27 december 2012

De jaren 70

Op zondag 30 december is er Andere Tijden met een jaren 70 special. De jaren 70, een verwarrend decennium heet het in de aankondiging. De jaren 70 begonnen hoopvol en optimistisch, ook voor ons. In augustus 1970 zette ik mijn eerste stappen op de lagere school. In december 1971 kwamen we in de Carneoolstraat te wonen. Broertje Johnny was juist geboren en de wereld lag nog open. In mei 1973 trad het kabinet Den Uyl aan. Die zomer waren we met kleine Johnny in Katwijk voor vakantie. Opa van den Bos had zijn filmcamera bij zich en filmde erop los in die jaren. In juli 1976 waren we voor de eerste keer met de familie in Portoroz. Fer filmde destijds ook, zo ook ons uitstapje naar Novigrad op dinsdag 13 juli 1976, waarvan we op eerste kerstdag bij Colette en Herman de beelden zagen. In augustus 1976, het hoogtepunt van de Lockheedaffaire, kwam ik in de brugklas. Het ging goed op school, ik had het naar mijn zin. Tegen het einde van de jaren 70 sloeg de sfeer in Nederland echter om. De werkloosheid steeg, in 1979 was er de tweede oliecrisis en onze oma overleed. De jaren 70, een decennium met twee gezichten, allemaal vastgelegd op film. Een vervlogen, gelukkige tijd die niet meer weerkeert. Kijken zondag naar de Andere Tijden-special!

26 december 2012

Kerstfeest in Noordwijk

Gisteren hebben we het kerstfeest in Noordwijk bij Colette en Herman gevierd. Het was een gezellig samenzijn met de familie. Na het uitwisselen van cadeautjes hebben we een karaoke gehad en ook nog naar beelden van de vakantie in Portoroz uit 1976 gekeken. Dat was werkelijk een feest van herkenning, ook van familieleden die er nu niet meer zijn. Zo werden we teruggebracht naar oude, vervlogen tijden. Het vervulde ons met weemoed. Verder hebben we nog salade gegeten. Rond half elf was ik weer thuis, thuisgebracht door Janny en Ed die mij ook na drie uur gistermiddag hadden opgehaald. Dank daarvoor! We zullen terugkijken op een fijne kerst 2012. En wat is Lev al weer gegroeid. Hij is nu twee jaar.

22 december 2012

Lena Dieuwertje 68

Vandaag is de 68e geboortedag van onze lieve moeder Lena Dieuwertje van den Bos. Ze kwam op 22 december 1944, middenin de hongerwinter, aan de Leidse Oranjegracht ter wereld. In 1946 verhuisde het gezin Bavelaar naar de Trompstraat,waar Leny tot 1967 haar jeugd doorbracht. Onze moeder herinneren we ons als een goedlachse,altijd lieve moeder die enorm veel voor ons betekend heeft en nog betekent.Rust zacht, lieve moeder! We zullen je nooit vergeten!

21 december 2012

Arie van den Bos 5 jaar dood

Het is nu 5 jaar geleden dat onze zo beste vader van ons heenging.Het was kwart voor zes in de morgen van 21 december 2007.Aan een bijna 63-jarig leven was een einde gekomen.Vandaag staan we stil bij dat leven en overlijden.Arie van den Bos werd op 15 mei 1945, kort na de bevrijding van ons land geboren in Leiden.Hij had toen al een ouder zusje Trudy dat komend jaar 70 jaar geleden het levenslicht zag.Later zouden in 1946 Janny en in 1949 Betty volgen. Arie van den Bos beleefde een min of meer zorgeloze jeugd in de jaren vijftig.In 1962 leerde hij zijn latere echtgenote Lena Dieuwertje Bavelaar kennen. Hij was toen als sous-chef werkzaam bij de LOI. In 1963 en 1971 werd hij vader van zijn zoons Danny en Johnny.Gedurende de jaren 60 en 70 werkte hij voor verschillende werkgevers.In 1979 begon hij voor zichzelf te werken. In 1988 ging zijn vader heen. In 1997 overleed zijn geliefde vrouw. In 2007 ging in mei zijn moeder van hem heen.

16 december 2012

Coleridge (1772-1834) gebruikte opium

De Britse romantische dichter Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) gebruikte opium en laudanum.Behalve dichter was hij ook filosoof en literair criticus. Andere dichters uit de periode van de Romantiek (1789-1837) waren Wordsworth, Byron, Shelley en Keats. De medische wetenschap had nog geen notie van verslavingsproblematiek in die tijd. Opium werd veel gebruikt onder kunstenaars en dichters in de 19 e eeuw. Het was niet ongewoon om opiaten tot je te nemen. Al in 1797 gebruikte Coleridge opium.

15 december 2012

Arie van den Bos (1945-2007)

Spoedig is het vijf jaar geleden dat onze zo beste vader van ons heenging. Het gebeurde op 21 december 2007. Spoedig staan we stil bij dat overlijden. Maar we vieren ook het leven van onze hardwerkende vader. We zullen stilstaan bij dat leven:de jaren 40, de jaren 50, 60,70,80 en 90 en de jaren na 2000 die hij nog mocht beleven. Kort voor zijn overlijden heeft onze vader nog over zijn leven voor geluidsband gesproken. rust zacht beste vader, we blijven aan je denken!

14 december 2012

Jan en Jannetje van den Bos

In 1862 wonen Jan van den Bos(1814-1867) en Jannetje Isabella van Heusden aan de Uiterstegracht bij de geboorte van Elisabeth op 20 juni van dat jaar. Jan is dan kuiper. Op 11 januari 1850 wonen ze in de Vestestraat. Die dag wordt zoon Willem Frederik geboren. Jan is dan ook al kuiper.

8 december 2012

De gouden eeuw

A.s dinsdag gaat op televisie de prestigeserie De Gouden Eeuw van start. Hans Goedkoop, bekend van Andere Tijden, presenteert de serie. In 13 afleveringen wordt de 17e eeuw behandeld. In de eerste aflevering staat de Nederlandse identiteit centraal. Verder wordt de immigratie behandeld. Dat is de tweede aflevering en daarin staat de stad Leiden centraal. Verder komen de grote rijkdom en toch ook armoede aan de orde. De VOC komt aan bod, religie en tolerantie, de zeehelden en het rampjaar 1672. Maurits en Van Oldenbarnevelt staan in de derde aflevering centraal.

5 december 2012

Dave Brubeck (92) overleden

De componist Dave Brubeck is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij componeerde in 1959 take fuiven, de eerste single die onze vader destijds met zijn moeder in de stad kocht. Oude vervlogen herinneringen, oude tijden. Wat gaat het leven snel! Nu is ook Dave Brubeck er niet meer.

4 december 2012

Maria van den Bos (1892-1963)

In de eerste helft van de jaren 90 van de 19e eeuw woont het gezin Van den Bos in Amsterdam. Daar wordt op 12 december 1892 ook een dochter Maria van den Bos geboren, zuster van onze overgrootvader Denijs van den Bos (1896-1966) Ze trouwde op 19 oktober 1921 met een zekere Karel van Rijnswou. Ze overleed op 18 mei 1963 in Leiden. Ze was toen 70 jaar.

1 december 2012

De familie Van den Bos in Amsterdam

Er zijn weer nieuwe gegevens over onze familiegeschiedenis boven water gekomen. Van tante Suze van Hoven, dochter van Pieternelletje van den Bos, wisten we dat Denijs van den Bos en Suzanna van Roijen in de eerste helft van de jaren 90 van de 19 e eeuw in Amsterdam hebben gewoond. Maar nu is komen vast te staan dat ze op 17 april 1891 eerst nog naar Haarlem zijn getrokken. Later moeten ze dan naar Amsterdam zijn verhuisd. Oo 14 december 1894 keerden ze in Leiden terug en moeten toen in de Haverstraat zijn gaan wonen.

27 november 2012

Lena Dieuwertje van den Bos 15 jaar dood

Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat onze lieve moeder van ons heenging. We staan vandaag stil bij haar leven en dood. Haar leven kunnen we indelen in drie perioden. De jaren 1944-1962, de jaren van haar jeugd. De jaren 1962-1979, dat waren de jaren waarin ze een gezin opbouwde en haar beide ouders nog in leven waren. Tenslotte waren er de jaren 1980-1997. Dat waren de jaren waarin ze tevens werkzaam was bij de marine. De jaren 1997 tot 2014 zijn de jaren waarin wij als nabestaanden terugkijken op haar leven en we in 2014 zullen stilstaan bij haar 70 e geboortedag. Rust in vrede lieve moeder!

