29 september 2012

Rutte herleest dagboek van een onderhandelaar

Premier Rutte herleest het in 1977 geschreven dagboek van een onderhandelaar van Ed van Thijn. In dit dagboek beschrijft Ed van Thijn de eerste 171 dagen van de kabinetsformatie uit 1977. Een overwinning voor de democratie werd volgens hem omgezet in eenfiasco. Rutte geeft door het lezen van het dagboek aan de lessen van 1977 ter harte te willen nemen.

23 september 2012

De jaren 1800-1850

Wat gebeurde er in de jaren 1800-1850? Wat gebeurde er in Nederland en met de familie Van den Bos? In 1813, op 30 november om precies te zijn, landde de latere koning Willem I met een Engelse sloep aan het strand van Scheveningen. Dat is komend jaar precies 200 jaar geleden.'De oude tijden zouden wederom keren' in 1813. Op donderdag 2 december 1813 werd Willem uitgeroepen als soeverein vorst. De titel koning wees hij vooralsnog af. De in 1770 geboren Jan van den Bos is in 1814 militair. Hij maakte deel uit van het 13e bataljon landmilitie. Hij lag in Den Haag in garnizoen. Jan is dan 43 jaar. Waarom koos hij voor een legerfunctie? Had hij geen ander werk? Was hij verplicht dienst te nemen? Dat laatste lijkt niet voor de hand te liggen. Jan was remplacant. Hij werd ingehuurd voor vervangende dienst.En dan vangen de jaren 1820 aan. Deze jaren werden door een zekere matheid gekenmerkt. Er zou een jansaliegeest in Nederland heersen. Ook in Leiden was dit het geval. Moeder Maria van den Bos-Taverne ging haar laatste levensjaren in. Op 21 december 1827 overleed ze in het Caeciliagasthuis. Het was de tijd van de Romantiek. Byron en Shelley komen te overlijden. De jaren 1830 beginnen met de Belgische Opstand. In 1839 is de Belgische Afscheiding definitief een feit. Na 1830 volgde de koning een volhardingspolitiek. In april 1839 gaf hij die politiek op. De in 1814 geboren Jan van den Bos moet in de loop van de jaren 1830 werk hebben gevonden als kuiper. Op 11 januari 1838 trouwde hij met zijn Jannetje Isabella van Heusden. De jaren 1840 zijn revolutionaire jaren.

20 september 2012

Familieweek

Deze week een wat je zou kunnen noemen alleszins plezierige familieweek beleefd. Dinsdag, Prinsjesdag, met John, Suus en Tim bij Betty en Fer geweest. Daar een gezellig samenzijn gehad en voortreffelijk gegeten:boontjes, gebakken aardappeltjes en overheerlijke rollade. Betty had erg haar best gedaan op de maaltijd. Na de overheerlijke koffie aan het begin van de avond zetten we rond acht uur dinsdag weer koers op huis aan. Vandaag, donderdag, met Trudy naar het Leidse Hout gewandeld, waar we aan het begin van de middag in het theehuis koffie met appeltaart nuttigden. Heel fijn met Trudy gesproken. Via kasteel Oud Poelgeest, de oude werkplek van Trudy, weer naar mijn flat gewandeld. Was dus een alleszins leuke week deze week. Dank iedereen voor de mooie momenten.

17 september 2012

Prinsjesdag

Morgen is het Prinsjesdag 2012. Het is een beetje een rare Prinsjesdag nu nog veel beleidsmaatregelen nog nader door het nieuwe kabinet ingevuld moeten worden. De toon van de troonrede zal echter somber zijn. Het is crisis en dat zullen we als Nederlanders gaan merken het komende jaar. Nu is het vooralsnog afwachten wanneer het nieuwe kabinet zal kunnen aantreden. Er volgt nu eerst een informatieronde. Mogelijk zullen Kamp en Bos als informateurs aan de slag gaan. Maar eerst dus morgen het woord aan de koningin. Zal het haar laatste troonrede zijn? We moeten het afwachten. In ieder geval zal de crisis centraal staan, al klinkt her en der vertrouwen en een vleugje meer optimisme door in het land. VVD en PvdA hebben er in ieder geval zin in.

16 september 2012

De jaren 1850-1900

Vandaag gaan we terug naar de tweede helft van de 19e eeuw. De tweede helft van de 19e eeuw begon feitelijk al in 1848, het jaar waarin de grote grondwetswijziging van kracht werd. 1848 was een revolutiejaar en onze koning Willem II werd in een nacht van conservatief tot liberaal. Thorbecke was de grote man achter de grondwetsherziening van 1848, de basis van onze huidige parlementaire democratie. In de jaren 1850-1859 kwamen in het gezin Van den Bos vier kinderen ter wereld:Willem Frederik in 1850, Johannes Frederik in 1852, Frederik in 1855 en Denijs in 1859. In de jaren 1860 was er een liberale meerderheid in de Kamer. Omstreeks 1860 leidde Van Hall een kabinet. In diezelfde jaren 1860 ontstond een gedeeltelijk nieuw conservatisme. In 1862 werd Elizabeth van den Bos geboren, jongste zuster van Denijs (1859-1913). In de jaren 1870 verdwenen de conservatieven vrijwel van het toneel. Het was liberalisme wat de klok sloeg. Verder begonnen katholieken en antirevolutionairen zich meer en meer te manifesteren. In 1881 huwden Denijs van den Bos en Suzanna van Royen. Denijs was toen sjouwer. In 1886 is hij modelleur en in 1888 koopman.Daarna volgen nog de jaren 1890. In 1896 wordt onze overgrootvader Denijs van den Bos, de latere groenten en fruithandelaar geboren.

