabaal en te veel herrie roepen, gordijnen open, ramen open, nu je weet het wel. Hij was de lievelingszoon van zijn moeder. Aad en moeder Janny, dat waren twee handen op een buik. Opmerkelijk dat ze in hetzelfde jaar zijn overleden. Nooit vergeet ik dat toen hij het filmpje dat John had samengesteld bij de dood van onze moeder en oma Janny aanschouwde, ik hem huilend aan de telefoon had. hij had zijn vrouw moeten missen en nu ook nog eens zijn moeder. we zullen deze opmerkelijke man nooit vergeten. Rust zacht, beste vader!

16 december 2017

Amanda jarig

Maandag is Amanda jarig. Ze wordt dan weer een jaartje ouder. We feliciteren haar nu al en wensen haar geluk en voorspoed en gezondheid voor het komende levensjaar en de toekomst. We feliciteren John en de rest van de familie eveneens met dit heuglijke feit! Dag Amanda, heb een fijne verjaardag maandag!

11 december 2017

Een eeuwen lange tijdlijn

Het je bezighouden met genealogie en geschiedenis brengt je tot het besef deel uit te mogen maken van een eeuwen lange tijdlijn. Je stelt jezelf de vraag naar wie je bent en waar je vandaan komt. Die vraag stellen de mensen al duizenden jaren lang. De oudste schriftvormen dateren van circa vijfduizend jaar geleden. Homerus leefde rond 850 v Chr. En de oudste bijbelboeken werden in de 7e eeuw v. Chr opgesteld. Onze eigen familiegeschiedenis gaat terug tot de 12 e eeuw na Christus. Het gaat dan om een vermelding van een hoeve de Le Rocque in het huidige België uit 1148. Nicholes de Le Roke was in 1221 schepen in Doornik. Doornik of Tournai ligt in Henegouwen en is na Tongeren de oudste stad van België. van 1187 tot 1521 was het een vrije Franse stad.

6 december 2017

Overgrootvader Ed Woertman overleefde zijn grootvader

Zoals in de familie Van den Bos Geertruida van den Bos- Nievaart haar zoon Denijs van den Bos na 1988 overleefde, zo heeft zich iets dergelijks ook in de familie Woertman voorgedaan. Want de overgrootvader van Edward Frank Woertman,de op 4 februari 1860 te Amsterdam geboren Dirk Woertman, heeft zijn zoon Dirk Pieter Woertman overleefd. Dirk Pieter Woertman overleed namelijk op 25 januari 1937 te Amsterdam. hij was de grootvader van Ed. Ed zijn overgrootvader overleed ruim zeven jaar later op 26 september 1944 te Amsterdam. Geertruida Nievaart overleed ruim vier jaar na het overlijden van haar zoon Denijs van den Bos op 5 augustus 1992. dat was tevens de datum waarop haar zoon vijftig jaar eerder met Jansje Schaft in het huwelijk was getreden. Allemaal spelingen van het lot.

1 december 2017

Lev Anton jarig

Morgen is Lev Anton jarig. We feliciteren Lev nu al met zijn verjaardag en wensen hem een lang en gelukkig leven. Ook Colette en Herman gefeliciteerd evenals de rest van de familie. Lev is een afstammeling van de rond 1560 geboren Pieter Hoogervorsf.. Diens zoon Cornelis Pietersz. Hoogervorst trouwde in 1618 met Jorisje Jansdochter.

27 november 2017

Het leven van Leny vieren, Janny jarig

Het is vandaag 20 jaar geleden dat Lena Dieuwertje van ons heenging. Vandaag gaan we haar leven vieren. We herinneren ons haar leven, haar liefde, haar warmte. Ze genoot van haar leven, haar werk en haar spilfunctie in ons gezin. Haar dood kwam volkomen onverwacht en moet haar zelf ook hebben overrompeld. Maar vandaag willen we ons haar vooral in het volle leven herinneren. Een krachtige, levenslustige vrouw die er altijd was voor anderen. We nemen u mee terug naar de jaren vijftig waarin ze opgroeide van een meisje van zes jaar tot een meisje van zestien. Het waren haar meest vormende jaren waarin ze kennis maakte met de rock and roll muziek. Ze genoot van de muziek van de dit jaar overleden zanger Fats Domino. Leny, een vrolijk levenslustig meisje. We staan stil bij haar leven. En dan is Janny woensdag jarig. We feliciteren haar met haar verjaardag en wensen haar nog heel veel jaren in goede gezondheid. Ook Ed en de rest van de familie gefeliciteerd.

20 november 2017

Herman jarig

Op 23 november is Herman jarig. We feliciteren hem nu al en wensen hem een fijne verjaardag. Ook Colette en de rest van de familie alvast van harte gefeliciteerd!

13 november 2017

Lena Dieuwertje 20 jaar van ons heen

Het is deze maand precies twintig jaar geleden dat onze moeder, schoonzuster, oma en tante Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar op 52-jarige leeftijd overleed. Ter gelegenheid van dit feit duiken we in haar verleden. In april 1947 kwam Leny,s grootmoeder Lena Bavelaar -den Os in de Trompstraat inwonen.Ze zou er tot haar overlijden in november 1952 blijven. Lena Bavelaar- den Os was gek op haar kleinkind Leny en Leny ging vaak bij haar grootmoeder op theevisite . Het is aan Oma Lena toe te schrijven dat Leny nimmer een kleuterschool heeft bezocht. Zij wilde haar kleinkind het liefst om haar heen. Op 31 mei 1947 werd er een volkstellingen gehouden. Op 27 juni 1947 werd het maar liefst 38 graden Celsius. Nederland beleefde een hittegolf in de zomer van 1947. Leny was nu twee jaar oud en we kunnen ons voorstellen hoe ze speelde in de zomer van 1947. Ze ging altijd helemaal in haar spel op. In augustus was het ook nog warm weer. Onduidelijk is wanneer Leny leerde lopen. Niet bekend is of ze daar vlug mee was.

6 november 2017

Babylon Berlin

Met veel bombarie is half oktober de serie Babylon Berlin in Duitsland in premiere gegaan. Eerst wordt de serie op Sky uitgezonden, later volgend jaar op de reguliere Duitse televisie. De serie speelt in het Berlijn van het einde van de jaren 20- Berlijn 1929, dansen op de vulkaan. In het Berlijn van 1929 stond de moderniteit centraal, de culturele verscheidenheid, de vele migranten, het democratische experiment van de Weimarrepubliek. De misdaad tierde er welig, er was een enorm rijk geschakeerd nachtleven, er was corruptie, er waren drugs en er was wapenhandel.Het leven was enorm gepolitiseerd en van zowel linker als rechterzijde werd de democratie onder vuur genomen. Er was sprake van extremisme. heel veel bars en nachtclubs openden in de golden twenties. Het was als een Hollywoodfilm, schreef Sebastian Haffner in zijn memoires. Het was de tijd van de opkomst van Hitler en de nazi,s.

1 november 2017

Een nieuwe maand

Vandaag is het 1 november 2017.De laatste twee maanden van het jaar zijn ingegaan. Herman, Janny en ikzelf gaan deze maand een nieuw levensjaar in. Ook Silvana is deze maand jarig en verder is het dan op 27 november precies twintig jaar geleden dat onze lieve moeder Lena Dieuwertje van ons heenging. Op 21 december is het tien jaar geleden dat onze zo beste vader Arie van den Bos het leven liet. Aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. We staan stil bij hun leven en gedenken hen in ere.

