21 februari 2019

Nicolaas Laekeman (1632-1698)

Nog een keer kom ik terug op mijn vorige bericht op ons weblog.Ik stelde dat na onderzoek op internet ik erachter was gekomen dat Nicolaas Laekeman met Hillegont Hasselaer gehuwd was geweest.Dit klopt bij nader inzien niet.Op internet was daar foutieve informatie te vinden geweest.Fake News zou je kunnen zeggen.Nicolaas Laekeman (1632-1698) was wel meester chirurgijn en doctor in de medicijnen, maar was slechts een keer getrouwd en wel met Sarah de Waecker, dochter van een in Glasgow, Schotland geboren Spaanse stoelenmaker.Bij deze de rectificatie.

15 februari 2019

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Gisteravond kwam ik tot een verrassende ontdekking in mijn zoektocht naar familiegeschiedenissen.In de stamboom van mijn grootmoeder Anna van den Eijkel, de moeder van mijn moeder, komt namelijk Kenau Simonsdochter Hasselaer voor. Kenau speelde volgens de legende een belangrijke rol bij de verdediging van Haarlem tegen de Spanjaarden in 1572-1573. Hillegont Dirksdochter Hasselaer was gehuwd met een Claes' Jacobsz Lakeman, voorouders van onze moeder Leny.Hillegont had een overgrootvader Dirk Hasselaer, de broer van Kenau.De familie Hasselaer was een in die dagen vooraanstaande familie.De grootvader van Hillegont was Jan Willemsz.Suyderhoeff, ook wel Jan van Haerlem genoemd.Hij was in het begin van de 17e eeuw burgemeester van Schiedam.Zijn zwager Pieter Hasselaer, neef van Kenau, was betrokken bij de oprichting van de VOC en was bode van prins Willem van Oranje.De oom van Hillegont was secretaris van Cornelis Haga, eerste gezant van de Republiek in Constantinopel.

11 februari 2019

Weimar-economische moeilijkheden

De gehele periode van 1920 tot 1933 werd beheerst door de groei van economische grootbedrijven.De kleine middenstand vluchtte meer en meer in een wereld van politieke ideologie├źn die economische bescherming en sociaal prestige beloofden.Bovendien trad er in genoemde periode een zekere nivellering op binnen de middenstand zelf.De diepere achtergronden van deze centraliserende tendenties dient men vooral te zoeken in de sociale veranderingen die in de 19e eeuw optraden.Zo nam de bevolking bijvoorbeeld toe van 24,8 miljoen mensen in 1816 tot een slordige 67 miljoen mensen in 1914, gepaard aan een trek naar de stad en naar de economische centra in het westen van het land.Dit proces omschrijft men wel als massificatie, al werd het nationaal-socialisme waardoor veel middenstanders zich aangesproken voelden, eerder gevoed door mensen op het platteland en in de dorpen, dan door de stedelijke bevolking.Juist het proces van centralisatie echter, de groei van het aantal kapitalistische ondernemers dat grootgrondbezitters en burgerij ging overvleugelen, heeft de crisis van de middenstand in de hand gewerkt.Het gewicht van de zogeheten nieuwe rijken of ' nouveaux riches' nam nog toe door de gevolgen van oorlog en inflatie.Zij verdrongen de traditionele middenstand en de kleine middenstanders.Het waren deze groepen die zich achtergesteld begonnen te voelen, vooral vanaf 1929.

6 februari 2019

Coby en Trudy jarig

Op 8 februari wordt Coby van den Bos, de jongste zuster van de op 12 maart 1918 geboren Denijs van den Bos, weer een jaartje ouder.Op 9 februari is Trudy jarig.We feliciteren de beide jarigen en wensen hen een gelukkig en gezond nieuw levensjaar en alle goeds voor de toekomst.Ook de overige leden van onze familie wensen wij geluk met deze heuglijke feiten.Coby en Trudy, heb een fijne verjaardag vrijdag en zaterdag! Van harte gefeliciteerd!

1 februari 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is het 1 februari 2019, het begin van een nieuwe maand.Het is de maand waarin Coby en Trudy van den Bos weer een jaartje ouder worden.Verder is het morgen precies 120 jaar geleden dat Geertruida van den Bos-Nievaart, de betovergrootmoeder van Suus, Tim en Lev , geboren werd.Ze kwam ter wereld op 2 februari 1899. Geertruida is een afstammelinge van de in 1575 in Barnstaple, Devon, Engeland geboren Robbrecht Pietersz. Somerwil.Ze heeft dus Engelse voorouders.