27 maart 2011

Tim Daniel Johannes van den Bos 6 jaar

Vandaag, 27 maart 20011, viert Tim Daniel Johannes van den Bos, jongste telg van onze familie, zijn alweer 6e verjaardag. Hij viert dat vandaag in kleine huiselijke kring. Later zal hij zijn verjaardag nog officieel groter vieren met de rest van de familie. We feliciteren onze Tim van harte met zijn verjaardag en wensen hem heel veel goeds en geluk voor de toekomst! Van harte gefeliciteerd Tim met je verjaardag! Dat je maar een grote jongen mag worden!

20 maart 2011

De jaren 1740

Vandaag staan we stil bij de jaren 1740. Hoe was het om in die jaren te leven voor onze voorouders? De zomer van 1740 was slecht te noemen. De prijzen stegen en er waren misoogsten, nog verergerd door de Oostenrijkse Successie-oorlog die in hetzelfde jaar begon. Deze oorlog duurde tot 1748. Ontevreden inwoners van Rotterdam plunderen in 1740 een grutterswinkel.Op 31 mei 1740 overleed Frederik Willem I van Pruisen. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Frederik II 'de Grote'. In 1742 beviel Lena van den Bos van een dochter Grietje. In 1744 werd Jan van den Bos geboren, onze voorvader. Hij werd op 6 september 1744 gedoopt. In 1748 waren de in 1739 geboren Adrianus en de in 1742 geboren Grietje al niet meer in leven. Op 23 maart 1743 ging Haendels 'Messiah' in Covent Garden in Londen in premiere. Op 4 mei 1747 wordt Willem IV door de Staten-Generaal benoemd tot opperbevelhebber van leger en vloot. Op 8 maart 1748 wordt de latere stadhouder Willem V geboren.

13 maart 2011

De jaren 1730

Hoe verliepen de jaren 1730? Het was de tijd van het tweede stadhouderloze tijdperk dat in 1702 begon na de dood van koning-stadhouder Willem III. De regentenaristocratie was geslotener dan ooit. Het was moeilijk om van buitenaf tot haar toe te treden. Jan van den Bos gaat op 17 november 1730 in ondertrouw met Susanna Teijn, naamgenoot van Suus. Broer Steven van den Bos is als getuige bij de ondertrouw aanwezig. Ze trekken in een woning aan de Looijerstraat. Er wordt opnieuw een aantal kinderen geboren: Judith, gedoopt op 29 mei 1731, Santje, gedoopt op 25 februari 1733 en Jan, gedoopt op 26 juni 1737. Susanna Teijn komt rond 1737/1738 te overlijden.

6 maart 2011

De jaren 1720

Vandaag keren we terug naar de jaren 1720; Hoe ervoeren onze voorouders die jaren, wat gebeurde er binnen onze familie? In 1720 was er een beurskrach. Er heerste speculatiekoorts. In april 1724 gaat onze voorvader Jan van den Bos in ondertrouw met Sara van der Starre. Jacobus van den Bos was toen al geboren uit het eerste huwelijk van Jan: hij werd gedoopt op 17 mei 1723. Op 2 februari 1725 werd een tweede Jacobus gedoopt. Vervolgens werd dochter Sara van den Bos gedoopt op 26 oktober 1727. Het is in diezelfde maand dat Rusland en China overeenstemming over grenscorrecties langs de rivier de Amoer bereiken. Op 8 februari 1725 sterft tsaar Peter de Grote van Rusland. Hij wordt opgevolgd door zijn vrouw Catharina de Grote. Op 15 april 1729 wordt de Matthaeus Passion van Bach voor het eerst uitgevoerd.

1 maart 2011

De jaren 1710

Wat gebeurde er met onze voorouders in de jaren 1710? Vandaag neem ik u mee terug naar die jaren. Gezien de vanaf 1713 veelvuldig optredende vee- en runderpest stegen de prijzen voor boter en kaas in de navolgende jaren. De belastingen en accijnzen zullen tamelijk hoog geweest zijn. Het is rond 1718/1719 dat de in 1700 geboren Jan van den Bos kennis maakte met een zekere Anna Thijsse. Jan moet toen al werkzaam zijn geweest als lakenwerker. Ze gaan inderdaad op 28 oktober 1719 in ondertrouw. Uit dit huwelijk wordt een zoon Jacobus van den Bos geboren, gedoopt op 17 mei 1723.