23 februari 2013

De jaren 1200-1400

Hoe verliepen de jaren 1200-1400 voor onze voorouders? Voor wat betreft de familie Bourdeuaduis weten we weinig over deze periode. Meer weten we over de voorouders van Katrijn van Rokken. Zij ging op 1 oktober 1688 in ondertrouw met Daniël Thomasz Schaft die in 1660 werd geboren. Daniël Thomasz Schaft is een voorouder van onze grootmoeder Jansje Schaft (1919-2007) Een voorouder van Katrijn was een zekere Nicholes de le Roke, in 1221 schepen in Doornik. Hij was een invloedrijk man, een belangrijk handelaar die kon lezen en schrijven. Zijn kinderen in volgende generaties konden zeker ook lezen en schrijven. Nicholes bezat een huis in Doornik. Hij behoorde zodoende tot de erfachtige lieden. Hij had een rechtsprekende functie, had het beheer over goederen en droeg zorg voor het welzijn van weduwen en wezen. Voor wat betreft de familie Van den Eijkel hebben we ook informatie uit de 13 e eeuw. Zo is in 1243 Heinrich van Ecclo rentmeester en opzichter van een hofstede. De 14 e eeuw, de periode tussen 1300 en 1400 werd gekenmerkt door crisis, oorlog en pest. De bevolkingsaantallen namen sterk af in Europa. De pest greep vanaf 1348 om zich heen. Er was verpaupering, handelsstromen droogden op. Mensen leden honger. Ook onze voorouders moeten deze crises in de 14 e eeuw aan den lijve hebben ondervonden.

21 februari 2013

De jaren 30 zijn terug

Onrustbarende cijfers vandaag over de Nederlandse economie en werkloosheid. De economie stagneert en het consumentenvertrouwen is historisch laag. Het lijkt erop dat het spook van de jaren 30 opnieuw de kop opsteekt. Toen daalde tussen 1931 en 1933 de conjunctuurlijn ook dramatisch. Het vertrouwen in politiek en economie is momenteel ver te zoeken. De eurocrisis lijkt eveneens nog niet voorbij te zijn. Overleeft de euro wel en is de vrede in Europa op de lange termijn wel gewaarborgd nu het volk mort? Onzekere tijden.

19 februari 2013

De 15e eeuw

Vandaag keren we terug naar de 15e eeuw en de familie Bourdeauduis. Hoe verging het de familie in de jaren 1400-1500? Hoe verliep de 15e eeuw voor onze familie? Woonde de familie toen al in Henegouwen? Woonde ze in Doornik? De oudste vermelding van de familienaam Bourdeauducq gaat terug tot 1449. In dat jaar maakt een zekere Jehanne Bourdeauduis haar testament op in Doornik. In 1452 maakt een Pierart Bourdeauduis eveneens in Doornik zijn testament op. In 1469 doet eveneens een Pierart dat in Doornik. In deze jaren heeft de familie dus enig vermogen. In 1486 maakt een Bourdeauduis Haquinet zijn testament eveneens in de plaats op. Doornik is de op een na oudste stad van België. in de 15e eeuw kende de stad een bloeiende lakenhandel. Er werden wandtapijten gemaakt. Tot 1513 bleef de stad Frans. Daarna werd het engels. In 1521 voegde Karel V Doornik toe tot zijn Nederlandse erflanden. Doornik werd een calvinistisch bolwerk.

14 februari 2013

De 16e eeuw

Hoe verging het de familie Bourdeauducq in de 16 e eeuw? Waar woonde ze, wat deden ze en hoe luidden hun namen? Veel is nog onbekend over het verloop van de geschiedenis van de familie Bourdeauducq in de jaren 1500-1600. Zeker is wel dat de familie begin 17 e eeuw in Douchy in Henegouwen woonachtig is. Over waar de familie eerder terug in de tijd woont is minder zeker. Mogelijk waren de Bourdeuaducqs in de 16 e eeuw veelal werkzaam als chirurgijns. Tegenwoordige leden van die familie zijn soms nog werkzaam als apotheker. Een Jehan Bourdauduc wordt in 1570 vermeld in de Antwerpse poortersboeken. Hij was afkomstig uit Valenchijn. In 1584 wordt een Peronnen Bourdeaudhuy gesignaleerd in Doornik. Tussen 1 oktober 1526 en 30 september 1527 werd een zekere Michel Bourdeauduis te Doornik veroordeeld tot een boete van 10 carolusguldens omdat hij enkele woorden volgens de leer van Luther had gesproken. Hij moet op bedevaart naar de OLV- kerk van Hallr met een brandende kaars in zijn hand.