20 oktober 2017

Betty en Mikkie jarig

Zondag zijn Betty en Mikkie jarig. We feliciteren hen nu al en wensen hen een fijne verjaardag en nog vele jaren van gezondheid en geluk! Betty werd geboren op zaterdag 22 oktober 1949, op de drempel van de jaren vijftig. De jaren van de wederopbouw, premier Drees, de familie Doorsnee op de radio en Juliana als koningin van ons land. Betty kwam in de Kersenstraat ter wereld. Begin 1948 was het gezin van Janny en Nijs daarnaartoe verhuisd. Er was een vroedvrouw bij de geboorte aanwezig die in de buurt moet hebben gewoond. Mikkie werd precies zestig jaar later geboren op 22 oktober 2009. Beiden wensen we geluk met hun verjaardag. Fijne dag gewenst!

16 oktober 2017

Geertruida en Denijs 100 jaar geleden gehuwd

In de maand waarin Mata Hari voor het vuurpeloton de dood vond als dubbelspionne en de Russische revolutie uitbrak en de Russische tsarenfamilie de dood vond, traden op 24 oktober 1917 Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos, onze grootouders en overgrootouders, met elkaar in het huwelijk. Denijs was toen 21 jaar en blikslager- hij trouwde overigens in militair uniform-, Geertruida was 18 jaar en zonder beroep. Hun eerste zoon Denijs zou op 12 maart 1918 geboren worden. Aanwezig op het Leidse raadhuis waren verder aanwezig onder meer Suzanna van Roijen, moeder van Denijs en 57 jaar, ze was weduwe en zonder beroep. Jacobus Nievaart was de vader van de bruid, hij was 41 jaar en dekenwever. Als getuigen waren verder aanwezig Jacobus Dirk van den Bos, 22 jaar, wasmeester van beroep en broer van Denijs en Jacobus Heijmans, 29 jaar, boerenarbeider en zwager van de bruidegom.

8 oktober 2017

Broertje Anna verongelukte in 1913

Het broertje van onze grootmoeder Anna van den Eijkek verongelukte in 1913. De familie Van den Eijkel woonde pas in het pand Brouwerstraat 39 toen Cornelis Gijsbertus op vrijdag 21 november 1913 met een aantal van zijn broers om ongeveer 13 uur s middags na de middagpauze weer naar school ging. Nu was het de gewoonte in die dagen om bij wijze van kattenkwaad achter een of andere brik te gaan hangen. Dat bracht naast enig plezier bovendien enige tijdwinst voor wat betreft de gang naar school en Cornelis had hierin al enige bedrevenheid gekregen. Zo kon het gebeuren dat het nog maar negen jaar oude broertje van Anna op de middag van 21 november 1913 achter een brik ging hangen. Deze brikken maakten evenwel bijzonder veel lawaai zodat bijvoorbeeld het geluid van een tram nog nauwelijks te horen was. Cornelis trof het niet. De op de bok zittende boer was niet gediend van meerijdende kinderen en deelde met zijn rijzweep een paar slagen uit. Het nietsvermoedende ventje maakte zich uit de voeten maar op het moment dat hij van de wagen sprong, kwam juist een tram met gierende vaart aangereden. Cornelis Gijsbertus die op 9 maart 1914 tien jaar zou zijn geworden moet op slag dood zijn geweest.

1 oktober 2017

Een nieuwe maand

Vandaag is het de eerste oktober 2017, het begin van een nieuwe maand. Het is de herfstmaand en tevens de maand waarin Betty en Mikkie een nieuw levensjaar ingaan. We wensen hen nu al een goed begin van dat nieuwe levensjaar. In november is het dan twintig jaar geleden dat onze lieve moeder Leny van den Bos van ons heenging en in december is het tien jaar geleden dat onze vader Arie van den Bos het leven liet. We zullen bij deze beide gebeurtenissen tegen die tijd stilstaan. Verder wens ik voor nu alle lezers en familieleden weer het allerbeste en heb een fijne zondag!

26 september 2017

Len 16 jaar

Morgen is Len jarig. Hij wordt 16 jaar. Hij kwam ter wereld op 27 september 2001. We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem een lang en gelukkig leven. Ook Colette, Herman en de rest van de familie van harte gefeliciteerd met de verjaardag van Len! Fijne dag morgen!

19 september 2017

Janny en Ed 44 jaar gehuwd

Morgen, 20 september 2017, zijn Janny en Ed Woertman 44 jaar getrouwd. Zij huwden op donderdag 20 september 1973 om 16 uur. De receptie werd tussen 17.30 uur en 19 uur gehouden in restaurant Nieuw Minerva, destijds eigendom van Engelbertha Favier. Aansluitend werd voor genodigden een diner gegeven. Dit diner bestond uit cocktail à la hollandaise, consommé Rossini, tournedos grille à la helder, legumes frais, pommes kroket, mousse glacee au citron. Het was een zeer geslaagde bruiloft, nu 44 jaar geleden. We feliciteren Janny en Ed met hun huwelijk en wensen hen nog vele jaren van gezondheid en geluk samen. Lang leve het bruidspaar!

15 september 2017

Oorlog in Indonesië 1945-1950

Deze maand is het onderzoek naar de dekolonisatieoorlog tussen 1945 en 1950 van start gegaan. Onder meer het NIOD werkt eraan mee" Algemeen wordt aangenomen dat het onderzoek zal uitwijzen dat het geweld van Nederlandse zijde structureel was. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar het geweld van met name Indonesische zijde gedurende de zogeheten bersiapperiode in de jaren 1945 en 1946. Dit is nodig om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de gewelddadigheden aan beide zijden. Koos van den Bos, broer van grootvader en vader Denijs van den Bos vertrok in 1947 als korporaal naar Bali waar hij tijdens gevechtshandelingen gewond raakte aan zijn knie. Een strijdmakker van hem werd getroffen door een kogel. Vanuit historisch oogpunt is het onderzoek van groot belang. Eindelijk wordt inzicht geboden in het verloop van deze oorlog die in het verleden werd omschreven als politionele acties. Erg nuttig dat nu ook in breder verband wordt gekeken naar de gehele periode tussen 1945 en 1950. Koos van den Bos correspondeerde tijdens zijn verblijf in Indië met zijn ouders en zijn vrouw Janny. De correspondentie is niet bewaard gebleven.

8 september 2017

Trudy in 1986 bij ons

In 1986 schreef ik het volgende in mijn dagboek. Op 26 januari 1967 zijn tante Trudy en ik naar Katwijk geweest, naar de duinen. Trudy kwam op eerste pinksterdag 1986 naar ons toe en ze zei toen dat ze niet naar Katwijk was gaan fietsen zoals ze van plan was geweest. Het was te veel gaan waaien,wat ook bleek uit het zwiepen der bomen wat we gadesloegen al zittend in onze achtertuin. Ze was terechtgekomen in de Coornhertstraat. Daar was Pa ooit bijna verdronken in de sloot toen hij twee jaar oud was meen ik. Dat moet dan in 1947 geweest zijn. Op donderdag 22 mei 1986 zijn oma Jansje en opa Nijs vanuit Ootmarsum een tocht wezen maken door het natuurgebied Baumberge en Hohe Mark in Duitsland. Om half negen zijn ze die dag met de bus vertrokken via Losser naar het plaatsje Overdinkel waar ze de grens passeerden. Ze bezochten in Duitsland ook een enorme boerderij de Prickingshof.

