29 augustus 2008

Huwelijk van Arie en Leny van den Bos op 29 augustus 1963

Vandaag, vrijdag 29 augustus 2008, is het precies 45 jaar geleden dat onze beide ouders Arie (1945-2007) en Leny (1944-1997) van den Bos in het huwelijksbootje stapten. Dat gebeurde op 29 augustus 1963. Vandaag willen we stilstaan bij dit feit en hun beider leven gedenken. Het is diep triest dat hun leven maar zo kort duurde. Ze zijn 34 jaar samen geweest. Het tweede huwelijk van Arie van den Bos met Cock Jansen heeft slechts ruim drie jaar geduurd. In februari 2004 huwden zij. Zij mochten zo'n 9 jaar samen zijn. Het is overigens ook 45 jaar geleden dat Ds. Martin Luther King zijn beroemde rede 'I have a dream' hield. Gisteren is Barack Obama tot eerste zwarte presidentskandidaat op de democratische Conventie uitgeroepen. Komt de droom van King nu echt uit en gaan blank en zwart in Amerika nu samen verenigd verder? Misschien gloort er hoop aan de einder.

24 augustus 2008

De aardbeving in Limburg op 13 april 1992

Het was op 13 april 1992 dat er een aardbeving in Limburg plaatshad. Ik schreef die dag: 'Maandag 13 april 1992. Vier uur in de middag. Toen ik vanmorgen om 8 uur naar het nieuws luisterde, hoorde ik dat Limburg was opgeschrikt door een aardbeving (5,5 op de schaal van Richter). Het schoot door me heen dat John in Limburg was. Om een uur kwam hij thuis. Mensen raakten soms gewond, mensen kregen hartinfarcten en huizen raakten ontzet. Het was de zwaarste aardbeving sinds 1756 in ons land. In 1932 was de laatste hevige beving, maar die van vandaag (van vannacht tien voor half vier) was zwaarder. John nam een vlaai mee uit Limburg. In de zomer van 1975 kampeerden wij met het gezin op een camping in het Zuidlimburgse Slenaken, een prachtige omgeving. Pa zei toen altijd, kijkend over het heuvellandschap:' Wat een panorama's!'

17 augustus 2008

Het amfitheater van Pula

Op 27 juli 1979 bezochten we het amfitheater of de Romeinse arena van Pula. Pula ligt in de zuidelijke punt van het schiereiland Istrie aan de Adriatische Zee. De plaats is al meer dan 3000 jaar oud. Het amfitheater is de qua grootte zesde bewaard gebleven arena uit de Romeinse tijd. Pula heette toen Pietas Julia en later vanaf 40 v. Chr. werd het Colonia Julia Polentia Herculanea genoemd. Het amfitheater dateert uit de periode 30- 14 v. Chr. en heeft 23000 zitplaatsen. Ook in 1988 werd het nog door ons bezocht tijdens onze laatste vakantie daar in Istrie destijds. Het amfitheater was bedoeld voor gladiatorengevechten en mensen -later ook de eerste christenen- werden er voor de wilde dieren geworpen. Pula werd in 177 v. Chr. door de Romeinen veroverd op de Histriers, een aldaar wonende stam. In het jaar 404 werden de gladiatorengevechten verboden en werd de arena een marktterrein.

14 augustus 2008

Vakantie in Portoroz 1982

Op 24 juli 1982 schreef ik het volgende: 'We zijn van plan naar een dokter te gaan met John. John heeft gisteravond enorm gehoest en ook vannacht en vanochtend hield dit hoesten aan.We gaan daarom wel weer naar het rode kruis-gebouw in Lucija. Het is vandaag weer strandweer en we zullen dus naar het strand gaan. Vanavond gaan we waarschijnlijk weer uit eten. Heer Rudi en mevrouw Pikel gaan nog om de paar dagen naar het graf van hun overleden man en vrouw in Piran. In 1978 ben ik eens met Jelka, Martin en John naar het graf geweest van dhr. Pikel. Ze gaf de bloemen water en plaatste nieuwe bloemen. Er branden ook kaarsjes op het graf. Vanmiddag zijn we met John eerst naar het rode kruis-gebouw geweest. Daar stuurde een vrouw ons door naar een 'toeristische arts' naast het grote Palace Hotel, waar we eerst nog een poosje moesten wachten. We waren al tamelijk laat en daardoor konden we geen parkeerplaats vinden.'

