26 december 2018

Kerstfeest bij Betty en Fer

Op eerste kerstdag vierden we het kerstfeest bij Betty en Fer.Het was een gezellig en warm samenzijn.We werden zeerre gastvrij onthaald en vonden een warm onthaal. Dank Betty en Fer dat jullie ons allen zo,n fijn thuis boden met kerst, het feest van vrede in een soms zo wrede en bezeten wereld.We mogen blij zijn met een zo lieve en goede familie.Dat we de kerst nog maar heel vaak met de familie in deze samenstelling mogen vieren met een speciaal plekje in ons hart voor de dierbaren die er helaas niet meer zijn.Nogmaals zeer bedankt, Betty en Fer!

24 december 2018

Kerstavond 2018

Aan de vooravond van kerst, de dag die we bij Betty en Fer gaan vieren, kom ik met een kerstgroet.Graag doe ik jullie allen mijn beste wensen voor een goede kerst en een gelukkig en gezond nieuwjaar toekomen.We staan dezer dagen stil bij eerdere kerstvieringen uit de geschiedenis van onze familie.Zo vertelde Janny mij bijvoorbeeld op 30 december 2017 over de kerstvieringen in de Kersenstraat in de jaren vijftig en zestig.Oma en Opa Schaft kwamen dan met tante Beb vaak bij hun dochter en schoonzoon en kleinkinderen.Er was een kerstboom met echte kaarsjes erin en er hingen chocoladekransjes in.Verder waren er amandelschijfjes.Janny vertelde me dat ze met haar vader Nijs dan vaak plaatkoek met nootjes bereidde met kerst.

22 december 2018

Leny 74 jaar

Vandaag zou Leny van den Bos-Bavelaar 74 jaar zijn geworden.In onze herinnering leeft zij voort.Als ik jouw voetstap niet meer horen zal, op straat of binnenshuis.Als ik jouw handdruk niet meer voelen kan, in goede en kwade dagen.Als ik jouw stem niet meer versta, opbeurend of vermanend.Als ik jou niet meer strelen kan- weet ik dat jij er toch nog bent, omdat ik in mijn herinnering jou met mij meedraag.

20 december 2018

Arie van den Bos 11 jaar van ons heen

Op 21 december is het 11 jaar geleden dat onze vader, broer, zwager, oom en opa Aad van den Bos van ons heenging.We gedenken hen en staan stil bij zijn leven en dood met een gedicht.Het gedicht van de mensen van voorbij.Het gaat als volgt:De mensen van voorbij.De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen.De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen.Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar, aan het einde van het jaar.De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven , in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen.In bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.

19 december 2018

Stammoeder Judith Kasteel

Over een van onze stammoeders, Judith Kasteel of Judith Chateau is recentelijk meer bekend geworden.Zij huwde in 1681 met Jacobus Bordoduijck.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de Leidse Vrouwekerk gedoopt. Zelf moet ze op 17 januari 1658 in Utrecht gedoopt zijn.Haar vader was Jehan Chateau.Hij werd ca 1632 in St. Aman geboren.Haar moeder heette Louise de Lanoy.Zij werd eveneens in ca 1632 geboren.Zij kwam uit Montaigne.Haar ouders gingen op 22 februari 1653 te Leiden in ondertrouw.

16 december 2018

Amanda jarig

Aanstaande dinsdag is Amanda jarig.Ze wordt dan 45 jaar.We feliciteren haar en wensen haar een lang en gelukkig leven.Ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd.Dag Amanda, fijne dag dinsdag! Van harte proficiat!

12 december 2018

De drie Jannen

Gedurende de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting, heetten de stamhouders van de familie Van den Bos allemaal Jan.Het waren de op 5 december 1700 in de Leidse Pieterskerk door ds Fabricius gedoopte Jan, de op 6 september 1744 in de Lootskerk gedoopte Jan en de op 18 juli 1770 door ds Van der Mey gedoopte Jan van den Bos.Leiden, de stad van hun geboorte, was in de 18e eeuw een stad in verval.De lakennijverheid had zwaar te lijden.De meeste textielwerkers zijn in de onderdelen spinnen en weven werkzaam.Ook de drie Jannen uit onze familie vinden daarin hun werk.De in 1770 geboren Jan geeft bij zijn huwelijk in 1797 op karsaaiwerker te zijn.Hij overlijdt pas na 1850 en zit aan het einde van zijn leven in het Oudeliedenhuis aan de Kaarssemakerstraat.Leiden was economisch gezien volstrekt afhankelijk van de lakennijverheid.Die volstrekte afhankelijkheid brak haar in de loop van de 18e eeuw op.In 1815 werd het absolute dieptepunt bereikt.

6 december 2018

De vlucht naar het noorden

In de loop van de 17e eeuw heeft althans een deel van de Zuidnederlandse familie Bourdeauducq de wijk genomen naar het noorden,naar het protestantse Leiden meer in het bijzonder.Daar kwam in 1658 Jacobus Bordoduijck ter wereld,zoon van de rond 1635 in Douchy,Henegouwen, geboren Pierre Bourdeauducq en Elisabeth Hannotteel (Notte).Zij waren lid van de Waalse kerk in Leiden.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de door de Waalse gemeente gebruikte Vrouwekerk gedoopt.De doopgegevens in het bewaard gebleven doopboek zijn in het Frans vermeld.De Waalse vluchtelingengemeenschap in Leiden was arm.De vluchtelingen die de wijk naar het noorden namen dachten daar een beter leven te krijgen.In 1622 bleek bij een volkstelling in Leiden de meerderheid van de bevolking al van Zuidnederlandse afkomst.In 1599 bleek slechts 6 procent van het totale belastbare vermogen in handen van vreemdelingen.In alle Waalse kerken gold als regel dat men een bedelaar niet de toegang tot het Avondmaal mocht ontzeggen.De Zuidnederlanders voelden zich evenwel in smaak en manieren boven de Hollanders verheven.

1 december 2018

Lev Anton jarig

Willen we vandaag stilstaan bij de verjaardag van Lev Anton morgen.Lev wordt dan al weer 8 jaar.We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem een lang, gezond en gelukkig leven.Van harte gefeliciteerd! Colette, Herman en de rest van de familie willen we ook gelukwensen met hun zoon,broertje, kleinzoon en neefje.Fijne dag morgen, Lev!!