26 november 2012

Open het dorp 50 jaar geleden

Het is dezer dagen precies 50 jaar geleden dat de televisiemarathon Open het dorp van Mies Bouwman en dr. Klapwijk plaatsvond.De televisie-inzamelingsactie duurde 24 uur. Het was een dag voor het overlijden van koningin Wilhelmina, à.s 28 november ook precies 50 jaar geleden. Ik weet dat mijn moeder, op 27 november vijftien jaar geleden overleden, destijds ook naar Open het dorp heeft gekeken op televisie. Ze had destijds verkering met onze vader. Ze werkten toen bij de LOI.

25 november 2012

Mijn 49 e verjaardag

Gisteravond, 24 november 2012, mijn 49 e verjaardag en Janny,s 66 e verjaardag gevierd in Voorschoten. In de vooravond dineerden John en ik nog bij China House. Heel goed gegeten. Daarna een prettig samenzijn bij Janny en Ed. Om twaalf uur werd er voor mij gezongen. vandaag ben ik 49 jaar geworden en volgend jaar zal het dan 50 jaar geleden zijn dat ik ter wereld kwam. Dank voor de cadeau,s en fijne momenten. Ook dank ik Brigitte, Suus en Tim voor hun felicitaties die ik vandaag ontving. Dank iedereen en met name ook Janny en Ed bedankt voor alles!

21 november 2012

Jan van den Bos (1744-1802)

Sinds gisteren kan een nieuw feit worden toegevoegd. Vast is namelijk komen te staan dat de in 1744 geboren Jan van den Bos tussen 31 juli en 7 augustus 1802 is begraven. Hij zou dus in juli 1802 zijn overleden op ongeveer 58- jarige leeftijd. Zo is een nieuw feit toegevoegd aan onze familiegeschiedenis, een niet onbelangrijk feit. We wisten al wel dat Jan na 1797 was overleden.

17 november 2012

Koning Willem II in Leiden: 1 juni 1841

Op 1 juni 1841 bezocht de in oktober 1840 aangetreden koning Willem II de stad Leiden. Was de in 1814 geboren Jan van den Bos die in 1838 met Jannetje Isabella van Heusden in het huwelijk was getreden, hier getuige van? Waas hij bij voorbeeld met zijn vrouw op die eerste juni 1841 in de Leidse Breestraat toen koning Willem II daar was? Was de 27-jarige Jan hier getuige van? De koning bezocht onder meer een aantal academische instellingen waaronder de Hortus en het Museum van Oudheden. Een weduwe Pieternella Ju- van Welzen stond op de lijst om door de koning in audiëntie te worden ontvangen, maar zij werd niet door de adjudant toegelaten. Was Pieternella van Welzen familie van onze latere overgrootmoeder Elizabeth van Welzen(1894-1973)?

14 november 2012

Prins Bernhard wilde massa-executie

Prins Bernhard wilde in de Tweede Wereldoorlog 200 Nederlandse SS-ers laten executeren. Lou de Jong schreef dit in 1980 ook al in zijn levenswerk Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, maar Bernhard ontkende destijds voor de televisie dat dit serieus bedoeld was geweest. Nu hebben de makers van het stripalbum Agent Orange over het leven van de prins een dagboek ontdekt waaruit blijkt dat de prins het wel degelijk serieus bedoeld heeft. Uiteindelijk is het bevel niet uitgevoerd.

8 november 2012

De jaren 1750-1800

Hoe verliepen de jaren 1750-1800? Hoe verging het onze voorouders? De armoede in de Republiek was vaak groot rond het midden van de 18 e eeuw. In 1751 kwam stadhouder Willem IV na een slopende ziekte te overlijden. Willem V was nog onmondig. Prinses Anna en de hertog van Brunswijk namen de bestuurstaken waar. Prinses Anna werd regentes. Over hoe het de familie Van den Bos in de jaren 1750-1760 is vergaan is ons niet bijster veel overgeleverd. De in 1744 geboren Jan van den Bos vierde in 1759 zijn vijftiende verjaardag. In 1760 deed zich een financiële crisis voor. Economisch ging het de Republiek steeds slechter. Bedelarij werd in toenemende mate een probleem. In de eerste helft van de 18 e eeuw was de koopkracht van veel burgers nog toegenomen. In de jaren na 1750 daalde deze. Ook de familie Van den Bos moet met deze ontwikkeling te maken hebben gekregen. In maart 1766 treedt de in 1744 geboren Jan van den Bos met Adriaantje van der Velden in het huwelijk. In juli 1767 werd hun eerste dochter Lena geboren. De patriottentijd loopt vanaf 1780. Engeland verklaart de Republiek de oorlog. Willem V stond op de rand van een burgeroorlog. In 1787 heeft het Pruisische leger het Oranjehuis hersteld. Willem V heeft daadkracht tot hervorming gemist.

4 november 2012

Anna Bavelaar 103

Vandaag, 4 november 2012, is het 103 jaar geleden dat onze grootmoeder Anna Bavelaar- van den Eijkel werd geboren. Ze kwam op 4 november 1909 ter wereld aan de Rijnsburgse Kortkade. Op 11 juni 1979 overleed ze in ons huis aan de Leidse Carneoolstraat. Rust in vrede lieve oma!

2 november 2012

Ode aan de doden

Onze ouders herdenken we deze maanden. Het is op 27 november à.s. 15 jaar geleden dat onze lieve moeder kwam te overlijden. Volgende maand is het dan 5 jaar geleden dat onze beste vader het leven liet. In deze week van Allerzielen staan we vast stil bij dit feit. Beste en lieve ouders, rust in vrede! We zullen aan jullie blijven denken en jullie ook steeds blijven gedenken.

1 november 2012

Heinrich Heine (1797-1856)

Vandaag wil ik het met u hebben over Heinrich Heine, de beroemde Duitse dichter. In 1848 bezocht Heine voor de laatste keer het Louvre in Parijs. Dat jaar werd hij ook ziek, hij had een sterfbed dat 8 jaar zou duren. In 1856 zou hij komen te overlijden, drie jaar voor de geboorte van onze voorvader Denijs van den Bos in 1859. Martin van Amerongen heeft ooit een boek geschreven over het sterfbed van Heine, genaamd Het matrassengraf. 1848 is het revolutiejaar in Italië, Frankrijk en Duitsland. In februari en maart is er oproer tegen de gevestigde orde. Frans Josef bestijgt de Oostenrijkse troon.

27 oktober 2012

Nieuw boek over Adolf Hitler

Van de hand van Laurence Rees is een boek verschenen over het charisma van Adolf Hitler. Hoe kon het destijds gebeuren dat zoveel mensen naar de pijpen van de dictator Adolf Hitler dansten? Rees stelt vragen over Hitler en zijn destructieve neigingen. Hoe kon de wreedste dictator allee tijden zoveel destructie veroorzaken? Een boek dat het verdient gelezen te worden. Echt een aanrader.

21 oktober 2012

Nogmaals de Cubacrisis

Het is nu 50 jaar na de Cubacrisis. Vanochtend besteedde het onvolprezen radioprogramma OVT aandacht aan dit feit.Het gaat in die documentaires met name over de reacties in Nederland op de crisis 50 jaar geleden. Ik heb onze vader ooit ook telefonisch naar zijn herinneringen aan de Cubacrisis gevraagd. Hij vertelde toen dat er niet lang geleden nog een film over was gemaakt die hij gezien had. De Cubacrisis, 50 jaar geleden dus. Volgende week zondag weer luisteren naar OVT.

15 oktober 2012

Cubacrisis 50 jaar geleden

Het is dezerzijds dagen precies 50 jaar geleden dat de Cubacrisis uitbrak. De Amerikaanse president Kennedy en de Russische leider Chroestjov kwamen tegen elkaar te staan in een crisis die dreigde uit te monden in een derde Wereldoorlog. Deze maand dus ook vijftig jaar geleden.

11 oktober 2012

Naar Haarlem geweest

Vanmiddag, donderdag 11 oktober 2012, met de cursusgroep naar het Dolhuys in Haarlem geweest. Om half twee verzamelden we ons en na wat bijgepraat te hebben, gingen we rond half drie richting Haarlem. Ik zat bij Jan in de auto, samen met Chawah. Uiteindelijk kwamen we via een industrieterrein in Haarlem aan, gelegen aan het prachtige Spaarne. Het Dolhuys, het museum voor de psychiatrie, ligt vlakbij het station van Haarlem. Uiteindelijk begonnen we dan onze tocht door het museum. kasten werden geopend, waardoor we geluidsopnamen van psychiatrische patiënten konden beluisteren. We hebben in een dolcel vertoefd, ik beluisterde een door een patiënt gecomponeerd pianostuk, we bekeken de galerij van psychiaters met onder meer prof. bastiaans, we bekeken de dwangbuizen, de warm en koudwaterbaden en bekeken de tekst| Ooit een normaal mens ontmoet, en beviel het? Na vijf uur verlieten we het museum en gingen we weer op Oegstgeest aan. Jan zette me uiteindelijk af in de Kempenaerstraat. Om kwart over zes was ik weer thuis. Zo was ik na 2009 vandaag dus opnieuw in Haarlem. We passeerden nog het Teylersmuseum waar nu een tentoonstelling met werk van Rafael te zien is.