1 september 2017

Johannes Bavelaar 118

Aanstaande maandag 4 september 2017 is het 118 jaar geleden dat onze grootvader Johannes Bavelaar (1899-1984) werd geboren. Hij kwam ter wereld op 4 september 1899, nog net in de 19e eeuw. Hij begon al jong als barbier en kapper. Hij was een jongen van tien jaar toen hij al stond in te zepen in een kapperssalon in Alphen. Dat was bij kapper Pijpers. In maart 1929 begon hij zijn eigen kappersbedrijf aan de Leidse Oranjegracht en nadat hij in juli 1944 getrouwd was met Anna van den Eijkel (1909-1979) en in december 1944 vader was geworden van een dochtertje Leny (1944-1997) zette hij in 1946 zijn kappersbedrijf voort in de Leidse Trompstraat. In 1977 zette hij een punt achter zijn kappersloopbaan, maar af en toe knipte hij toch nog wat klantjes. Op 14 september 1984 kwam hij op 85-jarige leeftijd te overlijden. We bewaren mooie herinneringen aan onze humorvolle en geestige grootvader.

27 augustus 2017

Juli 1955- kinderen Van den Bos in marepeinatelier

In juli 1955 waren de kinderen Van den Bos in het marsepeinatelier van Carel van Laere. Daarover verscheen een artikel met foto,s in het blad Eva, waarop moeder Jansje destijds geabonneerd was. Er stond onder meer te lezen: Het is geen kunst lijkt ons om uit marsepein harten te kneden of fopspenen met een ring zoals ze tegen 5 december altijd gemaakt worden om de lachlust te doen bevorderen, maar de banketbakker die uit datzelfde zoete materiaal drie echt bedroefde aapjes tot leven weet te wekken moet een artist zijn. Carel van Laere is dan ook een artist. Zijn grote liefhebberij zijn de kindercursussen die in het atelier in Leiden worden gehouden. Janny wist me gisteren te vertellen dat het atelier in de Tomatenstraat moest zijn gevestigd. Daar gingen ze destijds een kijkje nemen. Met als resultaat dus het verslag van dat bezoek in de Eva.

22 augustus 2017

Vervolg scriptie

Hitler en Hugenberg, de voorlieden uit het front van Harzburg, waren het erover eens dat Von Hindenburg niet opnieuw ertoe geroepen moest worden de functie van rijkspresident te bekleden. Hun standpunt terzake zou voor Von Hindenburg zelf wellicht al voldoende aanleiding kunnen vormen tevoren reeds af te haken, mede gezien de voorwaarden die hij gesteld had. Daarbij kwam nog dat tussentijdse plannen Hindenburg via een simpele grondwetswijziging in zijn ambt te behouden waren stukgelopen op een ontrading hiervan eind januari 1932. Hoe deze patstelling te doorbreken? Voor die vraag zag Bruening zich begin 1932 gesteld en eenvoudig was ze niet te beantwoorden. Misschien moest hij er in de eerste plaats voor zorgen de monarchisten op zijn hand te krijgen, ex-kroonprins August Wilhelm in het bijzonder. Dit zou hem zeker krachtige morele steun geven en wellicht kon dit weifelachtige conservatieven over de brug helpen. Op de namiddag van 29 januari 1932 sprak Bruening met zekere Willisen over de mogelijkheid van een inspreken op de ex-kroonprins met het doel diens instemming met de kandidatuur van Von Hindenburg te verkrijgen, benevens een achterwege blijven van aanvallen van de zijde van de monarchisten. Er werd afgesproken dat Bruening op 2 februari met Auwi zou spreken en dat het gesprek geheim zou blijven.

16 augustus 2017

Vervolg scriptie

In deze studie gaat het in hoofdzaak om de vraag in hoeverre er sprake was van regeringswege de monarchie opnieuw in te voeren in Duitsland in de jaren 1930-1933, hoe men zich een restauratie voorstelde en of en zo ja in hoeverre dit streven verzet opriep. Meer specifiek komt de politiek van Bruening ten deze aan de orde: hij was bij uitstek degene die zich heeft ingespannen om een herinvoering naderbij te brengen. Wanneer het zo was dat oude, monarchale elementen op enigerlei wijze voortleefden in de Republiek van Weimar, zij het hier en daar ook verdekt en onder de oppervlakte, hoe is dan te verklaren dat na het de facto failliet van de republiek in 1930 mogelijke herinvoering van een of ander monarchaal bestel sindsdien vrijwel geen weerklank vond, zelfs op heftig verzet kon stuiten? Waarom was Bruenings weg los van de democratie en de dictatuur niet mogelijk?

11 augustus 2017

Ed jarig

Zondag is Ed jarig. Hij werd geboren op 13 augustus 1945, zo tegen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. We feliciteren Ed nu al met zijn verjaardag en wensen hem geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook Janny willen wij feliciteren evenals de overige leden van de familie. Van harte gefeliciteerd!

8 augustus 2017

Vervolg scriptie

Niettemin bleven vooraanstaande nazi,s ook na 1923 monarchale beloften verkopen. Hitler zelf had de ex-kroonprins verklaard de monarchie te zullen herstellen en hetzelfde had hij industriëlen beloofd. De ex-kroonprins was goed bevriend met Hitler en in conservatieve kring hoopte men erop dat Hitler zijn vriend tot keizer zou maken en dat mogelijk een kanselierschap van Hitler, een revolutie in nationaal-socialistische zin een opstapje zou zijn naar een herstel van de monarchie. In de herfst van het jaar 1932 bracht Goering nog zelfs een bezoek aan de ex-keizer in Doorn. Maar deze hoop was ongegrond, was niet reëel te noemen. Zijn contacten met invloedrijke, monarchistische kringen heeft Hitler slechts willen gebruiken om zijn partij in financieel opzicht te steunen, nimmer om een herinvoering van de monarchie naderbij te brengen. Tegen die monarchie stond Hitler onverschillig, kort voor zijn aantreden als kanselier zelfs vijandig. Zo kwam in een gesprek dat hij eind 1932 met een zekere Britse journalist, Sefton Delmer voerde, op een gegeven ogenblik ook het gerucht ter sprake dat de Britse regering de monarchie in Duitsland hoopte te herstellen. Daarop sprak Hitler:' Duitsland zou in vlammen opgaan als iemand poogde de Hohenzollerns terug te halen. En ik voor mij heb niet de minste neiging om een renpaard te worden voor een vorstelijke jockey die op mijn rug springt juist op het moment dat ik op het punt sta de eindpaal te passeren.'

5 augustus 2017

75-jarig huwelijk Janny en Nijs

Het is vandaag 75 jaar geleden dat Janny en Nijs van den Bos met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Het huwelijksfeest op 5 augustus 1942 bracht enige vreugde in een donkere, duistere tijd waarin Nederland zuchtte onder het nazijuk. Jansje kreeg 400 gulden van haar ouders als huwelijksgeschenk,een bedrag waarvoor hard was gespaard. De familie Schaft had de crisisjaren dertig meegemaakt waarin ieder dubbeltje en kwartje moest worden omgedraaid. Het pasgehuwde paar kocht er een tafel en vier stoelen van ter waarde van 175 gulden. Verder kregen ze een tweepersoonsbed. Het paar betrok kamers aan de Zijloordkade in Leiderdorp. De toestand was inmiddels al grimmiger geworden. Vanaf april 1942 moesten de Joodse inwoners van Nederland een jodenster dragen. Minder dan 2 maanden later werden 1137 ten dode opgeschreven Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz vervoerd. Dat gebeurt er wanneer hele bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd en tegen elkaar worden opgezet. Mensen, wie dan ook, worden buitengesloten en als mindere untermenschen gezien. laten we hopen dat de gebeurtenissen uit de twintigste eeuw zich niet op een andere manier herhalen in de eenentwintigste eeuw. Die les heeft een ieder van ons te leren. laten we ons daar bewust van zijn. De huwelijksakte van onze lieve ouders en grootouders Jansje en Nijs wordt vanaf vandaag openbaar.