7 augustus 2008

Voorouder Suus en Tim had VOC-verleden

Tenminste een voorouder van Suus en Tim had een VOC-verleden. De rond 1683 geboren Jan van den Eijkel is in de jaren 1701-1708 als jong- of lichtmatroos in dienst geweest van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Op 21 december 1701 vertrok hij met het schip de 'Venhuizen' vanaf Texel via Kaap de Goede Hoop naar Batavia, waar het schip op 5 september 1702 aankwam. Kapitein op het schip was een zekere Dirk de Reus. Van 6 juni 1702 tot 25 juni 1702 verbleef Jan bij Kaap de Goede Hoop, de in 1652 door Jan van Riebeeck gestichte Kaapkolonie.Jan van den Eijkel moet vrij jong geweest zijn, hij had nog geen ervaring als matroos bij de uitreis in 1701. Het schip de 'Venhuizen' was in 1697 gebouwd op de werf in Enkhuizen en was een zogeheten 'fluitschip'. Het was van 1697 tot 1711 in gebruik bij de VOC. Het laadvermogen bedroeg 250 ton. Het leven aan boord van een VOC-schip was geen pretje, maar het leven als zodanig was voor het gewone volk in die tijd niet gemakkelijk. Armoede en avontuur moet de jonge Jan van den Eijkel destijds gedreven hebben zich aan te melden als matroos. 's Ochtends kreeg hij gortepap, van water gemaakt, 's middags stonden bonen, erwten of rijst op het menu, soms met gezoute stokvis of spek geserveerd. 's Avonds was er niet meer dan jenever en wat resten van de middagmaaltijd, aangevuld soms met scheepsbeschuit en kaas. Op 10 november 1707 vertrok Jan dan met het schip de Ijsselmonde uit Batavia om op 18 september 1708 weer in Holland aan te meren. Van 30 januari 1708 tot 23 april 1708 verbleef hij dan weer in de Kaapkolonie. Op 4 november van hetzelfde jaar huwde hij met Stijntje Corsdr. van der Boom.

De troonswisseling op woensdag 30 april 1980

Op 30 april 1980 besteeg prinses Beatrix de troon. Ik schreef die dag het volgende in mijn dagboek: Op deze historische en gedenkwaardige dag wil ik u iets schrijven. Vanmorgen stond ik om ongeveer 7 uur op. Ik ben me toen gaan wassen en om 8 uur was ik beneden. Ik heb toen naar de radio geluisterd. Alles in het teken staande van de troonsafstand. Om tien uur vanmorgen zagen wij, mijn moeder, broer en ik de abdicatieplechtigheid met Koningin Juliana. Beelden hiervan heb ik opgenomen op videoband. Daarna verschenen om 11 uur ex-Koningin Juliana, die toen prinses Juliana heette en Koningin Beatrix op het balkon. Er werd een rookbom afgestoken, maar de daders zijn door de politie gearresteerd. Na de uitzending sprak eerste minister Van Agt tot het Nederlandse volk. Vanmiddag kijk ik naar de inhuldiging. Nu, om ongeveer half een, luister ik naar de radio, naar een historisch overzicht van de regeringsperiode van Koningin Juliana.

1 augustus 2008

Bezoek aan paleis Het Loo en de Apenheul op 14 augustus 1985

Op woensdag 14 augustus 1985 bezochten Ma, Pa, John en ik de Apenheul in Apeldoorn en het paleis het Loo, tot de dood van Wilhelmina in 1962 haar woning. Tot 1975 heeft prinses Margriet er met haar gezin gewoond. Om kwart voor vijf die 14e augustus vertrokken we uit het restaurantje aan de westzijde van het paleis. Toen begon het te regenen en te waaien. Het was gewoon niet voorstelbaar hoe hard het waaide en regende. Takken kwamen reeds naar beneden in het laantje dat naar het paleis liep. We zijn toen gaan schuilen onder een afdakje, maar inmiddels liep het al tegen kwart over vijf. Pa en John zijn toen de auto gaan halen. Ze waren door en door nat. Maar we konden toen wel koers naar huis zetten. We waren die ochtend reeds van huis vertrokken. Tegen half elf vertrokken we naar Apeldoorn via de snelweg rond Amsterdam. Eenmaal bij Apeldoorn aangekomen ontdekten we een plattegrond. Daarop lazen John, Pa en ik af waar het park lag en waar Het Loo was. Maar eerst dus naar het park Berg en Bos: De Apenheul. Een mooi park waar de aapjes voor een deel vrij rondlopen en waarvan ik er nog een paar op de foto heb gezet. Rond de klok van half een kwamen we bij de Apenheul aan, terwijl we rond kwart over drie het Loo betraden. Ook daar maakte ik nog enige foto's en we kochten bij de entree een boekje. Eerst bezochten we de stallen, we zagen een trapauto die prins Claus voor zijn zoon had gemaakt, tevens jachtwagens van Willem III en prins Hendrik, verscheidene sledes enz. Daarna liepen we naar het paleis en betraden we eerst de rechtervleugel.