27 augustus 2010

De jaren 1900-1910

Naast de aandacht die ik nog verder zal besteden aan de jaren 1800-1900 en onze familiegeschiedenis begin ik vandaag een serie overzichten over de jaren 1900-1950. Vandaag staat het eerste decennium van de 20e eeuw centraal. Denijs van den Bos(1896-1966), onze overgrootvader, was 3 jaar toen het jaar 1900 begon. In de 19e eeuw was Nederland nog een liberaal land, het was een standenmaatschappij. In 1901 trad evenwel het kabinet-Kuyper aan, een anti-revolutionaire toekomst diende zich aan. Kuyper kreeg te maken met onrust in het land. In 1903 waren er de spoorwegstakingen. Deze spoorwegstakingen wekten bij de nette burgerij veel revolutievrees. De verkiezingen van 1905 betekenden een nederlaag voor rechts. De liberale Unie was de grote winnaar van de verkiezingen. Het kabinet-De Meester trad aan. De Meester was een liberaal in hart en nieren. Hij had een grote financiele kennis, maar was wel wat kleurloos. In 1908 tenslotte werd Heemskerk premier. Hij was een anti-revolutionair met veel levensvreugde. Premier bleef hij tot 1913. Voor wat betreft de familiegeschiedenis: Op 25 november 1900 werd Abraham, de broer van onze overgrootvader geboren. Denijs van den Bos, zijn vader, is koopman in 1900, hij dreef een water-en-vuur-winkeltje aan het begin van de 20e eeuw. Op 20 december 1905 huwt dochter Petronella van den Bos met Jacobus Kanbier en op 21 juli 1909 huwt tenslotte Jannetje van den Bos, een andere dochter van Denijs van den Bos en Suzanna van Royen. Zo bezien waren het alleszins rustige en ook feestelijke jaren voor de familie Van den Bos zo aan het begin van de 20e eeuw.

20 augustus 2010

De jaren 2000:Fortuyn, Van Gogh en de opmars van Wilders

De jaren 2000-2010 waren turbulente jaren. De onrust in de wereld nam toe en ook was er een aantal grote natuurrampen, zoals de tsunami van eind 2004. Ook Nederland beleefde turbulente tijden. In 2002 werd Pim Fortuyn vermoord en sindsdien zijn de Nederlandse kiezers op drift. In november 2004 werd de Nederlandse cineast Theo van Gogh vermoord. Bevolkingsgroepen kwamen tegenover elkaar te staan. Balkenende, premier sinds 2002, probeerde de zaak te sussen. In 2010-zo laat het zich aanzien-zal er een einde komen aan zijn premierschap. In 2007 trad een kabinet van CDA, PvdA en CU aan, aan dit kabinet kwam in het begin van 2010 een einde door de kwestie -Uruzgan. Wilders trad meer en meer op de voorgrond.In persoonlijk opzicht beleefden we ook veelbewogen jaren. In 2004 huwde onze vader met Cornelia Jansen, John trad in het huwelijk met Brigitte Vlieland. Suus (2003) en Tim (2005) werden geboren. Zij brachten nieuwe vreugde in ons leven. Eind 2007 moesten we helaas wel definitief afscheid nemen van onze zo beste vader en opa Aad. Hij mocht slechts 62 jaar worden, veel te jong ging hij heen. Diep bedroefd waren we door zijn overlijden. Gelukkig bewaren we heel fijne en mooie herinneringen aan onze beide ouders. Daar kunnen we jaren mee vooruit.

14 augustus 2010

Bezoek aan grootouders Van den Bos in Ootmarsum:mei 1986

In mei 1986 waren grootouders Van den Bos in Ootmarsum. Ze logeerden toen in hotel De Kuiperberg. Wij bezochten hen daar toen.Het was de tijd van de verkiezingscampagne 1986 die grotendeels ging tussen Den Uyl/Kok en Lubbers. Lubbers won toen uiteindelijk de verkiezingen. Grootouders Van den Bos waren voor een korte vakantie in Ootmarsum. Ze maakten toen ook dagtochten naar Duitsland. Ootmarsum heeft een oud, schilderachtig stadscentrum. Het ligt in Twente, Overijssel. De Spanjaarden werden in 1597 door Maurits uit Ootmarsum verdreven. Er zijn onder meer grafheuvels en de resten van een hunebed. Ik weet nog dat we onder andere een wandeling maakten met zijn allen vanaf het hotel naar het centrum van het stadje. Ik bereidde me destijds voor op een tentamen over Erasmus. Het was immers ook het Erasmusjaar? Ik had het boekje 'Lof der Zotheid' bij me.