1 augustus 2017

De nationaal-socialisten en de monarchie

Van oorsprong was de NSDAP zeker monarchaal georiënteerd. De meeste leden betrok de partij in haar beginperiode vooral uit kringen van het leger, de conservatieven, de pangermanisme en zelfs uit kringen van de DNVP. Ludendorff, de man die aanvankelijk groter invloed in de partij had gehad dan Hitler, was zelfs een uitgesproken monarchist. In het eerste partijprogramma had gestaan dat het autoritaire leiderschap de beste regering was voor Duitsland en een volksstemming zou moeten uitmaken of dit leiderschap vervuld moest worden door een monarch of door een president. Over een terugkeer van het Huis Hohenzollern had men zich niet uitgelaten, maar een absolute monarchie werd in elk geval niet uitgesloten geacht. Parallel aan de eerder ter sprake gebrachte algemene tendens in Duitsland, was vooral na 1923 een wijziging in die houding opgetreden. Vooral na de mislukte putsch in de Bierhalle in München, een poging van de partij om via monarchistische kringen in Beieren aan de macht te komen. Hierbij had de ook al eerder genoemde Von Kahr niet verder willen gaan dan een herstel van de monarchie van Wittelsbach in Beieren, terwijl Hitler juist wenste op te marcheren naar Berlijn. Von Kahr had dit niet gewild en was van oordeel geweest dat de monarchie eerder binnen de republiek dan binnen een dictatuur realisering kon vinden.

31 juli 2017

De doctoraalscriptie

Eind jaren 80 ging ik nadenken over een onderwerp voor mijn doctoraalscriptie. Omdat ik me al langere tijd in de Duitse geschiedenis had verdiept, met name in de periode van Weimar en ik daarnaast altijd belangstelling had gehad voor monarchale stelsels en de monarchie was mijn keuze snel gemaakt. Het moest gaan over een eventuele herinvoering van de monarchie - Duitsland was jarenlang een keizerrijk geweest - in de jaren 1930-1933, het einde van de Republiek van Weimar en het einde van het democratisch bestel. Ik deed dit op eigen houtje, had de universitaire docent zelf niet om een onderwerp gevraagd. Dr. schot die de scriptie begeleidde en later beoordeelde zei dat hij dit niet eerder had meegemaakt. Dit jaar las ik in de krant dat Prof. Wesseling ook hij zijn hoogleraar niet om een onderwerp kon vragen voor de scriptie want dan kreeg je het antwoord van Huizinga: Maar meneer, ik kan toch ook geen vrouw voor u uitzoeken. Komende tijd zal ik u citeren uit mijn scriptie. Beetje onderbelicht is in de geschiedschrijving altijd geweest dat Hitler in de jaren 20 niet onwelwillend heeft gestaan voor een herinvoering van de monarchie in Duitsland. Zo had de geschiedenis heel anders kunnen lopen. Toeval bestaat dus wel degelijk, al verlies ik dat tegenwoordig soms wat uit het oog.

24 juli 2017

Gerard jarig

Aanstaande woensdag is Gerard jarig.We wensen hem geluk, voorspoed en gezondheid en het allerbeste voor de toekomst. Trudy wensen we te betrekken in de felicitaties evenals de rest van de familie. Ook haar wensen we gezondheid toe en een gunstig verloop van haar verdere herstel. We wensen Gerard en Trudy een mooie verdere tijd samen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en heb een fijne dag en viering van je verjaardag!

18 juli 2017

Rianne Veenstra jarig

Aanstaande donderdag is Rianne Veenstra jarig. Ze wordt dan 53 jaar. Als kind speelde ik met haar in de jaren zestig. Nu is ze dominee en zielzorger. Ze zet zich momenteel sterk in voor het lot van vluchtelingen. Pasgeleden bezocht ze een vluchtelingenkamp in Libanon, in de Bekaa vallei. Het lachen vergaat je dan wel, zo vertelde ze me. We wensen Rianne een fijne verjaardag donderdag en alle geluk en gezondheid voor de toekomst.Rianne heeft de rouwdienst geleid voor onze lieve moeder Leny in december 1997.

13 juli 2017

Bezoek aan Londen 1985

In januari 1985 bezochten grootvader Denijs van den Bos, mijn vader Arie van den Bos en ikzelf de Britse hoofdstad Londen. Op 25 januari 1985 schreef ik het volgende in mijn dagboek:' Het is vrijdagavond 25 januari 1985. Ik schrijf dit op een kamer in een Londens Hotel. Plaza hotel, Princes Square. Met de Olau-lijn vertrokken we om twaalf uur vanmiddag vanuit Vlissingen. Om zeven uur vanavond zijn we in Sheerness aangekomen. Het was toen zes uur Engelse tijd. De tocht over de Noordzee was toch een belevenis, golven werden hoger, windkracht 8 had iemand ons verteld. Vanmorgen stond ik om zes uur op.'

7 juli 2017

Bezoek aan Wenen 1983

In de zomer van 1983, een heel hete zomer, bezochten we de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Op donderdag 28 juli 1983 schreef ik het volgende in mijn dagboek: Vandaag zijn we dan eindelijk naar slot Schoenbrunn geweest. Eerst zijn we door de tuin gewandeld, een werkelijk prachtig aangelegde tuin. Daarna zijn we iets gaan drinken in het nabij Schoenbrunn gelegen cafe- restaurant. We namen cola en mineraalwater. Maar we waren nog niet klaar. We wilden het slot van binnen bekijken. In 1962,21 mei bezocht Koningin Juliana het slot. Het was een belevenis de zalen en salons te zien, zo ook de balzaal waar ten tijde van het Congres van Wenen werd gedanst.'Een werkelijk onvergetelijke vakantie in die zomer van 1983, nu al weer 34 jaar geleden.

1 juli 2017

Vakantie Portoroz 1980

In 1980 gingen we voor de vijfde maal naar Portoroz, Slovenië. Dat jaar waren Trudy, Anton, Cindy en Colette er ook. Op zondag 27 juli 1980 schreef ik het volgende in mijn dagboek: Het klimaat is hier vrij mild, maar er wordt voor de komende tijd verwacht dat het neerslagpercentage omhoog zal gaan en het klimaat dus wat vochtiger wordt. De vegetatie is echt mediterraan. Vruchtbomen, agaven en ander mediterraan gewas groeit hier welig. Ook is dit gebied geschikt voor wijnteelt. De droge roodbruine grond is vrij hard en moeilijk te verplaatsen. Een aantal jaren geleden was de regen nog een geschenk voor de mensen hier. Dit jaar was het al ongewenst. Zo hebben we geen honing dit jaar. Aangezien het hier s zomers tot wel dertig graden is, drinkt men schnaps tegen de hitte.

