27 januari 2012

Jacobus Dirk van den Bos (83) overleden

Afgelopen 19 januari is de broer van onze grootvader Denijs van den Bos, Jacobus Dirk van den Bos op 83 -jarige leeftijd overleden. We kenden oom Sjaak als een vriendelijke, sympathieke en aimabele man. Ik heb hem gedurende de laatste jaren van zijn leven nog bij tijd en wijle gebeld voor informatie over onze familiegeschiedenis. Op zondag 15 januari j.l. zijn John, Ed en ik nog bij hem geweest. Hij was toen al niet meer goed aanspreekbaar. We missen in oom Sjaak een goede oud-oom nu hij niet meer bij ons is. Rust in vrede! We wensen tante Jenny veel sterkte in deze moeilijke dagen voor haar.

20 januari 2012

De Roaring Twenties

De jaren 20 van de vorige eeuw worden ook wel Roaring Twenties genoemd. Het waren de jaren waarin grootouders Van den Bos opgroeiden van een baby tot een tiener. Ze zetten in deze jaren hun eerste stapjes in het leven. Gerard Aalders, historicus, schrijft in een van zijn boeken dat in Amerika in de jaren 20 de feesten groter, de shows grootser, de gebouwen hoger en de moraal losser werd. Het leven werd gedomineerd door de vergrotende trap. Nieuwe trends deden zich voor op allerlei gebied. Ook in de film met mensen als Chaplin, Keaton en Eisenstein. In Nederland maakten Lou Bandy, Willy Derby, Heintje Davids, Pisuisse en Beppie Nooy furore. Aan die periode van optimisme, feesten en ongekende rijkdom voor sommigen kwam een einde met de ineenstorting van de aandelenbeurs van Wall Street in oktober 1929. Het was het begin van de Depressie van de jaren dertig. Die jaren hebben het leven van onze beide grootouders Van den Bos getekend. In die jaren dertig waren ze tieners en leerden ze elkaar kennen. Want ze kwamen rond 1937 met elkaar in contact op de dansschool van Mieremet. Voor amusement was in de jaren 30 dus zeker ook ruimte en plaats. Vaak was het voor mensen een uitvlucht om even uit de ellende en harde realiteit te ontsnappen.

13 januari 2012

Het interbellum (1919-1939)

De periode tussen de beide wereldoorlogen, de jaren tussen 1919 en 1939, noemen we het interbellum. Het waren de jaren van de jeugd van onze beide grootouders Van den Bos. In 1939, kort voor het uitbreken van de oorlog, verloofden ze zich. De interbellumjaren waren de jaren van de Roaring Twenties, de tijd van de beurskrach in 1929 en de crisisjaren, de jaren van de Grote Depressie tussen 1929 en 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog.In die jaren was de grote journalist Joseph Roth (1894-1939) werkzaam. Hij legde het leven in de Republiek van Weimar (1919-1933) vast. Roth werd op 2 september 1894 in Galicie geboren, helemaal in het oosten van het Habsburgse rijk. In 1918 ging hij naar Wenen en in 1920 verhuisde hij naar Berlijn. Hij verbleef vaak in cafe's en hotels, verder in koffiehuizen. Omdat hij joods was vertrok hij na het aan de macht komen van Adolf Hitler in 1933 naar Parijs. Daar stierf hij in 1939.

8 januari 2012

Er broeit iets

We leven in historische tijden en we weten het. De crisis snijdt inmiddels dieper en dieper in. Er staat iets te gebeuren in Europa. De schrijver en historicus Geert Mak denkt dat het Europese project voorbij is. Net als in 1848, 1918 en 1989 zullen we mogelijk binnenkort weer een ceasuur beleven in de geschiedenis. Zal Europa uit elkaar vallen? In het boekje 'De hond van Tisma' dat pas verscheen, schrijft Geert Mak:'Op de promenadedekken speelt het Europese scheepsorkest ondertussen door alsof er niets aan de hand is.' Hij verwijst daarbij naar de Titanic dat in april 1912 zonk. President Sarkozy heeft inmiddels gewaarschuwd dat een klappen van de euro ook de vrede in Europa op termijn op het spel zet. Worden we binnenkort opnieuw ingehaald door de geschiedenis?

5 januari 2012

Jansje van den Bos-Schaft 93

Vandaag, 5 januari 2012, is het precies 93 jaar geleden dat onze lieve grootmoeder Jansje Schaft werd geboren. Dat gebeurde aan de Leidse Vollersgracht. Op 11 september 1918 was Arie Schaft met zijn vrouw in het pand Vollersgracht 3a getrokken. Dat was aan de zuidwand van de Zakpoort. Vroeger stond op de hoek een woonhuis en daarachter stonden drie pakhuisjes. Arie Schaft en Elizabeth van Welzen bleven tot 1925 aan de Vollersgracht wonen. Ook een andere voorouder van ons heeft ooit aan de Vollersgracht gewoond. Het betreft de grootmoeder van onze grootvader Johannes Bavelaar, Neeltje de la Rie (1849-1917) Zij woonde als 11-jarig meisje rond 1860 in het pand Vollersgracht 18. Haar vader Abraham de la Rie was toen sjouwer. Samen met zijn vrouw Neeltje Regeer had hij op dat moment 6 kinderen. Op 26 mei 1861 wordt een zevende kind geboren. Met dat kind vertrekt Neeltje op 25 juli 1861 naar Rotterdam. In 1869 huwt Neeltje de la Rie met de vleeschhouwer Johannes den Os.

1 januari 2012

De beste wensen voor 2012

Op deze plaats wil ik u het allerbeste wensen voor 2012. Veel gezondheid en geluk gewenst! Ook dit jaar duiken we weer in de geschiedenis van de familie Van den Bos. Ik hoop daarbij terug te gaan tot ongeveer het jaar 1200. Veel is ons uit juist die begintijd niet bekend. Vanaf 1600 wordt meer duidelijk over de ontwikkelingsgang van onze familie. De geschiedenis van de laatste pakweg 400 jaar is ons meer en meer duidelijk geworden. Ik zal pogen uit die jaren, ruwweg de jaren 1600-1800 en 1800-heden nog meer feiten boven water te krijgen. Het meest is ons bekend over de 20e eeuw. Maar dat zal geen verwondering wekken. Het is de geschiedenis immers van onze eigen grootouders en ouders. John en Brigitte houden de geschiedenis bij vanaf ruwweg 2000. Het jaar dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Dat zal dit jaar 12 1/2 jaar geleden zijn. Onze ouders troffen elkaar voor het eerst in 1962, dit jaar 50 jaar geleden. Het allerbeste voor de toekomst gewenst! Een prachtig 2012!!