28 oktober 2016

Biografie Juliana verschenen

Deze week verscheen de biografie van Juliana van de hand van Jolande Withuis. Withuis had geen toegang tot het Koninklijk Huisarchief. Het is wel de eerste wetenschappelijke biografie van Juliana. Aan de hand van brieven uit de kring van vroegere vriendinnen van Juliana is Withuis erin geslaagd een nieuw beeld op te roepen van de vorstin. Juliana komt in de biografie naar voren als extreem en excentriek. Withuis oppert de stelling dat Juliana ten tijde van de Greet Hofmans- affaire mogelijk enige tijd geestesziek is geweest. Ze is torn verstrikt geraakt in de sekte rond Hofmans. Bernhard komt in de biografie naar voren als een egocentrische man die meisjes aanrandde in het paleis.

21 oktober 2016

Betty en Mikkie jarig

Morgen zijn Betty en Mikkie jarig. Ze schelen precies zestig jaar. We feliciteren hen nu al met hun verjaardag. Betty en Mikkie, van harte gefeliciteerd! Nog vele jaren in goede gezondheid!! Ook Fer en de rest van de familie van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst morgen!

15 oktober 2016

Een overgangstijd

Marita Mathijsen schrijft in haar artikel Het recht op heemgevoel dat de gemiddelde inwoner van Europa vanaf de late jaren van de 18e eeuw in een uiterst verwarde tijd belandde waarin status, financiën, positie en eigendom van dag tot dag bevochten moesten worden, en die duurde tot 1815. Ook Jan van den Bos, in 1770 geboren, en Maria Taverne, met wie hij in 1797 trouwde, leefden in deze tijd. Zo bezien was het een overrgangstijd. Ook nu, anno 2016, leven we in een overgangstijd. Verlies van status en positie is een kenmerk van onze tijd. Niet langer is het vanzelfsprekend dat onze kinderen het beter krijgen dan wij. Zekerheden staan op de tocht, evenals pensioenen en zorgvoorzieningen voor ouderen. Veel mensen zijn bang en angstig voor de toekomst. En zo was het ook in de jaren dertig van de vorige eeuw, de jaren veertig van de 19e eeuw en de jaren 1780-1815, de tijd waarin onze voorouders Jan en Maria van den Bos leefden.

14 oktober 2016

D66 50 jaar

Vandaag bestaat D66 50 jaar. Een aantal uren na de val van het kabinet Cals in de Nacht van Schmelzer werd de partij opgericht. Ze wilden het politieke bestel in Nederland democratiseren. De partij richtte zich met name tegen de confessionele politiek en de achterkamertjes. Van Mierlo en de zijnen vonden dat Nederland was vastgelopen. Van Mierlo overleed in 2010. Aad van den Bos, destijds woonachtig in de Leidse Trompstraat volgde de debatten in de Nacht van Schmelzer op de televisie. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een kabinet voor het oog van de televisiecamera,s viel. Later die maand oktober 1966 kwam onze vader comateus in het ziekenhuis. Nu allemaal vijftig jaar geleden. 1966 was een roerig jaar met het huwelijk van Beatrix en Claus, de bouwvakkersrellen, provo, Nieuw Links en dus ook de oprichting van D66.

13 oktober 2016

Jansje Schaft ging als kind naar de kerk

Als kind ging Jansje Schaft (1919-2007) naar de kerk. Ze sprak daarover in een geluidsopname uit het najaar van 1985. De Schaften waren hervormd, zo sprak ze. Als kind ging ik altijd mee naar de kerk. De Pieterskerk. Altijd op zondag. Dat moet in de jaren 20 zijn geweest, in de tijd dat Nederland nog een conservatief-christelijk land was. Verder zei ze : Ik ben immers haast grootgebracht door Opoe Schaft. Jansje Gorree, de moeder van Arie Schaft, was dus kerkelijk en christelijk. Ze overleed toen haar kleindochter Jansje 14 jaar was. dat was begin jaren 30.

6 oktober 2016

1919, het geboortejaar van Jansje Schaft

Op 5 januari 1919 werd Jansje Schaft geboren. Het was een cruciaal jaar in de Europese geschiedenis. Toen, bij het vredesoverleg van Versailles, werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Europese politiek die later zou volgen. De opkomst van de nazi,s, de machtsoverneming van Hitler in 1933 en de inval in Polen in 1939. Het dansen op de vulkaan in de jaren 20 was de voorbode van wat later komen zou. In Berlijn werd hevig gedanst in de oudejaarsnacht 1918-1919. Na de eerste Wereldoorlog ontstond een moreel vacuüm. De amusementsindustrie beleeft een bloeiperiode in die naoorlogse jaren. Vader Schaft had goed werk in die eerste jaren na de oorlog. Hij werkte toen in Den Haag.

1 oktober 2016

Geweld in Indië was structureel

Afgelopen donderdag is een studie verschenen over de oorlog in Indië in de jaren 1945-1949. Het toont aan dat het geweld structureel was. De studie is het werk van de Zwitsers-Nederlandse historicus Remy Limpach die hier vorig jaar op promoveerde. De Nederlandse regering komt nog met een reactie, maar her en der gaan stemmen op voor een grootscheeps onderzoek naar de politionele acties in de jaren 40.