8 oktober 2012

Vijftig jaar Aad en Leny

Het is nu 50 jaar geleden dat onze beide ouders voor het eerst met elkaar in contact kwamen bij de LOI. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat ze trouwden. Nog om andere redenen is deze maand historisch. De James Bondfilm bestaat 50 jaar, de eerste Beatlesplaat Love me do kwam vijftig jaar geleden uit en het Tweede Vaticaans Concilie vond 50 jaar geleden uit. Een alleszins historische oktobermaand dus dit jaar.

4 oktober 2012

Bijlmerramp 20 jaar geleden

Vandaag, 4 oktober 2012, is het precies 20 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al zich in twee flatgebouwen in de Amsterdamse Bijlmer boorden. Het was op een zondagavond dat het gebeurde. Ik weet nog dat onze kat toen al ernstig ziek was. Vandaag allemaal 20 jaar geleden.

1 oktober 2012

Genoeglijk samenzijn in Voorschoten

Gisteren, zondag 30 september 2012, met John bij Janny en Ed in Voorschoten geweest. Om half drie op de fiets richting station gesprongen. Daar eerst bij Starbucks nog koffie met een donut geconsumeerd. Om half vier waren we bij Janny en Ed. Janny maakte heerlijke toastjes klaar. Wijn gedronken. Fijn gesproken. Vanavond hutspot met klapstuk gegeten. Het was een leuke middag en avond. Vanavond om half tien was ik weer in mijn flatje. Bedankt Janny en Ed voor de fijne middag en avond!

29 september 2012

Rutte herleest dagboek van een onderhandelaar

Premier Rutte herleest het in 1977 geschreven dagboek van een onderhandelaar van Ed van Thijn. In dit dagboek beschrijft Ed van Thijn de eerste 171 dagen van de kabinetsformatie uit 1977. Een overwinning voor de democratie werd volgens hem omgezet in eenfiasco. Rutte geeft door het lezen van het dagboek aan de lessen van 1977 ter harte te willen nemen.

23 september 2012

De jaren 1800-1850

Wat gebeurde er in de jaren 1800-1850? Wat gebeurde er in Nederland en met de familie Van den Bos? In 1813, op 30 november om precies te zijn, landde de latere koning Willem I met een Engelse sloep aan het strand van Scheveningen. Dat is komend jaar precies 200 jaar geleden.'De oude tijden zouden wederom keren' in 1813. Op donderdag 2 december 1813 werd Willem uitgeroepen als soeverein vorst. De titel koning wees hij vooralsnog af. De in 1770 geboren Jan van den Bos is in 1814 militair. Hij maakte deel uit van het 13e bataljon landmilitie. Hij lag in Den Haag in garnizoen. Jan is dan 43 jaar. Waarom koos hij voor een legerfunctie? Had hij geen ander werk? Was hij verplicht dienst te nemen? Dat laatste lijkt niet voor de hand te liggen. Jan was remplacant. Hij werd ingehuurd voor vervangende dienst.En dan vangen de jaren 1820 aan. Deze jaren werden door een zekere matheid gekenmerkt. Er zou een jansaliegeest in Nederland heersen. Ook in Leiden was dit het geval. Moeder Maria van den Bos-Taverne ging haar laatste levensjaren in. Op 21 december 1827 overleed ze in het Caeciliagasthuis. Het was de tijd van de Romantiek. Byron en Shelley komen te overlijden. De jaren 1830 beginnen met de Belgische Opstand. In 1839 is de Belgische Afscheiding definitief een feit. Na 1830 volgde de koning een volhardingspolitiek. In april 1839 gaf hij die politiek op. De in 1814 geboren Jan van den Bos moet in de loop van de jaren 1830 werk hebben gevonden als kuiper. Op 11 januari 1838 trouwde hij met zijn Jannetje Isabella van Heusden. De jaren 1840 zijn revolutionaire jaren.

20 september 2012

Familieweek

Deze week een wat je zou kunnen noemen alleszins plezierige familieweek beleefd. Dinsdag, Prinsjesdag, met John, Suus en Tim bij Betty en Fer geweest. Daar een gezellig samenzijn gehad en voortreffelijk gegeten:boontjes, gebakken aardappeltjes en overheerlijke rollade. Betty had erg haar best gedaan op de maaltijd. Na de overheerlijke koffie aan het begin van de avond zetten we rond acht uur dinsdag weer koers op huis aan. Vandaag, donderdag, met Trudy naar het Leidse Hout gewandeld, waar we aan het begin van de middag in het theehuis koffie met appeltaart nuttigden. Heel fijn met Trudy gesproken. Via kasteel Oud Poelgeest, de oude werkplek van Trudy, weer naar mijn flat gewandeld. Was dus een alleszins leuke week deze week. Dank iedereen voor de mooie momenten.

17 september 2012

Prinsjesdag

Morgen is het Prinsjesdag 2012. Het is een beetje een rare Prinsjesdag nu nog veel beleidsmaatregelen nog nader door het nieuwe kabinet ingevuld moeten worden. De toon van de troonrede zal echter somber zijn. Het is crisis en dat zullen we als Nederlanders gaan merken het komende jaar. Nu is het vooralsnog afwachten wanneer het nieuwe kabinet zal kunnen aantreden. Er volgt nu eerst een informatieronde. Mogelijk zullen Kamp en Bos als informateurs aan de slag gaan. Maar eerst dus morgen het woord aan de koningin. Zal het haar laatste troonrede zijn? We moeten het afwachten. In ieder geval zal de crisis centraal staan, al klinkt her en der vertrouwen en een vleugje meer optimisme door in het land. VVD en PvdA hebben er in ieder geval zin in.

16 september 2012

De jaren 1850-1900

Vandaag gaan we terug naar de tweede helft van de 19e eeuw. De tweede helft van de 19e eeuw begon feitelijk al in 1848, het jaar waarin de grote grondwetswijziging van kracht werd. 1848 was een revolutiejaar en onze koning Willem II werd in een nacht van conservatief tot liberaal. Thorbecke was de grote man achter de grondwetsherziening van 1848, de basis van onze huidige parlementaire democratie. In de jaren 1850-1859 kwamen in het gezin Van den Bos vier kinderen ter wereld:Willem Frederik in 1850, Johannes Frederik in 1852, Frederik in 1855 en Denijs in 1859. In de jaren 1860 was er een liberale meerderheid in de Kamer. Omstreeks 1860 leidde Van Hall een kabinet. In diezelfde jaren 1860 ontstond een gedeeltelijk nieuw conservatisme. In 1862 werd Elizabeth van den Bos geboren, jongste zuster van Denijs (1859-1913). In de jaren 1870 verdwenen de conservatieven vrijwel van het toneel. Het was liberalisme wat de klok sloeg. Verder begonnen katholieken en antirevolutionairen zich meer en meer te manifesteren. In 1881 huwden Denijs van den Bos en Suzanna van Royen. Denijs was toen sjouwer. In 1886 is hij modelleur en in 1888 koopman.Daarna volgen nog de jaren 1890. In 1896 wordt onze overgrootvader Denijs van den Bos, de latere groenten en fruithandelaar geboren.

13 september 2012

Het politieke midden is terug

Het politieke midden is terug en daar ben ik blij om. Er komt mogelijk een middenkabinet van PvdA en VVD. De VVD haalde 41 zetels en de PvdA 39. De flanken zijn flink verzwakt. Mogelijk keert het poldermolen nu ook weer terug. Fijn dat mensen weer van mening zijn dat de waarheid in het midden ligt. Stabiliteit is van belang in de politiek. Dat schept voorwaarden voor welvaart en welzijn van de bevolking. Ik ben blij met deze uitslag.

12 september 2012

De stembureaus zijn geopend

vanochtend om half acht zijn de stembureaus geopend. Ik ben zelf na half acht al gaan stemmen. Het belooft vandaag een nek aan nek race te worden tussen de PvdA van Samsom en de VVD van Mark Rutte. Brigitte is vandaag voorzitter in haar stembureau. Allemaal gaan stemmen vandaag! Het gaat om de toekomst van ons land.

