30 januari 2013

Einde van een tijdperk

Afgelopen maandagavond kondigde koningin Beatrix haar aftreden aan. Het is het einde van een tijdperk, het tijdperk Beatrix dat duurde van 1980 tot 2013. In deze jaren is er ook binnen onze familie veel gebeurd. In augustus 1980 ging onze overgrootvader Arie Schaft op 87-jarige leeftijd van ons heen. Het was onze fluitende overgrootvader. Na het overlijden van onze grootmoeder Anna Bavelaar in juni 1979, overleed haar man in september 1984: kapper Johannes Bavelaar, nestor van de Leidse kappers. In maart 1988 moesten we afscheid nemen van onze grootvader Denijs van den Bos. Hij werd 70 jaar en is nog steeds een voorbeeld voor ons. Het was een plichtsgetrouwe grootvader. Zijn moeder, onze overgrootmoeder Geertruida van den Bos-Nievaart overleed vier jaar later in augustus 1992. Haar heb ik in 1990 nog geïnterviewd. Groot was het verdriet bij het overlijden van onze lieve moeder Lena Dieuwertje Bavelaar in november 1997. Haar heengaan heeft diepe sporen nagelaten. Maar we zijn ook dankbaar dat we zo,n fantastische, lieve moeder hebben gehad. In 2003 werd Suus geboren. Dit bracht nieuwe vreugde in onze familie. Ook de geboorte van Tim heeft nieuwe vreugde gebracht. maar spoedig daarna moesten we dan afscheid nemen van onze beste vader Arie van den Bos. Was onze moeder nog maar 52 jaar toen ze het leven liet, onze vader was ook nog maar 62 jaar. Op de vraag waarom zij zo jong moesten sterven krijgen we geen antwoord. Het heeft ons jaren gekost dit zware verlies te verwerken. Zo waren voor ons de afgelopen 33 jaar een aaneenschakeling van droevige, maar gelukkig ook van vrolijke gebeurtenissen. Nog in 2010 werd Lev geboren. Wat zal ons het nieuwe tijdperk onder koning Willem-Alexander brengen? We beleven dit jaar historische dagen. Graag hou ik u ook de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.

26 januari 2013

Watersnoodramp 60 jaar geleden

Op 1 februari is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp van 1953 plaatsvond. Door families in Zeeland is lang over de ramp gezwegen, maar nu is er een oral history project dat vergeten verhalen wil optekenen. In 1993 interviewde ik onze moeder over de ramp. Ze had als kind de verhalen over de watersnood gehoord en die had grote indruk op haar gemaakt. Nu is het dan bijna 60 jaar na dato. De deltawerken moeten ons beschermen tegen herhaling van een dergelijke ramp.

21 januari 2013

De jaren 1600-1650

Over de geschiedenis van de familie Bourdeauducq in de jaren 1600-1650 is veel nog onbekend. Maar iets over juist deze jaren is ons wel bekend. Zo moet stamvader Jacques Bourdeauducq rond 1600 in Douchy, Henegouwen geboren zijn. Zijn zoon Pierre werd rond 1635 in Douchy geboren. Douchy was een plaats nabij Valenciennes. Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze voorouders werkzaam waren in de textielindustrie.

18 januari 2013

Twaalfde elfstedentocht 50 jaar geleden

Het is vandaag 50 jaar geleden dat de elfstedentocht van 1963 werd verreden. Het is de meest barre tocht in de geschiedenis van de elfstedentochten. Gehoopt wordt dat ook dit jaar weer een tocht gereden kan worden. Van de week was er een reconstructie te zien van de tocht van 1963 met winnaar Reinier Paping, Uitham en Jeen van den Berg in een uitzending van Andere Tijden Sport.

