23 september 2020

Len 19 jaar!

Op 27 september 2020 is Len jarig.Hij wordt dan 19 jaar.We feliicteren hem met zijn verjaardag en wensen ook de rest van de familie, in het bijzonder Herman en Colette geluk met dit heuglijke feit.Fijne dag zondag, Len, en veel geluk en gezondheid voor de toekomst!

17 september 2020

Janny en Ed 47 jaar getrouwd!

Op 20 september 2020 is het precies 47 jaar geleden dat Janny en Ed in het huwelijksbootje stapten.Ze trouwden op 20 september 1973 op het Leidse stadhuis.De receptie en het diner waren in restaurant ' Nieuw Minerva' later die dag.We feliciteren de beiden met hun trouwdag en wensen hun nog vele jaren samen! Lang leve het bruidspaar!

15 september 2020

Denijs van den Bos (1896-1966)

In het jaar 1896, den 17e der maand september is voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden verschenen: Denijs van den Bos, oud 36 jaren, sjouwer, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Suzanna van Royen, zonder beroep, wonende te Leiden, zijn huisvrouw te zijnen huize op den 16e september 1896 des namiddags te negen uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs.Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van den Berg, oud 32 jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leiden en van Cornelis Pluy, oud 45 jaren, koopman, wonende te Leiden.En is deze akte,na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen getekend.

10 september 2020

Denijs van den Bos (1859-1913)

In het jaar 1859, den twaalfden der maand november des namiddags ten half een ure, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leyden verschenen Jan van den Bos, oud 45 jaren, kuiper, wonende op de Middelste gracht, welke ons heeft verklaard, dat Jannetje Isabella van Heusden, zijne huisvrouw op den twaalfden november 1859, des morgens ten half elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Denijs Sommeling, wonende in de Groenesteeg, oud 48 jaren, wever en van Frederik van der Woerd, wonende op de Waardgracht, oud 22 jaren, gehuwd, sjouwer.En is deze acte na gedane voorlezing door ons, en den tweeden getuige getekend: de declarant en de eerste getuige verklaarden niet te kunnen schrijven.

5 september 2020

Jan van den Bos (1814-1867)

In het jaar 1814, den 15e oktober is voor ons president van de provisionele regering der stad Leyden, departement der Monden van de Maas, gecompareerd Maria Ket, vroedvrouw, oud 58 jaren, wonende op de Kalvermarkt wijk 8 N 172, welke verklaard heeft dat den 14 oktober 1814 des avonds ten negen uuren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis gelegen in de Kraayerstraat wijk 3 N 275, uit Maria Taverne, wonende in het genoemde huis, huisvrouw van Jan van den Bos, remplacant bij het 13e bataillon landmilitie en welk kind genaamd zal worden Jan.De gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Willen Zaalberg, zonder beroep, oud 72 jaren, wonende in de Kraayerstraat wijk 3 no en van Paulus Jacobus de Tombe, 27 jaren, wonende in de Kraayerstraat wijk 3 N 274.En heeft de vroedvrouw en twee getuigen deze met ons na gedane voorlezing ondertekend, de eerste verklaarde niet te kunnen schrijven.

1 september 2020

1 September 2020

Het is vandaag 1 september 2020.De maand waarin op 20 september Janny en Ed 47 jaar getrouwd zijn en de maand waarin Len 19 jaar wordt.Hij is op 27 september jarig.Lang leve het bruidspaar en gefeliciteerd alvast, jarige Len! Verder is vandaag de meteorologische herfst weer begonnen.Op 15 september is het prinsjesdag 2020, dit jaar in een andere constellatie vanwege corona.