9 september 2012

Kabinet in crisis

Begin jaren 80 treedt opnieuw een kabinet Van Agt aan, bestaande uit CDA, PvdA en D66. De coalitiepartners worden het niet eens over het te voeren beleid: bezuinigen of investeren. Andere Tijden gaat er zondag over. Kijken dus!

7 september 2012

De jaren 1900-1960

Sprak ik u de vorige keer over de geschiedkundige ontwikkeling van de afgelopen 50 jaar, vandaag wil ik het met u hebben over de jaren 1900-1960. In 1899 werd grootvader Johannes Bavelaar geboren. Dat was in de tijd van de Belle epoque. De Belle epoque was de periode tussen 1890 en 1914. Ook onze grootmoeder Anna van den Eijkel werd in die tijd geboren:1909. Daarna volgde de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nederland kreeg te maken met distributie en schaarste. In 1917 kwam het tot hongeroproer in veel steden. In 1918 en 1919 werden de ouders van onze vader geboren. Denijs van den Bos en Jansje Schaft. Daarna volgden de ROaring twenties. Het was de tijd van de opkomende radio en massacommunicatie deed zijn intrede. Nederland was verzuild. De Nederlandse overheid deed er sinds 1923 alles aan de begroting sluitend te maken en de positie van de gulden te verdedigen. Maar toen braken vanaf 1929 pas echt zware tijden aan. De jaren 30, jaren van economische en sociale nood, de jaren van de Depressie.Colijn werd in 1933 opnieuw premier. Hij bleef dat tot 1939. Op 10 mei 1940 kwam aan de periode van het interbellum een einde. Nederland beleefde vijf lange, bange jaren van bezetting. In die bezettingstijd traden onze vier grootouders in het huwelijk. Jansje en Nijs in 1942, Anna en Jan in 1944. Onze ouders werden in 1944 en 1945 geboren. Er was nog grote armoede na de bevrijding. Daarna begon de welvaart weer toe te nemen. De wederopbouw werd in de jaren 1950 ter hand genomen.

4 september 2012

De tijdgeest

Volgend jaar hoop ik mijn 50 e verjaardag te vieren. Een halve eeuw is dan verstreken en vijf decennia liggen dan achter me. Hoe zagen die jaren eruit? In de jaren 60,de Sixtijns, beleefden we de jaren van de flowerpower power. De bomen leken toen nog tot in de hemel te groeien. Mensen koesterden toen nog idealen. In de jaren 70 kregen we met de grenzen aan de groei te maken. We kregen te maken met twee oliecrises en de milieuvervuiling nam toe. Na de kabinetten van Den Uyl en Van Agt trad in 1982 Lubbers aan. Nieuwe zakelijkheid deed zijn intrede en nononsense was het devies. Na de economische crisis van begin jaren 80 begon de welvaart na 1984 weer toe te nemen. De Berlijnse Muur viel in november 1989 en vanaf 1994 kregen we te maken met de paarse kabinetten. Het ging economisch uitzonderlijk goed. Maar toen braken de jaren 2000 aan. De Twintig Towers werden in september 2001 getroffen door een terroristische aanslag. Sindsdien is Nederland op drift. Politieke instabiliteit was het gevolg. Nederland kreeg te maken met de Fortuyn revolte van 2002.Mensen voelden zich soms niet meer thuis in eigen land en populistische partijen kregen steeds meer stemmen. De burger heette boos te zijn. Sinds 2008 is daar de financiële crisis bij gekomen. De eurocrisis eist nu alle aandacht op. De werkloosheid nam toe. Nederland gaat een onzekere toekomst tegemoet.

1 september 2012

Het grote verhaal

Mensen hebben behoefte aan verhalen.Het schrijven aan het verhaal van onze familie heeft mij in ieder geval erg geholpen. In de huidige samenleving ontbreekt het grote verhaal. Dan breekt nihilisme,cynisme en leegte vrij baan. Door het verhaal van je leven te schrijven, je zwakke en sterke punten onder ogen te komen, kun je zaken weer in perspectief plaatsen. Dit geeft richting aan je leven en wapent je voor de toekomst. De huidige samenleving lijkt geen ankers meer te bezitten, mensen zijn losgeslagen en ontheemd. Pim Fortuyn sprak wat dit betreft van een verweesde samenleving. Er is leegte in de samenleving, er is verval van het politieke leven. De maatschappij is geïndividualiseerd en ontzuild en er is sprake van toenemend cynisme. De gemeenschapszin is zoek en in een dergelijk klimaat floreren corruptie en misbruik. De moraal is zoek en voor een moraal is opnieuw een groot verhaal nodig.

30 augustus 2012

Kiezen in crisistijd

Andere tijden besteedt à.s. Zondag aandacht aan de verkiezingen van 1933. Er waren toen spanningen in Europa, er was een economische crisis en de NSB kwam op. Zijn er parallellen met de huidige crisis? Kijken à.s. Zondag naar Andere Tijden, de eerste uitzending in het nieuwe seizoen.

26 augustus 2012

Neil Armstrong overleden

Astronaut Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, is overleden. Hij werd 82 jaar. In juli 1969 landde hij op de maan. Hij sprak toen de historische woorden:'One small step for man, à giant leap for mankind'. In juli 1969 zaten wij op de camping in Katwijk. Ik geloof dat Pa in de campingkantine naar de maanlanding heeft gekeken.

23 augustus 2012

Op naar de verkiezingen

Nederland is op weg naar de verkiezingen. In september is het zover. Gisteren was een eerste lijsttrekkersdebat op televisie. Hoe zal het dit jaar gaan? Wat zal de uitslag worden. Zelf ben ik er nog niet uit. Het aantal zwevende kiezers lijkt telkens groter te worden. Bij dit soort evenementen denk ik altijd sterk terug aan onze vader die de politiek steeds op de voet volgde. Stemt me best een beetje weemoedig.

18 augustus 2012

De eerste Wereldoorlog, 1914

Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand door Servische nationalisten vermoord. Op 5 juli 1914 verzekerde Duitsland Oostenrijk dat het kon rekenen op de steun van Duitsland indien een strafexpeditie tegen Servië een conflict met Rusland tot gevolg zou hebben. Op 23 juli stuurde Oostenrijk Servië een ultimatum. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk Servië de oorlog en op 29 juli werd Belgrado gebombardeerd. Rusland militariseerde nog dezelfde dag langs de Oostenrijkse grens.

13 augustus 2012

De jaren 1840

Vandaag gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar de jaren 40 van de 19e eeuw. Dat decennium begon met de inhuldiging van koning Willem II op 28 november 1840. Willem II had die nacht slecht geslapen. Het was ijzig koud die dag. De in 1814 geboren Jan van den Bos (1814-1867) was 26 jaar toen koning Willem II werd ingehuldigd. Jan had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen , een ronde kin en bruin haar. Jan had al een dochter Maria, in mei 1839 geboren. Er zouden in de loop van de jaren 1840 meer kinderen volgen.

9 augustus 2012

De jaren 20

De twintiger jaren waren over het algemeen voorspoedige jaren. In Duitsland werden het gouden jaren genoemd, al gold dit met name voor de periode 1924-1929. Er werd gefeest, de moraal werd losser en Berlijn was een levendige metropool in deze tijd. Gustav Stresemann, de Duitse minister van buitenlandse zaken zorgde voor meer ontspannen verhoudingen in de internationale politiek. Onze grootvader Denijs van den Bos, op 12 maart 1918 geboren, werd in 1923 5 jaar oud en op 12 maart 1928 10 jaar. Hij zat toen op de lagere school. De radio kwam op als fenomeen in deze jaren. De massacommunicatie deed zijn intrede. Ook het bioscoopbezoek nam toe.

4 augustus 2012

Grootouders Van den Bos 70 jaar geleden gehuwd

Morgen is het 70 jaar geleden dat grootouders Van den Bos in het huwelijk traden. Dat gebeurde op 5 augustus 1942. Het is morgen ook 50 jaar geleden dat Marilyn Monroe overleed. Historische dag dus morgen. Grootouders Van den Bos huwden op die 5e augustus 1942 al vroeg in de morgen. later op de dag woonden ze een voorstelling bij van een conferencier. Dat alles dus 70 jaar geleden.

1 augustus 2012

Slenaken kampt met overstromingen

Het Zuid-Limburgse dorp Slenaken heeft te maken gehad met overstromingen. Belangrijke dorpsstraten stonden blank nadat het riviertje De Gulp buiten zijn oevers was getreden. In 1975 vierden we onze vakantie in Slenaken. We bezochten toen ook Maastricht, het drielandenpunt en Spa in België.

