22 juni 2016

Denijs en Suzanna in het Fin de siecle

In de eerste helft van de jaren 1890 hebben Denijs van den Bos en zijn vrouw Suzanna onder meer in Haarlem en Amsterdam gewoond. Uit de overlevering weten we dat Denijs (1859-1913) toen machinist bij de spoorwegen is geweest.Daar zou hij stoflongen hebben opgelopen. Op 17 april 1891 vertrekt het echtpaar naar Haarlem, maar op 12 december 1892 wordt dochter Maria in Amsterdam geboren. Het echtpaar is dan dus inmiddels naar de hoofdstad van Nederland verhuisd. op 14 december 1894 kiest men opnieuw in Leiden domicilie. Men gaat dan wonen in de Haverstraat.

19 juni 2016

Fer 71

Morgen wordt Fer 71 jaar. We feliciteren hem en wensen hem veel gezondheid en voorspoed voor de toekomst. Verder feliciteren we Betty en de rest van de familie met dit heuglijke feit. Van harte gefeliciteerd!!

14 juni 2016

Colette 46

Morgen viert Colette haar 46e verjaardag. We feliciteren Colette nu al met haar verjaardag en wensen haar geluk en voorspoed voor de toekomst. Ook de rest van de familie alvast gefeliciteerd!

11 juni 2016

Nijs in de jaren 30

Tussen mijn paperassen vond ik een brief uit de nalatenschap van grootvader Denijs van den Bos waarin staat dat hij tussen november 1934 en 18 februari 1935 bij Ideco aan de Breestraat heeft gewerkt. De brief is gedateerd 18 februari 1935. Van 21 september 1936 tot 2 februari 1937 werkte hij er weer. Hij heeft zich als eerlijk en ijverig leren kennen, aldus de inhoud van de aanbeveling. Het jaar 1934 was in Nederland het jaar van het overlijden van Koningin-moeder Emma en prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Nijs van den Bos verliet in april 1934 de ambachtsschool. Het was de tijd van Colijn. De crisis begon nu diep in te snijden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van april 1935 behaalde de NSB van Musserts bijna 8 procent van de stemmen. De uitslag leidde tot een paniekstemming in Nederland.

6 juni 2016

Immigranten uit Douchy

Op deze geboortedag van Arie Schaft (1893-1980) kijken we weer naar het verleden van de familie Van den Bos. In de loop van de 17e eeuw zijn leden van de familie Bordedeu vanuit Douchy in Henegouwen naar Leiden getrokken. Hierbij kunnen zowel religieuze alsook sociaal-economische motieven een rol hebben gespeeld. Wat we zeker weten is dat de familie protestants was. In Leiden gingen ze ter kerke in de Waalse kerk. Ze vonden werk in de Leidse textielindustrie. De familie Bordedeu kwam uit de regio die nu Nord Pas de Calais-Picardiƫ heet in Frankrijk. Trudy en Gerard hebben deze streek vorig jaar nog bezocht. Ook de familie van de pas geleden Wilhelmina-biograaf prof. Fasseur kwam hiervandaan. Hij schrijft in zijn laatst verschenen memoires dat de Eglise Wallonne aan de Breestraat staat en stond naast de stadsgehoorzaal. Fasseur spreekt van hugenoten. Verder schrijft hij dat de streek die deze hugenoten verlieten een centrum was geweest van de textielindustrie, maar dat deze in verval was geraakt.

1 juni 2016

Eeuwenoude geschiedenissen

Onze familiegeschiedenis omspant een periode van wel 1000 jaar. In 1148 wordt de hoeve de le Rocque voor het eerst genoemd in een akte. Het was de tijd van steden en staten. Maar de historiografische wereldgeschiedenis gaat terug tot wel 3300 voor Christus toen het schrift werd uitgevonden. De Soemeriere vonden toen het spijkerschrift uit. Uit dezelfde periode dateren de Egyptische hiƫroglyfen. Nicholes de le Roke leefde in het begin van de dertiende eeuw in Doornik. Doornik was aanvankelijk de hoofdstad van het Frankische rijk. Waren onze voorouders Franken? De periode 500-1000 was de tijd van monniken en ridders. Het oudste Europese klooster dateert uit het jaar 410 Het ligt in Frankrijk. Kloosters waren in de middeleeuwen belangrijke cultuurdragers. Monniken kopieerden teksten uit de Romeinse oudheid en bijbelse teksten.