9 februari 2013

Trudy van den Bos 70 jaar

Vandaag bereikt de oudste dochter van Denijs van den Bos en Jansje Schaft een mijlpaal. Ze wordt vandaag 70 jaar. Op 9 februari 1943 werd ze geboren, middenin de bezettingstijd. Het was een benarde tijd.De toekomst was onzeker in 1943. Vader Denijs van den Bos werd door de arbeitseinsatz spoedig van zijn nog jonge gezin gescheiden.Het moet in 1944-1945 geweest zijn dat Trudy ernstig ziek werd. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen met difterie. na de bevrijding op 5 mei 1945 kreeg de kleine Trudy een broertje op 15 mei 1945. Trudy viert haar 70 e verjaardag morgen in besloten kring. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar nog vele jaren in een goede gezondheid!

8 februari 2013

Johannes Bavelaar-de jaren 1910

in de jaren 1910-1920 groeide onze grootvader Johannes Bavelaar uit van een jongen van 11 tot een jongeman van 21 jaar. Hoe verliepen de jaren 1910 voor onze grootvader? In 1912, het jaar van de ramp met de Titanic, ging het gezin Bavelaar aan de Vollersgracht op nummer 12 wonen. In het tweede halfjaar van 1912 kwamen de beide neefjes Luc en Johannes den Os bij de familie Bavelaar inwonen. Ze bleven tot begin 1913, nu 100 jaar geleden. Tot half 1915 heeft het gezin Bavelaar ( was het 27 juli?) aan de Vollersgracht gewoond. Het was de tijd van de Nederlandse mobilisatie. In 1914 was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. In datzelfde jaar 1914 overleed Johannes den Os, grootvader van onze grootvader Johannes Bavelaar. In 1917 ging zijn grootmoeder Neeltje den Os-de la Rie heen. In augustus 1918 werd Johannes Bavelaar vervroegd opgeroepen voor militaire dienst. Hij heeft 16 maanden gediend, tot december 1919. Hij was toen 20 jaar.

5 februari 2013

De jaren 1700-1750

Hoe verging het de familie Van den Bos in de jaren 1700-1750? De familie raakte al behoorlijk ingeburgerd in de Leidse samenleving in de eerste jaren van de 18 e eeuw. De naam Bordoduijck was inmiddels vernederlandst tot Van den Bos. In 1700 werd Jan van den Bos geboren. In 1702 kwam koning-stadhouder Willem III te overlijden. In hetzelfde jaar begon het tweede stadhouderloos tijdperk. Op 28 oktober 1719 trad Jan, toen 19 jaar jong, in het huwelijk ( of ging hij toen in ondertrouw?) met Anna Thijsse. Hij was toen al lakenwerker en hij woonde in de Leidse Vestestraat. De in 1700 geboren Jan trouwt een aantal malen in die eerste helft van de 18e eeuw, de zilveren eeuw. In 1724 hertrouwde Jan met Sara van der Starre, in 1730 trouwt hij met Susanna Teyn en in 1738 met Lena van den Burg. Uit dat laatste huwelijk wordt in 1744 onze voorvader Jan van den Bos geboren.

1 februari 2013

De jaren 1650-1700

Vandaag wil ik het met u hebben over de jaren 1650-1700 en de familie Van den Bos. In 1650 begon het eerste stadhouderloos tijdperk in de Republiek. Mogelijk leefde de familie Bordedeu in 1650 nog in Henegouwen. Van mijn achterneef Deen Boogerd hoorde ik laatst dat leden van de familie Bourdeauducq destijds werkzaam waren als chirurgijn en nu nog als apothers werkzaam zijn. Op 12 mei 1656 huwde stammoeder Elisabeth Hannotteel, rond 1635 in Artois geboren, met de uit Douchy afkomstige Pierre Bordoduijck. Jacobus Bordoduijck, van wie wij afstammen, werd in 1658 geboren in Leiden. Op 9 december 1667 ging Pierre met zijn tweede vrouw Rebecca Buque in de Waalse kerk in Leiden in ondertrouw. In het rampjaar 1672 werd uit dit huwelijk Jehanne geboren. In 1672 trad stadhouder Willem III aan. De gebroeders De Witt werden gelyncht, op gruwelijke wijze vermoord. Tot 1702 zou Willem III stadhouder zijn. Vanaf 11 april 1689 was hij tevens koning van Engeland en Schotland.