15 januari 2013

Crisis, bezetting en herstel-de jaren 1930-1950

Kort geleden bestelde ik het boek Crisis, bezetting en herstel van de hand van prof. Blom. Aan de hand van 10 opstellen schetst Blom de Nederlandse geschiedenis in de jaren 1930-1950, jaren die vormend waren voor alle vier onze grootouders. De beurskrach van oktober 1929 veroorzaakte in de loop van de jaren 30 een diep insnijdende crisis, ook in Nederland. Blom schrijft dat de conjunctuurlijn zeer sterk daalde van 1931 tot 1933. Nederland was in de jaren 30 een 'burgerlijk-verzuilde' maatschappij. Ook beschrijft Blom de bezettingsjaren en de problemen die zich in het historisch onderzoek naar die jaren voordoen. Hij neemt afstand van de methode De Jong en diens goed- fout perspectief.

11 januari 2013

Juliana haalde prinsesjes van Boekeschool

Anders dan tot dusver werd aangenomen was niet alleen prins Bernhard voor het van de Kees BoekeschoolAnders halen van de prinsesjes in 1951, maar juist ook koningin Juliana. Daniela Hooghiemstra heeft voor haar promotieonderzoek brieven gevonden van Juliana aan Kees Boeke, waarin zij schrijft dat de persoonlijkheid van haar dochter Beatrix zich begin jaren vijftig in een knoop bevond. Juliana komt in de brieven over als een zelfbewuste vrouw die wist wat ze wilde. En dat was dus de prinsesjes van de school van Kees Boeke halen nu dat een fiasco was geworden.

8 januari 2013

De historie

De komende periode zal ik u vertellen over de jaren 1600-1750 en de familie Van den Bos. Later dit jaar hoop ik te komen met meer informatie over de jaren 1200-1600 en de ontwikkelingsgang van de familie Bourdeauducq in die tot op heden in nevelen gehulde periode. In de aanloop naar 200 jaar koninkrijk, de jaren 1813-2013, zal ik u in de loop van dit jaar meer melden over de geschiedenis van de familie Van den Bos in de afgelopen twee eeuwen.

5 januari 2013

Jansje van den Bos-Schaft 94

Vandaag is het 94 jaar geleden dat onze grootmoeder Jansje van den Bos werd geboren. Het gebeurde aan de Vollersgracht in Leiden op 5 januari 1919. Eind jaren dertig kwam ze in contact met ene Denijs van den Bos, de in maart 1918 geboren zoon van een groenten- en fruithandelaar. In augustus 1942 trouwden ze en uit dit huwelijk werden in 1943, 1945, 1946 en 1949 vier kinderen geboren, een jongen en drie meisjes. Later werd Jansje grootmoeder van vier kleinkinderen. In maart 1988 werd ze weduwe. In 2003 en 2005 werd ze overgrootmoeder bij de geboorte van Suus en Tim. Over Suus en Tim gesproken, ze doen goed hun best op school en hadden mooie kerstrapporten!

4 januari 2013

Denijs van den Bos 100 jaar dood

Los van de andere herdenkingsdagen binnen onze familie dit jaar, vergat ik u nog mede te delen dat het in september dit jaar ook 100 jaar geleden is dat onze in 1859 geboren betovergrootvader Denijs van den Bos overleed. Hij werd bijna 54 jaar. Op donderdag 2 oktober 1913 verscheen een bericht in het Leidsch Dagblad waarin werd medegedeeld dat na een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijden tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde echtgenoot en der kinderen zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwdbroeder en oom de Heer Denijs van den Bos, in de ouderdom van bijna 54 jaren, was overleden. Op 30 september 2013 is dit 100 jaar geleden.

1 januari 2013

Een gezond en gelukkig 2013

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een gezond en gelukkig 2013 te wensen. Het jaar 2013 wordt voor ons allemaal een bijzonder jaar. In maart is het 95 jaar geleden dat onze grootvader Denijs van den Bos ter wereld kwam. In februari is het 70 jaar geleden dat Trudy werd geboren en in augustus is het 50 jaar geleden dat onze ouders in het huwelijk traden. In september is het dan 40 jaar geleden dat Elizabeth Schaft- van Welzen, onze overgrootmoeder overleed. Het is dan tevens 40 jaar geleden dat Janny en Ed trouwden. In november is het dan 50 jaar geleden dat ikzelf werd geboren. Het is dan tevens 200 jaar geleden dat het koninkrijk Nederland in het leven werd geroepen.