29 juni 2017

Vakantie Portoroz 1976

In 1976 gingen we met de familie voor de eerste keer naar Portoroz in Slovenië. Ik hield dat jaar ook een dagboek bij. Oo zaterdag 3 juli 1976 schreef ik het volgende:' We gingen vanmiddag om 13.00 uur weg bij tante Betty vandaan. Eenmaal bij de Duitse grens aangekomen, bij het plaatsje Elten, gingen we onze auto even uit. We hoefden onze passen niet te laten zien. We rijden nu in Kassel en het is 18.45 uur. We hebben al 422 km gereden. Op zoek zijn we nu naar een restaurant. In Oberhausen hebben we getankt. We zien al aardig wat bergen. We hebben een prachtig uitzicht en het is ongeveer dertig graden Celsius.' Aldus een gedeelte uit mijn dagboek uit juli 1976. We beleefden een plezierige vakantie dat jaar in het land dat toen nog door Tito werd bestuurd.

18 juni 2017

Fer jarig

Aanstaande dinsdag is Fer jarig. We feliciteren hem nu al met zijn verjaardag. We wensen hem geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook Betty en de rest van de familie alvast gelukgewenst! Fijne verjaardag gewenst!

13 juni 2017

Colette jarig

Aanstaande donderdag 15 juni is Colette jarig. We feliciteren haar nu al met haar verjaardag en wensen haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in haar nieuwe levensjaar. We kwamen er pasgeleden achter dat haar voorouders van vaderskant uit Rijnsburg kwamen. Dat was nog in de tijd dat Hoogervorst soms met een o geschreven werd. Colette, van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag gewenst! Ook Cindy, Herman, Trudy, Gerard en de rest van de familie gefeliciteerd!

6 juni 2017

Huwelijksdag viel bijna letterlijk in water

Op 6 juli 1944 traden Anna van den Eijkel en Johannes Bavelaar met elkaar in het huwelijk. Maar die Huwelijksdag viel bijna letterlijk in het water. Begin jaren tachtig sprak ik daar met mijn grootvader Johannes Bavelaar (1899-1984), de kapper over. Hij sprak toen onder meer de volgende woorden:'Toen was ik onderweg en toen ging het paard steigeren. En het scheelde maar zus of zo of ik had in het water gelegen met paard en wagen. Want het was een hele paniek. Ik wist werkelijk niet wat me overkwam.Ik denk, nou het gaat al goed beginnen, ons huwelijk. Aldus Johannes Bavelaar aan het begin van de jaren 1980 over de Huwelijksdag in juli 1944. hij werd s ochtends die dag afgehaald van zijn woning aan de Leidse Oranjegracht per koets om naar de bruid in Rijnsburg te gaan. Hij was toen dus bijna in het water van de Oranjegracht beland. Hij vertelde dit heel droog, een heel humoristische man was onze grootvader.En een prater, zoals kappers vaak zijn.

1 juni 2017

Meteorologische zomer begonnen

Vandaag, 1 juni 2017, begint de meteorologische zomer. De vakantietijd begint en het is tevens de maand waarin Colette en Fer een nieuw levensjaar ingaan. Bij deze wensen we een ieder een fijne vakantietijd waarin nieuwe energie opgedaan kan worden voor de periode erna. Tevens wensen we Colette en Fer alvast een heel goed begin van een nieuw levensjaar!

23 mei 2017

Memorij- het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager

Voorouders van Ed komen van Ameland. Een leuke vondst is dat een schoonvader van een zus van Jan Gerrits Woertman, zeeman en geboren rond 1790 in Hollum, een dagboek heeft bijgehouden. Dar deed deze onderwijzer van 1779 tot zijn dood in 1826. Het dagboek is in de jaren 1980 in boekvorm verschenen en is een rijke bron over de geschiedenis van Ameland in het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Zo komen we meer aan de weet over de voorouders van Ed Woertman. Hijke Gerrits Woertman huwde in 1820 met Pieter Cornelis Sorgdrager, zoon van de dagboekschrijver en onderwijzer. Deze zoon was kapitein op een koopvaardijschip. Een zeer boeiende geschiedenis.

18 mei 2017

De oorsprong van de familie Schaft

Onze moeder en oma had het soms over de verzetsstrijdster Hannie Schaft. Ze vroeg zich dan soms af of dat geen familie was.Die connectie heb ik nog niet kunnen aantonen, maar er is wel wat meer over de oorsprong van de familie Schaft of Schagt te zeggen. De naam is afgeleid van het Middelnederlandse woord scacht, zoals Bart Verroken mij ooit meldde. dat is de ronde stang of staak die gebruikt werd als staf van een lans of speer. Het werd later de beroepsbijnaam voor de schacht- of speermaker. Reeds in 1298 was er volgens Bart een Simon Scagt in Calais. In Ieper was er in 1308 een Michiel Scacht en in 1395 een Coppin Scacht. Er was in Westvleteren een Willem de Scaecht die wegens ketterij werd veroordeeld te Veurne. Zijn goederen werden in juli 1554 geconfiskeerd.De oorsprong van de familie ligt ergens in de Westhoek. Met dank dus aan Bart Verroken.

12 mei 2017

Jacobus en Jan, tijdgenoten van Bach

De in 1658 geboren Jacobus Bordoduijck en zijn in 1700 geboren zoon Jan van den Bos waren tijdgenoten van de componist Johann Sebastian Bach. Bach die luthers was, werd geboren in 1685, in het jaar dat James II van Engeland gekroond werd. Bach overleed in 1750 en was de grootste meester van de kerkcantate. Jacobus en Jan, onze voorvaderen, en juist ook Bach leefden in het tijdperk van de Barok. Dat was een kunst- en cultuurperiode die duurde van ca 1580 tot ongever 1750. De barok werd gekenmerkt door beweeglijke vormen en theatrale effecten. Bach was een typische barokcomponist.

6 mei 2017

500 jaar Reformatie, 1517-2017

Op 31 oktober 1517 hechtte Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in het Duitse Wittenberg, een aanklacht tegen de paus en de katholieke kerk. Soms wordt dit moment door historici aangeduid als het begin van de nieuwe geschiedenis,het einde van de donkere middeleeuwen. Soms ook wordt het jaar 1492, de ontdekking van Amerika door Columbus als zodanig gezien. De nieuwe tijd begon feitelijk al in de tijd van de vroege Renaissance in het Italië van de veertiende eeuw, het trecento. De Renaissance loopt door tot in de vijftiende en zestiende eeuw. Het begin van de zestiende eeuw had naast moderne toch evenwel ook nog duidelijk middeleeuwse trekken. Maar al met al kan men stellen dat rond 1500 een nieuwe tijd baan breekt met de ontdekkingsreizen in die tijd, de globalisering en de hernieuwde kennismaking met de antieke wereld, de oude Grieken en Romeinen in de tijd van het humanisme, ook al in de vijftiende eeuw. Erasmus was een humanist en hij was mede een wegbereider van Luther samen met anderen in een eerder stadium al. Zo zien we in de veertiende eeuw ook al een stroming in de katholieke kerk in onze streken: de moderne devotie onder leiding van Geert Grote(1340-1384). Na 1500 komt de mens centraal te staan en was er vernieuwing in elk opzicht, zowel cultureel, kerkelijk als sociaal-economisch. Een voorvader van ons Michel Bourdeauduis is ook een kind van zijn tijd. Hij spreekt een aantal woorden volgens de leer van Luther in 1526. Hij was blijkbaar al in een vroeg stadium onder de indruk van de kerkhervormer.

