27 oktober 2018

Het jaar 1929

Vanaf zondag 30 september is er op het eerste Duitse televisienet de serie Babylon Berlin te zien.Het speelt in het jaar 1929 in de Republiek van Weimar.De winter van 1928-1929 was streng.In Leiden was er in februari 1929 de stadhuisbrand.Het jongste kind van Arie en Elizabeth Schaft, Beb,had het zo koud in haar bedje dat haar armpje bijna bevroor.Arie en Elizabeth hadden te weinig geld om de stookkosten op te brengen.Het vroor dat het kraakte.Het huis was ook bijna niet warm te stoken.Onze grootmoeder Anna van den Eijkel (1909-1979) liep pleuritis op in die strenge winter van 1928-1929. Ze woonde sinds kort met haar ouders in het kapitale pand in de Brouwerstraat 43 in Rijnsburg.Haar latere man Jan Bavelaar begon in maart 1929 als zelfstandig kapper aan de Leidse Oranjegracht en Nijs van den Bos zat nog op de lagere school.Hij speelde soms met zijn toverlantaarn in die tijd,samen met andere kinderen.

19 oktober 2018

Betty en Mikkie jarig

aanstaandejarigAanstaande maandag zijn Betty en Mikkie jarig.We feliciteren hen nu al met hun verjaardag.Ook Fer en de overige leden van de familie gelukgewenst met dit heuglijke feit! Betty en Mikkie wensen we nog vele jaren van gezondheid en geluk! Fijne dag maandag aan de beiden gewenst! Maak er een mooie dag van!

16 oktober 2018

Weimar (vervolg)

De auteur Otto Braun is er vast van overtuigd dat 'Versailles' en 'Moskou' Hitler hebben mogelijk gemaakt en dat de instabiele buitenlandse politiek van 'Weimar' hierin van wezenlijk belang moet worden geacht.Hij legt, met andere woorden, grotere nadruk op de externe factoren dan op de interne factoren in het onderzoek naar het lot van 'Weimar'.Het buitenlands politiek revisionisme kan men beschouwen als een van de destabiliserende factoren verantwoordelijk voor het falen.De publicatie van het vredesverdrag leverde een grote schok in Duitsland.'Het ongelooflijke is geschied!', verklaarde Konstantin Fehrenbach, de voorzitter van de Nationale Vergadering,' onze vijanden hebben ons een verdrag voorgelegd dat de vrees van onze grootste pessimisten nog overtreft.'

11 oktober 2018

Weimar (vervolg)

Dr Karl Dietrich Bracher heeft vooral het dialectisch dubbele karakter van de grondwet van 1919 willen beklemtonen.Situatie gebonden, veranderlijke elementen en normatief-statische elementen stonden op gespannen voet met elkaar.In deze zin werkt het verval van de Republiek van Weimar,los van de vraag naar verantwoordelijkheid en schuld, ook door in het tegenwoordige politieke leven in de Bondsrepubliek.Kan men Berlijn op eenzelfde lijn stellen als Weimar?De politieke context was destijds zeker anders, maar vergelijken mag altijd.Het is niet voor niets dat zowel historici als politici alsook juristen zich hebben gemengd in de discussie naar de oorzaken van de neergang van Weimar.Hier raakt het verleden in sterke mate aan het heden.

6 oktober 2018

Weimar

In La faillite de la pais schreef Maurice Baumont een karakterisering over de jaren 1919-1939, meer in het bijzonder over de gebeurtenissen in Duitsland in die periode.Gelet op de ontwikkeling van democratie naar dictatuur kan men spreken over het failliet van de vrijheid.Bij Baumont staat centraal of de vrijheid tegronde ging omdat er geen echte vrede was of dat de vrede kapotging omdat men de vrijheid prijsgaf.De afloop van de Eerste Wereldoorlog had reeds een verschuiving te zien gegeven van monarchie naar republiek, nu trad tevens nog een verschuiving op van democratie naar dictatuur.

1 oktober 2018

Oktober 2018

Het is vandaag alweer 1 oktober.De maand oktober is de maand dat Betty en Mikkie jarig zijn.We wensen hen nu al een heel goed begin van hun nieuwe levensjaar toe en vooral Betty wensen wij een goede gezondheid.Ook Mikkie alvast ook heel veel succes op school in het nieuwe levensjaar!