29 juli 2012

Tom Erich en mr Acker Bilk

Onze moeder Leny sprak veel over muziek. Soms noemde ze dan ook de namen van Tom Erich en mr Ackermans Bilk. Tom Erich was in de jaren 50 een beroemd Nederlands pianist. Ik heb de muziek zojuist op YouTube beluisterd. Het ontroerde me. Even moest ik weer aan onze lieve moeder denken. Wat jammer dat ze er niet meer is.

25 juli 2012

Europa slaapwandelt richting catastrofe

Europa slaapwandelt richting een catastrofe. Dat zegt een vooraanstaande denktank. Als de sterke Europese landen niet meer schuld op zich nemen, staat Europa een catastrofe te wachten die zijn weerga niet kent. Dat las ik vandaag in het nieuws. Wordt vervolgd. Zorgelijke tijden.

21 juli 2012

Nederland valt aan

vanavond is op Nederland 2 om 20.50 uur het programma Nederland valt aan te zien, over de eerste politionele actie die vandaag precies 65 jaar geleden begon. Maartje van Weegen presenteert het historische nieuwsprogramma en veel vermaarde oud-verslaggevers werken er aan mee. Kijken dus vanavond naar Nederland 2.

18 juli 2012

Programma Hollandse zaken over Indië

Het programma Hollandse zaken gaat vanavond over de excessen in Indië gedurende de jaren 1945-1949. Door twee opgedoken foto's is deze zaak weer volop in het nieuws. Hueting, de man die in 1969 in het programma Achter het Nieuws de excessen naar buiten bracht, is vanavond ook in het programma te zien en te horen. Kijken dus vanavond naar het discussieprogramma.

13 juli 2012

Silvana schenkt leven aan gezonde dochter Yela

Gisteravond heeft Silvana het leven geschonken aan een gezonde dochter. Yela is rond half elf gisteravond geboren. De bevalling was zwaar maar is goed verlopen. Suus en Tim zijn nu oom en tante geworden. we feliciteren Silvana en Simon met hun ouderschap. Ook Brigitte gefeliciteerd evenals de rest van de familie!

11 juli 2012

Foto's standrechtelijke executie Indië opgedoken

Er zijn foto's van een standrechtelijke executie in Nederlands-Indië opgedoken. De foto's zijn genomen door een inmiddels overleden voormalig soldaat in Indië. Hij was er voor zijn nummer tijdens de politionele acties in 1947 en 1948.De discussie over de excessen laait weer op in Nederland nu de eerste foto's van excessen zijn opgedoken. Wordt vervolgd.

7 juli 2012

De financiële crises

De huidige financiële crisis staat niet op zichzelf. Ook in het verleden deden zich financieel-economische crises voor. In 1816,1825,1836,1847,1857,1866,1873,1890,1907,1921,1929 en 1937 waren er financiële crises. Een aantal van die crises mondden uit in economische depressies. Zo was er vanaf 1873 tot 1896 een grote depressie. Maar de periode van 1929 tot 1939 was toch wel uniek te noemen. In de jaren 1840 was er ook een depressie in Europa.

4 juli 2012

Het jaar 1914

Paul Krugman vindt dat de Europese leiders de lessen van 1914 niet mogen vergeten. Publicist Angell kwam in 1910 met zijn boek The great Illusion. Hij stipuleerde daarin dat oorlog achterhaald was. We eten allemaal wat er 4 jaar later gebeurde. De eerste Wereldoorlog was een feit. Het vooruitzicht op een catastrofe is geen garantie dat landen er alles aan doen die af te wenden, aldus Krugman, Nobelprijswinnaar economie in 2008.

1 juli 2012

Het jaar 1931

De huidige crisis heeft schrikbarende gelijkenissen met de crisis van de jaren 30. Dat is ook de mening van vooraanstaande wetenschappers als Roubini, Krugman en Ferguson. Het huidige jaar 2012 vertoont zelfs zeer veel gelijkenis met de gebeurtenissen uit 1931 toen de Oostenrijkse bank Creditanatalt omviel en een bankencrisis het gevolg was. Dat bracht uiteindelijk de nazi's in Duitsland aan de macht. In mei 1931 slaagde Creditanstalt er niet in de verliezen te dekken. Een lening van de Bank of England voorkwam de totale ineenstorting van het Oostenrijkse bankenstelsel maar toen was er al een politieke crisis in Oostenrijk ontstaan. Het totale Middeneuropese stelsel van financiering werd inmiddels in twijfel getrokken. Ook Duitsland raakte er nu in betrokken.

24 juni 2012

De huwelijksjaren

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat Aad en Leny van den Bos in het huwelijk traden. In het najaar van 1962 leerden zij elkaar op het werk kennen. Toen onze moeder Leny op 27 november 1997 overleed, had het huwelijk 34 jaar geduurd. Denijs van den Bos (1918-1988) en Jansje Schaft (1919-2007) mochten 45 jaar gehuwd zijn. Zij huwden op 5 augustus 1942. In maart 1988 kwam onze grootvader te overlijden. Ook Geertruida Nievaart (1899-1992) en Denijs van den Bos (1896-1966) waren lang bij elkaar. In 1917 huwden zij. In oktober 1965 waren ze 48 jaar getrouwd. In 1881 huwden Denijs van den Bos (1859-1913) en Suzanna van Royen. Zij waren dus 31 jaar samen. Jan van den Bos (1814-1867) huwde op 11 januari 1838 met Jannetje Isabella van Heusden. Zij waren 29 jaar samen. Het in 1797 gesloten huwelijk tussen Jan van den Bos en Maria Taverne kwam bij het overlijden van Maria op 21 december 1827 tot een einde. Zij waren 30 jaar getrouwd.

21 juni 2012

Nieuw onderzoek naar geweld in Indië 1945-1949

Piet Kamphuis, Gert Oostindie en Marjan Schwegman pleiten voor nieuw onderzoek naar het geweld in Indië in de jaren 1945-1949. We moeten volgens hen willen begrijpen wat voor soort oorlog daar werd gevoerd en waarom en hoe mensen ertoe werden gebracht wreedheden (excessen) te begaan,aldus een bericht in de Volkskrant eerder deze week. Het bloedbad van Rawagedeh is een voorbeeld van die excessen. Koos van den Bos, broer van onze in 1988 overleden grootvader Denijs van den Bos, vocht in de naoorlogse periode ook in Indië. Volgende maand zendt de NTR een documentaire uit over de eerste politionele actie uit 1947. Er zijn onder meer kleurenbeelden van te zien.

16 juni 2012

Berlijn negeert de lessen van de jaren 30

Van verschillende zijde wordt momenteel gewaarschuwd dat Berlijn de lessen van de jaren 30 veronachtzaamd. Berlijn lijkt meer oog te hebben voor de les van 1923 (hyperinflatie) dan voor de les van 1933 toen de Duitse democratie teloorging. En voor die onder meer door Nouriel Roubini gedane waarschuwing in de Financial Times vorige week, valt wat te zeggen. Zo resulteerde de bankencrisis van 1931 direct in de opmars van de nazi's en het aan de macht komen van Adolf Hitler. Duidelijk moet zijn dat een financieel-economische crisis vaak hand in hand gaat met een politieke crisis en in het ergste geval dus met een crisis van de democratie. Weimar laat zien hoe dit destijds is gegaan en die les moeten we ook nu weer meer dan ter harte nemen.

12 juni 2012

De jaren 50

Vandaag wil ik weer eens met u terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Hoe kunnen we deze jaren het beste kenschetsen? Waren ze wel zo saai en braaf zoals vaak wordt beweerd? Anton Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie, vindt van niet,zoals hij in een artikel in de Volkskrant schreef deze week. Zo gistte en borrelde het bijvoorbeeld in de cultuur in de jaren 50,aldus Zijderveld. Mulisch, Reve en Hermans kwamen op. Zij hadden kritiek op de verzuilde samenleving. Er was experimentele poëzie en wat te denken van de Cobra-groep in de schilderkunst? Onderhuids was dus in die zo verzuilde jaren 50 al iets van de latere revolutionaire jaren 60 merkbaar.

8 juni 2012

De crisis

De voormalige minister van buitenlandse zaken van Duitsland, Joschka Fischer (1998-2005), heeft beweerd dat Europa met kerosine blust. Volgens hem staat Europa aan de afgrond en zal het hier de komende maanden in vallen als niet Duitsland en Frankrijk samen het stuur omgooien en de moed hebben een fiscale en politieke unie van de eurolanden in het leven te roepen. Als de euro klapt zal ook de EU met de gemeenschappelijke markt klappen en een wereldwijde economische crisis veroorzaken zoals de nu levende generaties nog niet eerder hebben meegemaakt.