1 mei 2017

De hongertochten

Spoedig is het 4 en 5 mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag 2017. Dertig jaar geleden, op 7 mei 1987, had ik met onze moeder en oma Jansje van den Bos een gesprek over de oorlog en bezettingstijd. Dat was -realiseer ik me nu- bijna exact twintig jaar voor haar overlijden. Ze sprak onder meer over de hongertochten en zei:' Tante Rie is ook op hongertocht geweest. Die is in Kampen geweest. Toen ging ze met een fiets met luchtbanden. Ik geloof dat ze een week weg is geweest. Met een schoonzuster. Ze had een zak aardappels. Daar kregen wij ook van. Maar het was gauw op natuurlijk. SD-ers stonden je op te wachten. Ik weet wel dat Gerritsen nog eens vertelde, die was ook geweest en die had aardappelen bij zich en een stuk spek en dat had hij geruild voor een horloge en een ring. Hij komt bij de Ijsselbrug en hij was ook op de fiets en daar staat zo,n SD-er en die zegt afstappen en Gerritsen lazert het zo in de IJssel. Hij zegt, ik krijg het niet, maar jij ook niet.'

29 april 2017

Jan en Adriaantje, tijdgenoten van Mozart

Jan en Adriaantje waren tijdgenoten van Mozart. Oo 8 maart 1766 gingen Jan van den Bos en Adriaantje van der Velden met elkaar in ondertrouw. Jan was lakenwerker en woonde net als Adriaantje in de 2e Rhijnstraat. Lena van den Burg, zijn moeder, was als getuige aanwezig. Zij was in 1738 met de vader van Jan, ook een Jan van den Bos, in het huwelijk getreden. Jan en Adriaantje waren tijdgenoten van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Toen Jan en Adriaantje in ondertrouw gingen was de jonge Mozart in het land. Op 10 september 1765 arriveerde de familie Mozart in Den Haag op uitnodiging van prinses Carolina, de zuster van stadhouder Willem V. Op 11 maart 1766 werd de stadhouder meerderjarig en ter gelegenheid daarvan had Wolfgang Amadeus een muziekstuk gecomponeerd. Op 18 april 1766 vertrok de wereldberoemde componist weer uit ons land.

21 april 2017

Leny vaak zoek als kind

Stamboomkunde of het uitpluizen van je familiegeschiedenis stelt je in de gelegenheid door de tijd te reizen. Een historische sensatie maakt zich van je meester wanneer je bijvoorbeeld een eeuwenoude geboorteakte onder ogen krijgt of iets aan de weet komt van je voorouders wat je helemaal nooit had verwacht. Vandaag gaan we iets minder ver terug in de tijd en wel naar het jaar 1994 toen ik een gesprek had met onze moeder Leny, tante, schoonzuster en oma. Ze sprak over haar vroegste jeugd en kindertijd. Als kind ging ze helemaal op in haar spel en ze was dan ook vaak zoek. in 1994 zei ze daar het volgende over, het voorval speelt zich af aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw.Ze sprak: Ja, ik benijd de slager gaan zitten. Bij Volbeda. Mijn moeder was helemaal hoteldebotel. Toen zeiden ze, waar is ze. ja, zoek je een meisje met een jurkje. ja, die zit bij de slager. Toen ben ik daar maar blijven zitten. Ik vond dat zeker leuk. Ik ging alleen weg. Ja, hoe ik daar nou ben gekomen. Ik ben zomaar daarheen gelopen. En toen ben ik daar op die bank gaan zitten. Ik vond het wel leuk zeker in die winkels. En ja, toen hebben ze gezegd wat ik aanhad en zo. En toen heeft mijn moeder me denk ik wel opgehaald of ze hebben me gebracht.'

19 april 2017

Brigitte jarig

Overmorgen is Brigitte jarig. We feliciteren haar nu al met haar verjaardag en wensen haar alvast een fijne dag toe en een lang en gelukkig leven. Ook de rest van de familie van harte gelukgewenst!

14 april 2017

Liefde voor het oranjehuis

Op 27 april is het koningsdag. Koning Willem-Alexander viert dan zijn vijftigste verjaardag. In 2013 zagen Suus en Tim Koningin Máxima en kroonprinses Amalia op het hockeyveld. Maar al eerder was er sprake van oranjekoorts en de familie Van den Bos. Geertruida Nievaart was ruim zes jaar toen ze ernstig ziek werd. De dokter zei dat er niets meer aan te doen was en dat ze dood zou gaan. Dertien weken heeft Geertruida in het ziekenhuis gelegen en zeven weken in de barakken van het ziekenhuis aan de Binnenvestgracht. Ze moest aansterken met water en melk. In 1909 moet het geweest zijn dat de zuster tot Geertruida zei -ze was inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen -:' Als er nou een prinsje of prinsesje geboren wordt krijg je beschuit met oranje muisjes. Dan mag je naar het ziekenhuis komen' En zo geschiedde. Geertruida ging naar het ziekenhuis bij de geboorte van Juliana in april 1909. En ze kreeg niet een, maar zelfs twee beschuiten met oranje muisjes. Een traktatie voor die tijd.

9 april 2017

Immigranten

De familie Bourdonduick was een familie van immigranten in het Leiden van de 17e eeuw. Ze kwamen halverwege de 17 e eeuw in Leiden aan en hadden toen nog een Franse naam. Leiden bood werk in de textielindustrie en ook godsdienstvrijheid. Hier was al vrij vroeg een Waalse kerk. De oudste doop-, trouw- en begraafboeken van de Waalse kerk in Leiden gaan terug tot 1599. Maar in de loop van de 17 e eeuw raakte de familie steeds meer geïntegreerd in de Republiek. Al in de jaren 1680 vernederlandste de familie haar achternaam en noemde men zich Van den Bos. De familie werd geleidelijk van Waals protestant tot Nederlands hervormd. Heette de in 1658 geboren stamhouder nog Jacobus Bordoduijck, in 1700 werd stamhouder Jan van den Bos geboren. Hij was al volledig ingeburgerd.

6 april 2017

Susanna Dieuwertje 14

Zaterdag viert onze Suus haar verjaardag. ze wordt 14 jaar. Op 8 april 2003 werd ze geboren.We feliciteren Suus nu al met haar verjaardag, wensen haar geluk, gezondheid en het beste voor de toekomst en wensen haar een fijne dag toe zaterdag. Ook de rest van de familie gelukgewenst!

1 april 2017

John 46

Vandaag is John 46 jaar geworden. We feliciteren hem, wensen hem een fijne verjaardag en een lang, gezond en gelukkig leven. Ook de rest van de familie van harte proficiat. Fijne verjaardag, John!

30 maart 2017

Voorouders Geertruida Nievaart kwamen uit Engeland

Voorouders van Geertruida Nievaart kwamen mogelijk uit Engeland. Het gaat hier onder meer om Robbrecht Pietersz. Somerwil die van 1575 tot 1627 heeft geleefd. Hij werd in 1575 in Barnstaple gedoopt. Barnstaple ligt in Devon in Engeland en is 'THE oldest borough in the UK'. Hij was opperman en woonde ten tijde van zijn ondertrouw met Neeltgen Cornelisdr.bij de Zijlpoort. We schrijven dan 24 maart 1604. Neeltgen was poortersdochter en zo verwierf Robbrecht het Leids poorterschap. Toestemming voor het huwelijk werd verkregen in Engeland. De naam Somerwil is mogelijk een verbastering van de Engelse familienaam Summerville of Sommerville. Neeltgen moet overigens rond 1580 geboren zijn.