13 september 2012

Het politieke midden is terug

Het politieke midden is terug en daar ben ik blij om. Er komt mogelijk een middenkabinet van PvdA en VVD. De VVD haalde 41 zetels en de PvdA 39. De flanken zijn flink verzwakt. Mogelijk keert het poldermolen nu ook weer terug. Fijn dat mensen weer van mening zijn dat de waarheid in het midden ligt. Stabiliteit is van belang in de politiek. Dat schept voorwaarden voor welvaart en welzijn van de bevolking. Ik ben blij met deze uitslag.

12 september 2012

De stembureaus zijn geopend

vanochtend om half acht zijn de stembureaus geopend. Ik ben zelf na half acht al gaan stemmen. Het belooft vandaag een nek aan nek race te worden tussen de PvdA van Samsom en de VVD van Mark Rutte. Brigitte is vandaag voorzitter in haar stembureau. Allemaal gaan stemmen vandaag! Het gaat om de toekomst van ons land.

9 september 2012

Kabinet in crisis

Begin jaren 80 treedt opnieuw een kabinet Van Agt aan, bestaande uit CDA, PvdA en D66. De coalitiepartners worden het niet eens over het te voeren beleid: bezuinigen of investeren. Andere Tijden gaat er zondag over. Kijken dus!

7 september 2012

De jaren 1900-1960

Sprak ik u de vorige keer over de geschiedkundige ontwikkeling van de afgelopen 50 jaar, vandaag wil ik het met u hebben over de jaren 1900-1960. In 1899 werd grootvader Johannes Bavelaar geboren. Dat was in de tijd van de Belle epoque. De Belle epoque was de periode tussen 1890 en 1914. Ook onze grootmoeder Anna van den Eijkel werd in die tijd geboren:1909. Daarna volgde de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nederland kreeg te maken met distributie en schaarste. In 1917 kwam het tot hongeroproer in veel steden. In 1918 en 1919 werden de ouders van onze vader geboren. Denijs van den Bos en Jansje Schaft. Daarna volgden de ROaring twenties. Het was de tijd van de opkomende radio en massacommunicatie deed zijn intrede. Nederland was verzuild. De Nederlandse overheid deed er sinds 1923 alles aan de begroting sluitend te maken en de positie van de gulden te verdedigen. Maar toen braken vanaf 1929 pas echt zware tijden aan. De jaren 30, jaren van economische en sociale nood, de jaren van de Depressie.Colijn werd in 1933 opnieuw premier. Hij bleef dat tot 1939. Op 10 mei 1940 kwam aan de periode van het interbellum een einde. Nederland beleefde vijf lange, bange jaren van bezetting. In die bezettingstijd traden onze vier grootouders in het huwelijk. Jansje en Nijs in 1942, Anna en Jan in 1944. Onze ouders werden in 1944 en 1945 geboren. Er was nog grote armoede na de bevrijding. Daarna begon de welvaart weer toe te nemen. De wederopbouw werd in de jaren 1950 ter hand genomen.

4 september 2012

De tijdgeest

Volgend jaar hoop ik mijn 50 e verjaardag te vieren. Een halve eeuw is dan verstreken en vijf decennia liggen dan achter me. Hoe zagen die jaren eruit? In de jaren 60,de Sixtijns, beleefden we de jaren van de flowerpower power. De bomen leken toen nog tot in de hemel te groeien. Mensen koesterden toen nog idealen. In de jaren 70 kregen we met de grenzen aan de groei te maken. We kregen te maken met twee oliecrises en de milieuvervuiling nam toe. Na de kabinetten van Den Uyl en Van Agt trad in 1982 Lubbers aan. Nieuwe zakelijkheid deed zijn intrede en nononsense was het devies. Na de economische crisis van begin jaren 80 begon de welvaart na 1984 weer toe te nemen. De Berlijnse Muur viel in november 1989 en vanaf 1994 kregen we te maken met de paarse kabinetten. Het ging economisch uitzonderlijk goed. Maar toen braken de jaren 2000 aan. De Twintig Towers werden in september 2001 getroffen door een terroristische aanslag. Sindsdien is Nederland op drift. Politieke instabiliteit was het gevolg. Nederland kreeg te maken met de Fortuyn revolte van 2002.Mensen voelden zich soms niet meer thuis in eigen land en populistische partijen kregen steeds meer stemmen. De burger heette boos te zijn. Sinds 2008 is daar de financiële crisis bij gekomen. De eurocrisis eist nu alle aandacht op. De werkloosheid nam toe. Nederland gaat een onzekere toekomst tegemoet.

1 september 2012

Het grote verhaal

Mensen hebben behoefte aan verhalen.Het schrijven aan het verhaal van onze familie heeft mij in ieder geval erg geholpen. In de huidige samenleving ontbreekt het grote verhaal. Dan breekt nihilisme,cynisme en leegte vrij baan. Door het verhaal van je leven te schrijven, je zwakke en sterke punten onder ogen te komen, kun je zaken weer in perspectief plaatsen. Dit geeft richting aan je leven en wapent je voor de toekomst. De huidige samenleving lijkt geen ankers meer te bezitten, mensen zijn losgeslagen en ontheemd. Pim Fortuyn sprak wat dit betreft van een verweesde samenleving. Er is leegte in de samenleving, er is verval van het politieke leven. De maatschappij is geïndividualiseerd en ontzuild en er is sprake van toenemend cynisme. De gemeenschapszin is zoek en in een dergelijk klimaat floreren corruptie en misbruik. De moraal is zoek en voor een moraal is opnieuw een groot verhaal nodig.