6 juni 2012

De oliecrisis 1973

Het jaar 1973 was een bijzonder jaar. In dat jaar brak de Jom Kippuroorlog uit met een oliecrisis als gevolg. Het was het jaar dat onze overgrootmoeder Elizabeth Schaft-van Welzen kwam te overlijden en Janny en Ed in het huwelijk traden, volgend jaar 40 jaar geleden. Het kabinet Den Uyl trad aan in mei 1973. In oktober 1973 valt een aantal buurlanden van Israël dat land binnen. Nederland heeft hechte banden met Israël en Nederland wordt door de Arabieren daarom gestraft met een olieboycot. Benzine kwam op de bon. Volgens Den Uyl was de oliecrisis echter eigenlijk meer een dollarcrisis.

1 juni 2012

De jaren 1810

Vandaag keren we terug naar de jaren 10 van de 19e eeuw. We kijken naar de algemene geschiedenis van die tijd en naar hoe het de familie Van den Bos in die jaren is vergaan. Wat weten we van de algemene en vaderlandse geschiedenis? Op 2 december 1813 wordt Willem I aangesteld als soeverein vorst van de Nederlanden. De winters zijn erg koud in dit decennium. Het jaar 1816 wordt ook wel het jaar zonder zomer genoemd. De familie Van den Bos maakt die zomer met zeer lage temperaturen ook mee. Er valt in 1816 sneeuw in de zomer. In 1817 is er hongeroproer in veel steden, veroorzaakt door de misoogsten dat jaar. in Rotterdam komt het tot plunderingen van winkels. Begin 1813 verhuisde het echtpaar Jan en Maria van den Bos na het overlijden van dochter Lena in december 1812 van de Uiterstegracht naar de Kraaierstraat. Op vrijdag 14 oktober 1814 werd zoon Jan in het pand aan de Kraaierstraat geboren. Jan kwam om 9 uur ,s avonds ter wereld.

22 mei 2012

De jaren 1929-1933

De jaren 1929-1933 vormden de eerste jaren van de Grote Depressie van de jaren 30. Het waren de jaren waarin de Duitse Republiek van Weimar ten onder ging, Colijn in Nederland uiteindelijk weer premier werd, Hitler aan de macht kwam en Franklin Delano Roosevelt president werd van Amerika. In deze jaren verdiepte de wereldcrisis zich. Op zwarte donderdag 24 oktober 1929 stortten de koersen op de New Yorkse effectenbeurs in. Op dinsdag 29 oktober 1929 trad geen herstel op. Door de daling van de aandelenkoersen traden liquiditeitsproblemen op. Er moest worden bezuinigd, er vielen ontslagen met een oplopende werkloosheid tot gevolg. Bestedingen liepen terug. Een recessie en uiteindelijk een depressie traden aan de dag. Ruys de Beerenbrouck is dan premier van ons land. Al gauw hoort men: Wie brengt honger in ons huis? Dat is Ruys, Ruys, Ruys. En: Wie maakt onze centen zoek? Dat is Ruys de Beerenbrouck. In de loop van 1931 begint zich een diepe crisis in ons land af te tekenen.

16 mei 2012

Locarno 1925

In oktober 1925 klaarde het internationale diplomatieke klimaat op. In Locarno kwam toen een internationaal verdrag to stand. Grenzen tussen landen werden erkend die door het Verdrag van Versailles waren ontstaan en de toetreding van Duitsland tot de Volkenbond werd voorbereid. De Duitse minister van buitenlandse zaken Gustav Stresemann zorgde voor meer ontspannen verhoudingen tussen de landen. Hoe verging het onze familie in de jaren 1925/1926? Anna van den Eijkel, onze grootmoeder, had veel vriendinnen in deze tijd. Via de catechisatie kwam Anna in contact met een zekere Neel van ITerson. Ook Ger Slothouber was een vriendin van haar, evenals Bregje de Vijver. Neel en Willy van Iterson woonden aan de Leierweg. Johannes Bavelaar (1899-1984) was in de jaren 20 werkzaam bij kapper Smittenaar. Hij was daar bediende. Het is de tijd van de charleston, de korte rok en het korte haar. Jan is rond deze tijd een tijdje op Franse les geweest op de Berlitzschool aan de Turfmarkt. Grootmoeder Jansje Schaft woont tot 1925 aan de Vollersgracht met haar ouders en kleine zusje Rie. Het was het pand Vollersgracht 3a. In 1918 waren haar ouders er gaan wonen. Op 5 januari 1925 was kleine Jans' 6 jaar geworden. Ze ging nu naar de lagere school. De op 12 maart 1925 7 jaar geworden Denijs van den Bos (1918-1988), onze grootvader, zat ook op de lagere school.

10 mei 2012

München 1938

Wat gebeurde er in onze familie ten tijde van de Sudeten-Duitse crisis in september/oktober 1938? Op 29 september 1938 vertrok de Britse premier Neville Chamberlain naar München. Sudetenland werd door Duitsland geannexeerd, maar Chamberlain dacht de vrede in Europa te hebben gered. 'Peace for our time'- zo verklaarde de Britse premier die een politiek van appeasement voorstond. In het najaar van 1938 verhuisde de familie Van den Eijkel naar de Petronella van Saksenstraat in Rijnsburg.'Het is een mooi huis', schreef Anna opgetogen in de oktobermaand van het jaar 1938. Grootmoeder Jansje Schaft werkte sinds 1938 als dienstje in de huishouding bij tandarts Van Dorp in Leiden. Daar bleef ze tot haar trouwen in 1942. In januari 1938 was Jansje 19 jaar geworden.De spanning rond Tsjechoslowakije liep op in september 1938. Er werden lichtingen soldaten gemobiliseerd in Nederland. Grootvader Denijs van den Bos was toen 20 jaar oud. Hij was op 12 maart van dat jaar jarig geweest. Dat was de tijd van de Oostenrijkse Anschluss.

5 mei 2012

Bevrijdingsdag

Vandaag is het 5 mei 2012. Het is vandaag Bevrijdingsdag. In heel ons land wordt vandaag de vrijheid gevierd. Gisteravond om 8 uur werden met twee minuten stilte de doden herdacht. 67 jaar geleden werd ons land bevrijd. Het is op 15 mei à.s.ook 67 jaar geleden dat onze vader werd geboren. Hij werd op 15 mei 1945 rond vijf uur ,s middags geboren. Moeder Jansje lag dus na de bevrijding in het ziekenhuis. Ze kreeg daar al wat meer voedsel.

1 mei 2012

Nederland en de machtsoverneming van Hitler

Wat gebeurde er rond de 30e januari 1933, de machtsoverneming van Adolfs Hitler in Duitsland? Colijn trad eind mei 1933 met zijn crisiskabinet aan. Colijn uitte zich tussen januari 1933 en mei 1933 over het Duitse nationaal-socialisme. Hij verwierp het antisemitisme, maar billijkte de terreur tegen communisten en socialisten. Eind april 1933 werden in Nederland vervroegde Tweede- Kamerverkiezingen gehouden. De muiterij op de Zeven Provinciën vond in deze tijd plaats. In februari 1933. Hoe verging het onze familie in deze tijd? Anna van den Eijkel, onze grootmoeder, moet in 1931 in contact zijn gekomen met ene Dirk Offers, een slagersknecht, met wie ze in november 1932 moet zijn verloofd. Op maandag 27 februari 1933 schreef Annie Offers, zuster van Dirk, een briefje aan Anna waarin ze haar vroeg samen met Emma naar Loosduinen te komen in verband met de verjaardag van broer Karel Offers op 1 maart 1933. Karel Offers werd 19 en had tbc gehad. Grootvader Johannes Bavelaar was aan het begin van de jaren 30 druk bezig in zijn kappersbedrijf aan de Leidse Oranjegracht. Hij was lid van de kappersclub Hulp en Vriendschap. Hij bezocht daartoe vergaderingen in restaurant De Harmonie aan de Leidse Breestraat. Af en toe reisde hij naar België. in augustus 1933 nam hij een bewijs van Nederlanderschap in ontvangst. Ook gaat Jan soms naar de toneelvereniging van Nut en Vermaak. Grootvader Denijs van den Bos zwom in augustus 1933 diploma in de Zijl. Hij was op 12 maart 1933 15 jaar geworden. Op 6 december 1932 was zijn grootmoeder Suzanna van Royen overleden na een langdurig ziekbed. Denijs zat op de ambachtsschool aan de Haagweg in deze periode. In april 1934 zou hij de school verlaten. Grootmoeder Jansje Schaft tenslotte moet aan het begin van de jaren 30 op de huishoudschool hebben gezeten. Haar vader was vaak zonder werk in deze eerste jaren na de beurskrach van 1929. Haar latere leven werd getekend en beïnvloed door de crisis van de jaren 30.De ommekeer in de Duitse politiek op 30 januari 1933 kwam voor de Nederlandse pers als een verrassing. Op 5 maart 1933 werden in Duitsland verkiezingen gehouden waarbij Hitler en Hugenberg een kleine meerderheid verwierven.