26 maart 2017

Tim 12 jaar

Morgen is Tim jarig, jongste telg van de familie Van den Bos. We wensen Tim alvast een fijne verjaardag en feliciteren hem nu al. Ook de rest van de familie alvast gefeliciteerd. Vandaag is overigens de sterfdag van Denijs van deb Bos (1918-1988). Het is vandaag 29 jaar geleden dat hij overleed en van ons heenging. Rust in vrede!

22 maart 2017

Februari 1847

Om 12 uur s middags op 1 februari 1847 is de in 1814 geboren Jan van den Bos aangifte gaan doen van de geboorte van zijn zoon, ook een Jan. Zijn vrouw Jannetje Isabella van Heusden had die nacht om half een het kind gebaard. Dat gebeurde in hun woning aan de Vestestraat. Jan van den Bos (1814-1867) had voor de aangifte zijn zwager, oom van het kind, Jan Roosendaal, opperman, meegenomen en zijn 77-jarige vader Jan van den Bos die in de Kaarsemakerstraat woonde" Zwager Jan Roosendaal was op 16 juni 1806 gedoopt en op 14 juni 1832 getrouwd met Elisabeth van den Bos. Zij was op 30 juni 1808 te Leiden geboren. In het jaar 1847 was er overigens hongersnood in ons land. Koning Willem II had dat voorjaar ernstige hartklachten gekregen, waarvan hij maar gedeeltelijk herstelde. In juni 1841 had hij Leiden bezocht.

16 maart 2017

De verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. De stof is neergedaald. De VVD is de grootste partij geworden. De PVV is niet de grootste overwinnaar gebleken. Er is een trek naar het midden geweest. CDA en D66 hebben daarvan geprofiteerd. Opmerkelijk is de implosie van de PvdA. GroenLinks heeft flink gewonnen. Ons huidige kiesstelsel is nu ongeveer 100 jaar oud. In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd, gevolgd door het algemeen vrouwenkiesrecht uit 1919. Mensen moesten toen minimaal 25 jaar zijn om te stemmen.Er was nog opkomstplicht in die tijd. Denijs van den Bos en Geertruida Nievaart stemden in de jaren 20, de roaring twenties , op de CHU. Ze waren immers hervormd? Hun zoon Denijs mocht in 1946 voor het eerst stemmen bij de Kamerverkiezingen dat jaar. Hij was een man van de doorbraakgedachte van de in datzelfde jaar opgerichte PvdA. De kiesgerechtigde leeftijd was in 1946 verlaagd naar 23 jaar. nna van den Eijkel, schoonmoeder van Rie van den Bos, stemde in 1937 op Colijn. Ze was gereformeerd en stemde dus antirevolutionair. Nederland was verzuild. Arie van den Bos mocht in 1967 voor het eerst stemmen bij de Kamerverkiezingen dat jaar. de stemgerechtigde leeftijd was inmiddels verlaagd naar 21 jaar. In 1972 zou dit 18 jaar worden.

9 maart 2017

Cindy bijna jarig

Zaterdag is Cindy jarig. We feliciteren haar nu al met haar verjaardag en wensen haar zaterdag een fijne dag. Veel geluk en gezondheid voor de toekomst, Cindy en ook de rest van de familie alvast van harte gefeliciteerd!

4 maart 2017

De jaren 30: Hitler, crisis en oorlogsdreiging

Na de toch voor velen vrolijke jaren 20 volgden de sombere jaren 30. Koningin Wilhelmina klonk opmerkelijk somber in haar troonredes in de jaren 30. De beurskrach van oktober 1929 hakte er diep in. Arie Schaft, metselaar, was vaak werkloos in deze jaren. In zijn vrije tijd zette hij soms radio,s in elkaar. Hij luisterde graag en veel naar buitenlandse zenders. In 1933 kwam Hitler aan de macht in Duitsland. En Arie Schaft luisterde in die tijd soms naar de nationaal-socialistische leider via de radio, gewoon om te weten wat er speelde in ons buurland. Op een keer werd er tijdens zo,n toespraak iets uit de zaal geroepen waar de Fuhrer sprak. Het was iets negatiefs. Onmiddellijk werd de uitzending gestaakt en afgekapt. Censuur! Arie Schaft en zijn gezin waren daar via de radio getuige van. Dochter Rie vertelde me dit verhaal in 2008.

28 februari 2017

Meteorlogische lente begonnen

Morgen, 1 maart 2017, begint de meteorologische lente. De temperaturen gaan de komende dagen stijgen. Eindelijk lente. Op 11 maart viert Cindy haar verjaardag en op 12 maart is het 99 jaar geleden dat vader en Opa Nijs werd geboren. Op 15 maart zijn er dan verkiezingen in ons land. De partijen kruipen qua zetelaantal steeds verder naar elkaar toe. Het belooft spannend te worden. Op rechts gaan Rutte en Wilders nog aan kop. Op links is er nog geen duidelijke koploper. Het CDA kan nog voor een verrassing zorgen.

20 februari 2017

Pasen 1977: Janny en Nijs in Hamburg en Berlijn

Het jaar 1977 was een veelbewogen jaar voor Janny en Nijs. Met Pasen waren ze in Hamburg bij Albert, later bij Jelka in Berlijn. Op 5 augustus waren ze 35 jaar getrouwd en eind augustus 1977 vierden ze dat feit in In den vergulden Turk. Op 4 oktober 1977 werd moeder Janny aan haar heup geopereerd. Later sprak ze : Het was Pasen. En toen kwam er allemaal visite.Dat kind kreeg allemaal cadeaus. dat was Ostern. Dat is daar de gewoonte om de kinderen dan allemaal cadeaus te geven. Met een verjaardag niet eens zo. Ik dacht dat dat in 1977 is geweest, want ik liep al een beetje mank. Want toen moest ik geopereerd worden en 4 oktober werd ik geopereerd aan mijn heup.'

13 februari 2017

Aad zag de dood als iets onvermijdelijks

Arie van den Bos, vader, broer, oom en opa, zag de dood als iets onvermijdelijke. In een vraaggesprek dat ik met hem had op 1 december 2007, drie weken voor zijn overlijden, zei hij de dood als iets onvermijdelijke te zien. In 1957-1958 leerde hij op school -hij zat toen in de eerste klas van de ULO- het gedicht de Tuinman en de dood. Hij kende dit gedicht jaren later nog van buiten. In dit gedicht komt naar voren dat de dood iets onvermijdelijke is. Hij zei daarover:' Dat gedicht heb ik ooit geleerd in de eerste klas van de ULO en dat vond ik wel zo,n ongelooflijk gedicht. Dat is me altijd bijgebleven. Ik heb het wel eens opgedreund.' Arie van den Bos stond nogal nuchter tegenover zijn toen naderende overlijden. Hij relativeerde zijn dood ook. Zo zei hij onder meer ook het volgende:' Er zijn ergere dingen. Maar als nou je been afgezaagd moet worden. Nou komt er een vent naar je toe met een zaag. En die zegt, moet je luisteren, wat er nu gebeurt, gebeurt er, maar je been zagen we er af, want je wil niet praten of je wil dit niet. Dat is toch nog erger dan dat je dood gaat. Want als je dood gaat, voel je niks meer.' Aldus Arie van den Bos op 1 december 2007. Wat een moedige man was dat.

