28 april 2007

De lichten doven-de jaren 1939-1945

Intussen was de internationale spanning fors opgelopen; In Munchen leek in het najaar van 1938 de vrede in Europa te zijn gered, maar in het voorjaar van 1939 bleek dat ons 'bevriende staatshoofd' Adolf Hitler meer wilde en met het Sudetengebied alleen niet langer genoegen wenste te nemen. Heel Tsjechoslowakije werd onder de voet van de nazi-laars gelopen. Op 1 september moest Polen eraan geloven, terwijl op 3 september Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden. Daarmee was de Tweede Wereldoorlog een feit. De familie Van den Bos ging een zware en moeilijke tijd tegemoet, zeker nadat Duitsland op 10 mei 1940 heel Nederland had bezet. In het najaar van 1939 was in ons land de mobilisatie afgekondigd en was er reeds een begin gemaakt met de distributie van voedsel en brandstof. Het fenomeen van de autoloze zondag deed zijn intrede, althans voor wie zich een automobiel kon veroorloven. Het moest duidelijk zijn dat de algehele toestand waarin ons land zich in deze jaren bevond, vrij uitzonderlijk was. En toch was in de periode die vooraf ging aan de 10e mei 1940 nog een groot aantal mensen, zo niet de meerderheid van het Nederlandse volk ervan overtuigd dat Nederland wellicht opnieuw buiten de oorlog kon worden gehouden, evenals dat in de jaren 1914-1918 het geval was geweest. Op de avond van donderdag 9 mei 1940 waren Denijs van den Bos en Jansje Schaft- inmiddels bijna een jaar verloofd- per fiets naar de dansschool van Mieremet gegaan, alwaar die avond een dansfeest was georganiseerd. De lange, koude winter van 1939-1940, de volgens de overgeleverde weerstatistieken koudste winter sinds 1830, was voorbij en het was die bewuste 9e mei prachtig voorjaarsweer geweest. Jaren later sprak Jansje over die avond:"Ik was te laat thuis gekomen. Dat was precies die nacht voor de oorlog. En toen kwam ik om half een thuis. We waren wezen dansen bij Mieremet. Toen is het een beetje laat geworden en toen was mijn vader zo kwaad, oh wat was hij kwaad! Dat pikte ik niet. Dat is geloof ik de enige keer geweest dat ik ruzie met hem heb gehad. Hij was ook driftig. 's Nachts om vier uur begonnen ze al te vliegen. Ik heb wel geslapen, een paar uur en toen werden we wakker door vliegtuigen. Dat was je niet gewend. Ik keek uit het wc-raampje. Dat was om vier uur, misschien is het half vijf geweest. Een hele laag van die Messerschmitts!"

21 april 2007

Brigitte van den Bos-Vlieland 39 jaar!

Vandaag, 21 april 2007, viert Brigitte van den Bos-Vlieland haar 39e verjaardag. Ze werd op 21 april 1968 geboren. Brigitte trad in mei 2004 in het huwelijk met Johannes Johnny van den Bos . Zij is een zeer zorgzame moeder voor haar kinderen Silvana, Suus en Tim. We wensen Brigitte een heel fijne verjaardag toe en alle geluk en gezondheid voor de toekomst! De familie brengt dit weekend op de camping door.

19 april 2007

Middelstegracht te Leiden


Nijs en Suze van den Bos-van Rooijen


Vader Jan van den Bos(1814-1867) was 45 jaar en kuiper van beroep toen zijn zoon Denijs op 12 november 1859, 's morgens om half elf te Leiden aan de Middelstegracht ter wereld kwam. Al om half een die middag ging Jan aangifte doen van de geboorte van zijn zoon, samen met de 48-jarige, in de Groenesteeg woonachtige wever Denijs Sommeling (48 jaar) en de sjouwer Frederik van der Woerd, die 22 jaar was en aan de Waardgracht woonde. Op 30 november 1881 huwde - 's morgens om tien uur op het Leidse Raadhuis- Denijs van den Bos op 22-jarige leeftijd met Suzanna van Rooijen, die toen 21 jaar oud was. Denijs was toen sjouwer van beroep.Het huwelijk was op 20 en 27 november 1881 voor de hoofddeur van het Leidse raadhuis afgekondigd. Bijgaande foto is voor 1913 -het jaar van overlijden van Denijs- genomen. Het zou ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk in 1906 geweest kunnen zijn, maar mogelijk ook later. Het portret is het oudst bekende portret van een stamhouder Van den Bos. Niet zeker is of er van vader Jan van den Bos, die in 1867 overleed, ooit foto's zijn gemaakt. Mocht u hierover meer weten, gelieve te reageren.