27 april 2012

De familie Bordedeu in de 16e eeuw

De familie Bordedeu moet in de 16e eeuw in Henegouwen hebben gewoond, althans in het laatst van de 16e eeuw. Hoe verliepen die jaren voor de familie? Jacques Bourdeauducq moet rond 1600 in Douchy, Henegouwen geboren zijn. In 1570 wordt een Jehan Bourdauduc in de Antwerpse poortersboeken ingeschreven. Hij is afkomstig uit Valenchijn. Peronne Bourdeaudhui vestigt zich eind 16e eeuw in Frasnes. In 1526-1527 wordt Michel Bourdauduis te Doornik wegens de leer van Luther veroordeeld tot het betalen van 10 carolusguldens.Hij moet op bedevaart naar de Onze lieve Vrouwekerk van Halle met een brandende kaars in zijn hand. Over hoe het de familie in de jaren 1540 is vergaan is niet veel bekend. De familie woonde verspreid in Doornik,Antwerpen, Frasnes en Valenchijn. Ook zou ze in Douchy hebben gewoond.

21 april 2012

Brigitte van den Bos-Vlieland 44 jaar!

Vandaag, 21 april 2012, is het feest. Want Brigitte is vandaag 44 jaar geworden. Ze viert dat vandaag in besloten kring. We wensen Brigitte een fijne verjaardag, feliciteren haar van harte en wensen haar veel geluk en gezondheid voor de toekomst!!! Ook de rest van de familie gefeliciteerd vanaf deze plek. Dag Brigitte, tot ziens!!!

14 april 2012

De jaren 1880

De jaren 1880 waren een tijd van sociale onrust, culturele en politieke vernieuwing en economische malaise. De grote trek naar de stad begon in de jaren 1880. Ook voor de familie Van den Bos begon in de jaren 1880 een nieuwe periode. Op 30 november 1881 stapte om 10 uur 's ochtends Denijs van den Bos met Suzanna van Royen in het huwelijksbootje. In 1882 werd dochter Jannetje Isabella geboren, maar zij overleed al op 28 april 1886. De familie maakt de natte winter van 1883 mee en de zonnige zomer van 1884. In 1884 is vader Denijs ijzergieter. Een confrontatie met zijn baas past in het beeld van sociale onrust dat we van deze jaren hebben. In 1884 is er een recessie. De armoede is vaak groot. Op 7 mei 1888 wordt een tweede Jannetje Isabella geboren. De levensverwachting voor mannen stijgt tot 42, 5 jaar. In de jaren 1840-1851 was deze nog 33 jaar. Er was een landbouwcrisis in de jaren 1880 en er heerste malaise in de industrie. Toch waren er ook tal van technologische vernieuwingen waardoor er na 1895 een economische 'boom' kon optreden. De bevolking werd mobieler. Het spoorwegnet werd uitgebreid zodat het geen verwondering mag wekken dat de familie in de jaren 1890 een tijdje naar Amsterdam trok waar vader Denijs bij de spoorwegen werkzaam is geweest.

8 april 2012

Suus van den Bos 9 jaar!

Vandaag is onze Suus 9 jaar geworden. Ze werd op 8 april 2003 geboren. Suus is de zus van Tim Daniel Johannes van den Bos en Silvana van der Tuin. De verjaardag wordt vandaag in besloten kring gevierd. We wensen Suus een fijne verjaardag, feliciteren haar van harte en wensen haar alle geluk en gezondheid voor de toekomst. Dag Suus! Gefeliciteerd!!!

1 april 2012

Johannes Johnny van den Bos 41 jaar!

Vandaag, 1 april 2012, is een heuglijke dag. Want het is de dag waarop John zijn 41 e verjaardag viert. Hij viert dit in huiselijke kring. We wensen hem een heel fijne verjaardag en alle goeds en geluk voor de toekomst! Ook veel gezondheid gewenst! Later viert John zijn verjaardag nog in groter verband. Dan worden ook nog de verjaardagen van Tim, Suus en Brigitte gevierd.

27 maart 2012

Feest in huize Van den Bos!

Vandaag is het feest in huize Van den Bos. Want er is er een jarig. Tim Daniel Johannes van den Bos, jongste telg van de familie, viert vandaag zijn zevende verjaardag. We feliciteren Tim van harte met zijn verjaardag en wensen hem veel gezondheid en geluk voor de toekomst. De verjaardag wordt vandaag in besloten kring gevierd. Later is er een groter feest. Van harte Tim!!!

23 maart 2012

Kleutertje luister

Vroeger als kleuter in de jaren zestig luisterde ik altijd naar kleutertje luister, een radio-programma voor kleuters. Herman Broekhuizen, de grote man achter het programma is nu overleden. Hij schreef onder meer de liedjes Elsje fiderelsje, een treintje ging uit rijden en helikopter, helikopter. Het radioprogramma heeft tot 1975 bestaan. Mijn moeder zette dan 's ochtends in de Van der Tasstraat in de periode 1967-1971 de radio altijd aan. Mooie jeugdherinneringen!

16 maart 2012

Seizoenen van de tijdgeest

Het verloop van de tijdgeest gaat via seizoenen. Er is een lente-, een zomer- , een herst- en een wintertijdgeest. In de lente wordt alles opengebroken. In 1966 begon de lentetijdgeest. Die duurde tot 1971. In 1989 begon opnieuw een lentetijdgeest met de val van de Berlijnse Muur. In 2011 begon met de Arabische lente opnieuw een lentetijdgeest, de Occupy-beweging past ook in dat tijdsgewricht. Daarna volgt de zomer. Daarin wordt ruimte genomen en is er ruimte voor gedogen. Zomers kwamen voor tussen 1971 en 1977 en tussen 1994 en 2000. In de herfst wordt de dag geplukt en gedenkt men te sterven. Die perioden kwamen voor tussen 1977 en 1983 en tussen 2000 en 2006. Kortetermijndenken en hedonisme nemen dan toe. Dan volgt de winter. Er is begrenzing, bekrachtiging en reflectie. Dat zagen we tussen 1960 en 1966, 1983 en 1988, 2006-2011. De PVV is een echte winterpartij.

10 maart 2012

Mijlpalen

De komende periode staat ons een aantal mijlpalen te wachten. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze ouders voor het eerst met elkaar in contact kwamen. Volgend jaar, 29 augustus 2013 is het 50 jaar geleden dat ze trouwden. En dan is het op 22 december 2014 70 jaar geleden dat onze lieve moeder het levenslicht zag. Op 15 mei 2015 tenslotte is het 70 jaar geleden dat onze zo beste vader ter wereld kwam. Zijn moeder Jansje van den Bos had zoveel melk bij de geboorte van haar zoon Arie dat ze andere kinderen melk kon geven.

1 maart 2012

Huwelijksreis naar Imst

In augustus 1963 zijn onze ouders op huwelijkreis naar Imst in Oostenrijk geweest. Ze bezoeken dan ook Italie. Ze gaan onder meer naar Merano in Noord-Italie waar ze spaghetti eten. Het was enorm heet in de bus. Ma herinnerde zich de palmen in Merano. Ze bezochten Merano rond 10 augustus 1963. Op 10 augustus 1963 waren ze in Sankt Anton.

20 februari 2012

Het geluidsarchief

Mijn geluidsarchief omvat opnamen van onze familie vanaf juni 1979, het overlijden van onze grootmoeder Anna Bavelaar-van den Eijkel (1909-1979). Maar ook daarvoor zijn al opnamen gemaakt. Zo is er een opname van een kerstzangdienst in de Marekerk uit december 1972 en zijn er opnamen van John uit 1975. Hij zingt daarop het liedje He boerenstuk en Malle Babbe. De opname werd destijds geregistreerd door onze buren Servaas. In 1977 kregen we zelf een radio-cassetterecorder maar de eerste opnamen die we registreerden uit 1977 zijn helaas verloren gegaan.