6 februari 2017

Trudy bijna jarig

A.s donderdag is Trudy jarig. Ter gelegenheid daarvan laten we haar vandaag aan het woord. In 1955 ging ze met haar moeder naar de bioscoop. Ze schreef daar kort geleden over:' In de Rex speelde een film, een muziekfilm of een liefdesfilm. En ik was een jaar of 12. Aangezien ik sokjes droeg en andere meisjes nylons droegen en mijn haar in een paardenstaart. Mijn moeder had kaartjes gekocht en wij naar binnen. Werden we tegengehouden omdat ik niet op een veertienjarige leek. Die man was niet te overtuigen en toen zei mijn moeder dat ze dan met een kaartje over zat. Nou, dan verkoop je hem maar, zei die man. Mijn moeder had een hele rode kleur van schaamte. Ze vroeg aan de aankomende bezoekers of ze twee kaartjes wilden kopen en dat is tot grote opluchting van mijn moeder en mij gelukt. We hebben nooit meer zoiets gedaan.' Aldus Trudy vorige maand. We feliciteren Trudy nu al en wensen haar gezondheid en geluk voor de toekomst.

1 februari 2017

24 oktober 1917: trouwdag

Het is morgen de geboortedag van onze oma en overgrootmoeder Geertruida Nievaart. Het is dit jaar ook 100 jaar geleden dat Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos in het huwelijk traden. Dat gebeurde op 24 oktober 1917. Geertruida en Denijs hadden elkaar leren kennen bij de conservenfabriek van Tieleman en Dros. Op het moment van trouwen was Denijs nog blikslager, zoals dat heette. Geertruida was toen zonder beroep. Ze was al in verwachting van onze vader en opa Nijs van den Bos. Denijs van den Bos (1896-1966) trouwde in militair uniform. Hij zat bij de vrijwillige landstorm ten tijde van de eerste Wereldoorlog. Nederland was toen neutraal. Denijs en Geertruida kregen destijds te maken met distributie en schaarste. Er werd tijdens hun bruidsdagen wittebrood voor hen gebakken. Ze kwamen in de wittebroodsweken. Nederland kende sinds 1916 de distributiewet. Er waren soms hongeroproeren in deze periode. Op 5 februari 1917 ging het brood op de bon. Er waren enkele getuigen bij het huwelijk van Geertruida en Denijs. Zo was er Jacobus Dirk van den Bos, 22 jaar, wasmeester, broer van de bruidegom en Jacobus Heijmans, 29 jaar, boerenarbeider, zwager van de bruidegom.

26 januari 2017

De capitulatie

Half mei 1940 capituleerde Nederland. Over die capitulatie gaat deel 3 van de oorlogskranten dat deze week verscheen. Jansje van den Bos-Schaft vertelde in 1985 over die eerste oorlogsweek in 1940 het volgende:' De Duitsers waren aan het bombarderen in Rotterdam en toen brak er gewoon een soort paniek uit onder de mensen. Toen was er al mobilisatie en toen werden er auto,s gevorderd. Toen zat het gezelschap erin met Paul Steenbergen. En die mensen werden op de Zoeterwoudse singel aangehouden door een of andere hoge piet. Ze moesten die auto hebben. Dat was Myra Ward. Die kwamen bij de tandarts om thee. En nog een paar toneelspelers. En toen moest ik thee zetten. Want die mensen waren helemaal in paniek. Ze moesten ergens optreden. Die mensen moesten naar Utrecht. Ik meen dat ze uit Den Haag of Rotterdam kwamen. Her was een grote auto en die werd gevorderd. Je hoorde hier de bommen vallen op Rotterdam."

19 januari 2017

10 mei 1940: Duitse invasie

Dit gehele jaar 2017 verschijnen De oorlogskranten. Een heruitgave van gedurende de bezettingsgraden 1940-1945 in Nederland verschenen kranten. Vorige week verscheen deel 1, 10 mei 1940 De Duitse inval. Onze moeder en oma heeft ooit over die inval het volgende verteld. Goed te weten dat op de avond van donderdag 9 mei 1940 Jansje en Nijs op de fiets naar de dansschool van Mieremet waren gegaan. Het was die 9e mei 1940 prachtig voorjaarsweer geweest in Nederland en ook op vrijdag 10 mei was het mooi, zonnig weer. Jansje vertelde later:' Ij was te laat thuis gekomen. Dat was precies de nacht voor de oorlog. Toen kwam ik om half een thuis. We waren wezen dansen bij Mieremet. Toen is het een beetje laat geworden en toen was mijn vader zo kwaad, oh wat was hij kwaad. Dat pikte ik niet.'s Nachts om vier uur begonnen ze al te vliegen. Ik heb wel geslapen, een paar uur en toen werden we wakker door de vliegtuigen. Dat was je niet gewend. Ik keek uit het wc-raampje. Dat was om vier uur, misschien is het half vijf geweest. Een hele laag van die Messerschmitts.'

11 januari 2017

Het bioscoopbezoek van moeder en zoon

Aan het einde van de jaren 50 bezochten moeder Jansje en zoon Aad veelvuldig de bioscoop. Arie van den Bos, mijn vader, heb ik op 1 december 2007, kort voor zijn dood daarover gesproken. Hij vertelde toen:' Mijn moeder was nogal een bioscoopgangster. Ik ben er een keer voorgehouden. Dat was een film voor veertien jaar en ik was twaalf. Mijn moeder wilde me mee laten gaan, die was niet zo bang. Maar ze hielden me er toch voor. De film heette Het monster dat de wereld bedreigde. dat was een hele rare film, een soort griezelfilm. Dat was helemaal niet goed voor me. Dat was een raar beest. die brak overal in. Dat was eigenlijk een hele slechte film, maar je oma ging overal naartoe. Die keek niet zo deun. De portier zei tegen haar, het is op uw verantwoordelijkheid en toen mocht ik er toch in.'

5 januari 2017

Twintig pakjes Engelse roomboter

Vandaag is het 98 jaar geleden dat onze moeder en oma Jansje ter wereld kwam. Vandaag keren we terug naar het jaar 1945 uit haar leven. Omdat ze toen in verwachting was van haar zoon Aad kreeg ze elke week een extra boterbon. Die bonnen spaarde ze op en toen kreeg ze na de bevrijding opeens twintig pakjes Engelse boter. Oom Hendrik, de oom die in het concentratiekamp had gezeten gaf ze toen vier pakjes boter. Haar zoon werd op 15 mei 1945, tien dagen na de bevrijding geboren. Pas eind mei werd vader Nijs hiervan op de hoogte gesteld. Hij had in Enschede gezeten en was al op 1 april 1945 bevrijd. Daar kreeg vader Nijs al eerder brood en spek. Jansje heeft in de hongerwinter ook tulpenbollen moeten eten., Verschrikkelijk, maar je had honger, zo vertelde ze later. Dat was in maart of april 1945.' We hebben een keer van het Rode Kruis wittebrood gekregen, Dat was in februari 1945. Er gingen ook mensen op hongertocht.

1 januari 2017

Een gezond en gelukkig 2017

Op deze plaats wil ik jullie allen een heel gelukkig en gezond 2017 wensen. Veel liefde, compassie en gezondheid gewenst. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat onze moeder en oma Jansje Van den Bos-Schaft van ons heenging. Het is dan tevens 10 jaar geleden dat onze vader, broer, oom en opa Arie van den Bos afscheid van ons nam. Verder zal het op 27 november 20 jaar geleden zijn dat Leny van ons heenging. Daarom, omdat we bij elkaar willen blijven, wens ik de familie vooral gezondheid toe. Beterschap voor Trudy en Betty en ook de rest van ons allen veel geluk in het nieuwe jaar 2017 gewenst! Prosit nieuwjaar!!