27 januari 2024

De AfD in Duitsland

De AfD in Duitsland staat hoog in de peilingen,met name in het voormalige Oost-Duitsland.Later dit jaar zijn daar deelstaatverkiezingen.Dat er juist nu zo veel om deze partij te doen is,heeft te maken met een geheime bijeenkomst van AfD-ers en neonazis in Potsdam eind november vorig jaar.Daar is gesproken over een remigratieplan voor miljoenen mensen in Duitsland met een migratie-achtergrond.Het gaat feitelijk om gedwongen deportaties.Honderdduizenden mensen zijn nu de straat opgegaan om de Duitse democratie te verdedigen en te protesteren tegen de AfD, een rechtsextremistische partij.' Nie wieder ist jetzt' wordt gescandeerd en op spandoeken geschreven. Een vergelijking met de nazitijd dringt zich op.Wil de AfD mensen met een migratie-achtergrond naar Noord-Afrika deporteren, de nazis wilden op enig moment de joden naar Madagascar deporteren.Verder vond de AfD-bijeenkomst in Potsdam plaats, niet ver van de plek waar de nazis in 1942 de Wannseeconferentie organiseerden en waar tot de vergassing van miljoenen joodse mensen werd besloten.

23 januari 2024

Mike 25!

Op 30 januari 2024 is Mike jarig.Hij wordt dan alweer 25 jaar.Mike werd geboren op 30 januari 1999,aan het einde van de vorige eeuw.We feliciteren Mike met zijn verjaardag en wensen hem veel gezondheid en geluk voor de toekomst.Ook Colette en Herman en de rest van de familie feliciteren wij met de verjaardag van de nu bijna 25-jarige.Fijne dag Mike op 30 januari!Maak er wat van!

17 januari 2024

De baantjes van Jansje Schaft

Nadat onze moeder en grootmoeder Jansje Schaft anderhalf jaar op de huishoudschool had gezeten, ging ze werken.Even voor de zomer kwam ze van die school.Ze dacht dat ze in die zomer - het moet aan het begin van de jaren 30 geweest zijn - lekker kon gaan zwemmen, maar niks hoor.Ze kon gaan werken in Oegstgeest, in de Jan de Wittstraat.Van 8 uur tot 5 uur was ze welkom.De man die daar woonde was reiziger in Droste flikken.Jansje kreeg fl.2,- per week en een kwartje zakgeld.Na daar een poosje te hebben gewerkt, kwam ze in het Plantsoen om te werken.Van 9 tot 12 voor een riksdaalder per week.Van half een tot zes uur werkte ze dan ook nog in de Sophiastraat.Daar kreeg ze ook een riksdaalder per week.Ze had dan bij elkaar twintig gulden per maand.Wel moest ze om de twee weken ook 's zondags in het Plantsoen werken.In november 1934 is ze bij prof. Keesom gaan werken.Hij was natuurkundige en woonde in de Wasstraat te Leiden, nabij de Zoeterwoudse singel.

12 januari 2024

De Leidse Canon

Afgelopen week heb ik De historische Canon van Leiden binnengekregen.Het boekje uit 2008 biedt een historisch overzicht van de geschiedenis van onze geboortestad Leiden.Die geschiedenis wordt in et werkje ingedeeld in een aantal tijdvakken: de voorstedelijke geschiedenis van 2000 voor Christus tot 1200 na Christus.Opkomst en eerste bloei van 1200 tot 1500.De periode van stagnatie en verval van 1500 tot 1574.De groei-en bloeiperiode van 1574 tot 1700.Een periode van stagnatie,verval en revolutie van 1700 tot 1813.De tijd van vernieuwing en schaalvergroting van 1813 tot 1970.En als laatste de periode van de metamorfose van 1970 tot heden.Al met al een zeer lezenswaardig overzichtswerkje voor wie in de Leidse geschiedenis geinteresseerd is.

7 januari 2024

Cobie van den Bos (1937)

Op maandag 27 november 2023 had ik een telefoongesprek met Cobie van den Bos,de op 8 februari 1937 geboren jongste zus van onze vader, groot- en overgrootvader Nijs van den Bos.Tante Cobie vertelde me in dat gesprek dat haar vader 4 jaar lang een paard heeft gehad.Dat moet rond 1949 geweest zijn.'s Winters stond het paard op stal aan de Langegracht.'s Zomers in de wei aan de Ringkade.Onze moeder en oma Jansje Schaft vertelde me ooit dat ze in april 1948 met dat paard en een wagen naar de Kersenstraat zijn verhuisd.Verder vertelde tante Cobie dat men in de bezettingsjaren een winkel aan huis aan de Ringkade heeft gehad.Er lag voedsel in de huiskamer.Een groot zeil diende als afscheiding om nog iets van prive te hebben.Jansje van den Bos-Schaft is vanaf ongeveer 1943 met Trudy inwonend geweest bij haar schoonmoeder Geertruida Nievaart.Koos van den Bos was in die tijd door de Duitsers tewerkgesteld in het Bos van Warmond.

3 januari 2024

Jansje van den Bos- Schaft 105

Op 5 januari 2024 is het exact 105 jaar geleden dat ze ter wereld kwam: onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder,overgrootmoeder en inmiddels ook betovergrootmoeder Jansje van den Bos-Schaft.In 2006 -het moet in het voorjaar van dat jaar geweest zijn-had ik een laatste,wat langer videogesprek met haar.Ze sprak toen ook over haar jeugd in de jaren 1920,nu al weer een eeuw geleden.Over haar zusje Beb in de strenge winter van 1929 vertelde ze:'Toen was ze in slaap gevallen en toen was haar arm een beetje bevroren.Nou ja, bevroren,hij lag niet in het ijs of zo.Ze was in slaap gevallen,maar toen hing haar arm boven het dek.En toen heeft ze daar heel lang geen gevoel meer in gehad,in die arm.'

1 januari 2024

De beste wensen voor 2024!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik jullie allen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen.Dat jullie wensen en dromen mogen uitkomen en dat er eindelijk vrede in de wereld mag zijn!Ik hoop dat de medemenselijkheid en het mededogen eindelijk zullen zegevieren!De allerbeste wensen voor jullie allemaal!