13 februari 2012

50 jaar gezin Van den Bos-1962-2012

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het gezin Van den Bos werd gevormd. We kijken dit jaar terug op 50 jaar familiegeschiedenis. In de late zomer van 1962 kwamen onze ouders voor het eerst bijeen. In augustus 1963 huwden zij. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat ikzelf geboren werd. John werd ruim 40 jaar geleden geboren. We beleefden in de jaren zestig de zomers in Katwijk. Vanaf midden jaren zeventig tot eind jaren tachtig vierden we onze vakanties in Portoroz-Joegoslavie. Het moet in april 1989 geweest zijn dat mijn moeder en ik een dagje naar Den Haag gingen. In 1995 maakten we een fietstochtje naar Katwijk. Op 27 november 1997 kwam onze moeder te overlijden. Het was in december 2004 meen ik dat mijn vader en ik naar de film Der Untergang zijn geweest in Scheveningen. In december 2007 kwam ook hij te overlijden.

6 februari 2012

Elfstedenkoorts

De elfstedenkoorts loopt weer op in ons land. Alom wordt gehoopt op een nieuwe elfstedentocht dit jaar. De elfstedentocht is sinds 1909 nu 15 keer verreden. Zal het dit jaar opnieuw mogelijk zijn de tocht der tochten te verrijden? Onze ouders maakten 7 keer een elfstedentocht mee in hun leven. In 1947, 1954, 1956, 1963, 1985, 1986 en 1997. In 1954 won Jeen van den Berg, in 1963 Reinier Paping, in 1985 en 1986 Evert van Benthem en in 1997, nu 15 jaar geleden Henk Angenent. Het ijs is nu nog niet dik genoeg. Maar we blijven hopen.

1 februari 2012

Oude herinneringen

Mijn oudste herinnering- ik heb het u al vaker laten weten- dateert van voor 11 januari 1966, het overlijden van overgrootvader Van den Bos. Iedere maandag naar de stad en dan een banaan krijgen van mijn overgrootvader. Op 1 maart 1966 ging onze vader bij Koningsveld werken. Op 8 november 1965 werd het pand Van der Tasstraat al aangekocht. Ik herinner me nog altijd die Jan Klaassenkalender. Die had Pa van de LOI gekregen. Van 1 november 1969 tot aan de zomer van 1973 werkte Pa bij de Rijnlandse in Koudekerk.

27 januari 2012

Jacobus Dirk van den Bos (83) overleden

Afgelopen 19 januari is de broer van onze grootvader Denijs van den Bos, Jacobus Dirk van den Bos op 83 -jarige leeftijd overleden. We kenden oom Sjaak als een vriendelijke, sympathieke en aimabele man. Ik heb hem gedurende de laatste jaren van zijn leven nog bij tijd en wijle gebeld voor informatie over onze familiegeschiedenis. Op zondag 15 januari j.l. zijn John, Ed en ik nog bij hem geweest. Hij was toen al niet meer goed aanspreekbaar. We missen in oom Sjaak een goede oud-oom nu hij niet meer bij ons is. Rust in vrede! We wensen tante Jenny veel sterkte in deze moeilijke dagen voor haar.

20 januari 2012

De Roaring Twenties

De jaren 20 van de vorige eeuw worden ook wel Roaring Twenties genoemd. Het waren de jaren waarin grootouders Van den Bos opgroeiden van een baby tot een tiener. Ze zetten in deze jaren hun eerste stapjes in het leven. Gerard Aalders, historicus, schrijft in een van zijn boeken dat in Amerika in de jaren 20 de feesten groter, de shows grootser, de gebouwen hoger en de moraal losser werd. Het leven werd gedomineerd door de vergrotende trap. Nieuwe trends deden zich voor op allerlei gebied. Ook in de film met mensen als Chaplin, Keaton en Eisenstein. In Nederland maakten Lou Bandy, Willy Derby, Heintje Davids, Pisuisse en Beppie Nooy furore. Aan die periode van optimisme, feesten en ongekende rijkdom voor sommigen kwam een einde met de ineenstorting van de aandelenbeurs van Wall Street in oktober 1929. Het was het begin van de Depressie van de jaren dertig. Die jaren hebben het leven van onze beide grootouders Van den Bos getekend. In die jaren dertig waren ze tieners en leerden ze elkaar kennen. Want ze kwamen rond 1937 met elkaar in contact op de dansschool van Mieremet. Voor amusement was in de jaren 30 dus zeker ook ruimte en plaats. Vaak was het voor mensen een uitvlucht om even uit de ellende en harde realiteit te ontsnappen.

13 januari 2012

Het interbellum (1919-1939)

De periode tussen de beide wereldoorlogen, de jaren tussen 1919 en 1939, noemen we het interbellum. Het waren de jaren van de jeugd van onze beide grootouders Van den Bos. In 1939, kort voor het uitbreken van de oorlog, verloofden ze zich. De interbellumjaren waren de jaren van de Roaring Twenties, de tijd van de beurskrach in 1929 en de crisisjaren, de jaren van de Grote Depressie tussen 1929 en 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog.In die jaren was de grote journalist Joseph Roth (1894-1939) werkzaam. Hij legde het leven in de Republiek van Weimar (1919-1933) vast. Roth werd op 2 september 1894 in Galicie geboren, helemaal in het oosten van het Habsburgse rijk. In 1918 ging hij naar Wenen en in 1920 verhuisde hij naar Berlijn. Hij verbleef vaak in cafe's en hotels, verder in koffiehuizen. Omdat hij joods was vertrok hij na het aan de macht komen van Adolf Hitler in 1933 naar Parijs. Daar stierf hij in 1939.

8 januari 2012

Er broeit iets

We leven in historische tijden en we weten het. De crisis snijdt inmiddels dieper en dieper in. Er staat iets te gebeuren in Europa. De schrijver en historicus Geert Mak denkt dat het Europese project voorbij is. Net als in 1848, 1918 en 1989 zullen we mogelijk binnenkort weer een ceasuur beleven in de geschiedenis. Zal Europa uit elkaar vallen? In het boekje 'De hond van Tisma' dat pas verscheen, schrijft Geert Mak:'Op de promenadedekken speelt het Europese scheepsorkest ondertussen door alsof er niets aan de hand is.' Hij verwijst daarbij naar de Titanic dat in april 1912 zonk. President Sarkozy heeft inmiddels gewaarschuwd dat een klappen van de euro ook de vrede in Europa op termijn op het spel zet. Worden we binnenkort opnieuw ingehaald door de geschiedenis?

5 januari 2012

Jansje van den Bos-Schaft 93

Vandaag, 5 januari 2012, is het precies 93 jaar geleden dat onze lieve grootmoeder Jansje Schaft werd geboren. Dat gebeurde aan de Leidse Vollersgracht. Op 11 september 1918 was Arie Schaft met zijn vrouw in het pand Vollersgracht 3a getrokken. Dat was aan de zuidwand van de Zakpoort. Vroeger stond op de hoek een woonhuis en daarachter stonden drie pakhuisjes. Arie Schaft en Elizabeth van Welzen bleven tot 1925 aan de Vollersgracht wonen. Ook een andere voorouder van ons heeft ooit aan de Vollersgracht gewoond. Het betreft de grootmoeder van onze grootvader Johannes Bavelaar, Neeltje de la Rie (1849-1917) Zij woonde als 11-jarig meisje rond 1860 in het pand Vollersgracht 18. Haar vader Abraham de la Rie was toen sjouwer. Samen met zijn vrouw Neeltje Regeer had hij op dat moment 6 kinderen. Op 26 mei 1861 wordt een zevende kind geboren. Met dat kind vertrekt Neeltje op 25 juli 1861 naar Rotterdam. In 1869 huwt Neeltje de la Rie met de vleeschhouwer Johannes den Os.

1 januari 2012

De beste wensen voor 2012

Op deze plaats wil ik u het allerbeste wensen voor 2012. Veel gezondheid en geluk gewenst! Ook dit jaar duiken we weer in de geschiedenis van de familie Van den Bos. Ik hoop daarbij terug te gaan tot ongeveer het jaar 1200. Veel is ons uit juist die begintijd niet bekend. Vanaf 1600 wordt meer duidelijk over de ontwikkelingsgang van onze familie. De geschiedenis van de laatste pakweg 400 jaar is ons meer en meer duidelijk geworden. Ik zal pogen uit die jaren, ruwweg de jaren 1600-1800 en 1800-heden nog meer feiten boven water te krijgen. Het meest is ons bekend over de 20e eeuw. Maar dat zal geen verwondering wekken. Het is de geschiedenis immers van onze eigen grootouders en ouders. John en Brigitte houden de geschiedenis bij vanaf ruwweg 2000. Het jaar dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Dat zal dit jaar 12 1/2 jaar geleden zijn. Onze ouders troffen elkaar voor het eerst in 1962, dit jaar 50 jaar geleden. Het allerbeste voor de toekomst gewenst! Een prachtig 2012!!