10 augustus 2010

De jaren negentig: Bijlmerramp, paarse kabinetten en overstromingen

De jaren negentig begonnen ongelukkig met de Bijlmerramp op 4 oktober 1992. Het derde kabinet-Lubbers regeerde en het sleutelbegrip was 'sociale vernieuwing' begin jaren '90. In 1994 trad het eerste paarse kabinet aan van PvdA, VVD en D'66. Kok werd premier, de eerste sociaal-democratische premier na Den Uyl (1973-1977). Zelf vond ik werk als vertaler. Het waren jaren van economische voorspoed. Clinton werd president van de Verenigde Staten. Het begrip 'Derde weg' deed zijn intrede in de politiek, met voortrekkers als Kok, Clinton en Blair. In 1995 was er watersnood in Nederland en de ons omringende landen. Ook Duitsland had last van 'Hochwasser.' In 1992/93 vielen de Europese binnengrenzen weg- er ontstond een binnenmarkt binnen de EU. Na deze zo voorspoedige en toch ook gelukkige eerste jaren van de 'nineties' werden we op 27 november 1997 geconfronteerd met het zo droevige, voortijdige overlijden van onze lieve moeder Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar, ze was nog geen 53 jaar oud. Door dat overlijden werden we op onszelf teruggeworpen. Onze ouders mochten bijna 35 jaar bij elkaar zijn. Het jaar 2000 naderde en John en ik gingen zelfstandig wonen.

5 augustus 2010

De huwelijksdag van Jansje en Nijs: 5 augustus 1942

Vandaag is het 5 augustus 2010-68 jaar geleden, op 5 augustus 1942, huwden onze grootouders op het stadhuis in Leiden. Het was midden in de bezettingstijd. 's Ochtends vroeg trouwden ze al. Later op de dag woonden ze een conference bij van een destijds bekende artiest Kohler. Het 'huwelijksdiner' werd thuis genuttigd. Men had kilo's aardappelen klaargemaakt voor de familie in kitten. Begin jaren '90 schreef ik het verhaal van onze familie- een familiegeschiedenis. Ik schreef toen onder meer:' In de loop van 1942 kregen de trouwplannen van Jansje en Denijs meer concrete inhoud en op 5 augustus van hetzelfde jaar traden ze in het huwelijk. Zo bracht het huwelijksfeest enige verlichting in deze donkere tijd. Het feest was evenwel van korte duur. Spoedig na de bruiloft was Denijs genoodzaakt werk te aanvaarden in het oosten des lands. Gedurende meer dan twee jaar zouden de jonggehuwden elkaar slechts af en toe zien.'

1 augustus 2010

De jaren tachtig: kraakbeweging, yuppies en val van de Muur

De jaren tachtig begonnen crisisachtig. Door de tweede oliecrisis van 1979 belandde de wereldeconomie in een diepe crisis begin jaren '80. Ook in Nederland ging het slecht. De werkloosheid liep op. Er heerste pessimisme in ons land en Koot en Bie introduceerden het begrip 'doemdenken.' Aan alle illusies van de jaren zestig en zeventig was een eind gekomen. Ook jongeren reageerden fatalistisch en het aantal zelfmoorden nam toe. Beatrix werd koningin in 1980, dit jaar 30 jaar geleden. De kraakbeweging roerde zich en hanteerde de leus: 'Geen woning, geen kroning.' Er waren rellen in de hoofdstad. In 1982 trad het kabinet-Lubbers aan. Er werd bezuinigd en in 1983 waren er de ambtenarenstakingen. Er waren verder anti-kernwapendemonstraties in 1981 en 1983 in Nederland, waaraan ook grootouders Van den Bos deelnamen. Vanaf 1984 ging het economisch evenwel steeds beter en ook in persoonlijk opzicht gingen we weer betere tijden tegemoet. Ik begon een studie geschiedenis in 1983 aan de Rijksuniversiteit Leiden, een voor mij gelukkige tijd waarin ik veel leerde. In 1989 studeerde ik af. Het begrip 'yuppie' werd een feit, geld verdienen mocht weer. Helaas moesten we in 1984 en 1988 wel afscheid nemen van onze beide grootvaders. Zij hadden jarenlang met ons meegeleefd. In 1986 trad het tweede kabinet-Lubbers aan. Dat kabinet viel in 1989. Verder viel de Berlijnse Muur in november 1989. De wereld lag weer open.