18 april 2007

Verdere vooruitgang gezondheid Jansje van den Bos

De gezondheidstoestand van oma en moeder Van den Bos gaat verder vooruit. Dat is mij gebleken na een bezoek van mijn vader , Cindy en mijzelf afgelopen avond aan het verpleeghuis. Jansje was zeer welbespraakt en is sinds de afgelopen tijd verder vooruitgegaan. Ze vertelde over de therapie van vandaag en dat ze -zij het met enige hulp- ook daarin vorderingen maakt. Met haar zoon Arie vulde Jansje de menulijst voor de komende periode in. Ze beaamde dat de verzorging in het huis goed is. Ook de bezoekers kregen vanavond weer koffie. Zowel mijn vader, Cindy als ikzelf waren het er na afloop over eens dat onze moeder en oma zeer goed vooruit gaat. Sterkte dus en hou goede moed, omaatje!

17 april 2007

De jaren vanaf 1450

Rond 1450 zijn de eerste tekenen van het kapitalisme zichtbaar. De boekdrukkunst brengt grote veranderingen met zich. De in deze periode levende voorouders waren mogelijk boeren-wevers (Moderne devotie/Erasmus 1469). Tot 1475 kan men spreken van een zekere demografische- en economische malaise. De bastaardij tiert welig in de Nederlanden. De jaren 1480-1483 zijn jaren van enorme duurte en de misdaad neemt een schrikbarende omvang aan. Bovendien stijgen de prijzen in de jaren 1486-1492 opnieuw. Niettegenstaande dit gegeven is er sprake van een relatief hoog vleesverbruik. In 1493 sloeg de pest toe en enigen van onze voorouders kunnen hierbij het leven hebben gelaten. Vanaf 1500 vindt een zekere sociaal-culturele omslag plaats die zijn weerslag vindt in de toepassing van nieuwe fatsoensnormen. Demografisch gezien is er sprake van een bevolkingsoverschot. De huwelijksleeftijd daalde en het geboortecijfer steeg. Gelet op de namen van onze voorouders in de periode moet men denken aan een combinatie van Noordfranse voornamen en de familienaam Bourdeauducq. Vrouwen krijgen in deze tijd meer specifieke taken in gezin en huishouden, waarmee het gezin in enge zin zijn intrede doet. Het jaar 1517 markeert het begin van de Reformatie in de Lage landen, zij het dat deze vanaf 1550-1560 pas in een stroomversnelling komt.

10 april 2007

Cock van den Bos-Janssen 63 jaar!

Vandaag viert de tweede echtgenote van Arie van den Bos, Cornelia van den Bos-Janssen, haar 63 e verjaardag. Ze werd op 10 april 1944 geboren. Uit haar eerste huwelijk met Hans Eling heeft zij een zoon en een dochter: Rob en Cora Eling. Arie van den Bos en Cock van den Bos hebben zes kleinkinderen: Manouk, Rens, Noa, Storm, Suus en Tim.Gisteren, tweede Paasdag 2007, organiseerde Cock een Paasbrunch voor haar gezin. Vandaag viert Cock haar verjaardag in familiekring. We feliciteren haar met haar verjaardag en wensen haar nog vele jaren van gezondheid en geluk!

8 april 2007

De lonen in Henegouwen in de 16e eeuw

Op deze 8e april 2007, de vierde verjaardag van Susanna Dieuwertje van den Bos en eerste Paasdag, vervolgen we onze reis door de geschiedenis. We wensen Susanna Dieuwertje gezondheid en geluk voor het komende levensjaar en uiteraard nog vele jaren van geluk en voorspoed. Ze viert haar verjaardag op de camping. Voor de kleine man is in de jaren van de opstand en de repressie de nood een blijvend, normaal verschijnsel geweest. De situatie van de dagloners was meer dan ellendig. Toch was in Henegouwen de situatie redelijk. Er was namelijk geen sprake van overbevolking, dus was er geen teveel aan werkkrachten. Tussen 1560 en 1600 zijn de lonen in Henegouwen dan ook verdubbeld en tussen 1500 en 1600 zelfs verdriedubbeld. De lonen hielden gelijke tred met de prijsstijging. Voor die tijd was er echter een achteruitgang van de koopkracht geweest, zodat er nadien geen volledig herstel optrad. Een groot deel van de bevolking leefde daardoor op de rand van pauperisme en hongersnood, zodat mensen wel gedwongen waren hun geluk elders te zoeken.

1 april 2007

De 36e verjaardag van Johannes Johnny van den Bos

Vandaag is het 1 april 2007, de 36e verjaardag van Johannes Johnny van den Bos. En nog zie ik voor me hoe mijn moeder op die bewuste ochtend van de 1e april 1971 op het punt stond van bevallen. De auto- een witte volkswagen naar ik me herinner-startte niet. Uiteindelijk toch wel. Er ging door mijn hoofd: wordt het een broertje of een zusje. In mijn bruine parka-jas ging ik mee naar het ziekenhuis." Wordt de baby nu geboren?"vroeg ik mijn moeder. Rond half zeven was hij er: Johannes Johnny van den Bos, een broer om trots op te zijn. Gefeliciteerd John met je verjaardag en ook Brigitte, Silvana, Suus en Tim gefeliciteerd!