22 maart 2024

Tim jarig!

Op 27 maart is Tim jarig.Hij wordt weer een jaartje ouder.Negentien jaar wordt Tim Daniel Johannes van den Bos.Hij kwam ter wereld op 27 maart 2005.John noemde zijn zoon 'een olijk menneke'.We feliciteren Tim met zijn verjaardag en wensen hem veel voorspoed, geluk en gezondheid voor de toekomst en in zijn nieuwe levensjaar.Ook als familie wensen we hem alle goeds.Van harte proficiat, Tim en maak er woensdag een mooie dag van!Dag Tim!

18 maart 2024

Nieuw licht in de zaak-Adolf van Meurs (1921-1989)

Er zijn nieuwe feiten bekend in de kwestie-Adolf van Meurs.Aad van Meurs wees me op een uitzending van Andere Tijden 'Spoedig naar huis' uit 2007 over de Nederlandse krijgsgevangen in Rusland.Oom Dolf moet in 1943 in het kader van de Arbeitseinsatz zijn ingedeeld door de Duitsers bij de Nederlandsche Oost Compagnie.Dit was een nationaalsocialistische organisatie die op 6 juni 1942 in Den Haag werd opgezet door de Nederlandse NSB-er Meinoud Rost van Tonningen.Voornaamste doel was de economische opbouw van de zogeheten bevrijde oostgebieden Oekraine, Estland, Letland en Litouwen.Een dochteronderneming was de op 11 juni 1943 opgerichte Nederlandsche Oostbouw, dit waren bouwprojecten van de SS in het bezette deel van de Sovjet-Unie, later ook in Polen en Duitsland.Gedeeltelijk warenht vrijwilligers, gedeeltelijk ook personen die via de gedwongen arbeidsinzet in dienst moesten bij de SS, de Nederlandse SS Frontarbeiter.Oom Dolf zat hier waarschijnlijk ook bij.Ze werden richting het front in het oosten gestuurd.Velen moesten tankversperringen aanleggen, prikkeldraadversperringen en bomen omhakken.Op een gegeven moment werd aan het einde van de oorlog Berlijn bezet door de Russen.' Berlin ist uns!', riepen ze.Het Rode Leger heeft toen in 1945 4 miljoen mensen krijgsgevangen gemaakt.De meesten waren Duits,maar er zaten ook een paar duizend Nederlanders bij, onder wie oom Dolf.Een aantal mocht naar huis,maar in mei 1946 staakte Stalin het repatrieringsprogramma.Arbeiders in de oostbouw moesten onder dwang verder naar het oosten.Ze kwamen in de Goelag, zo ook Adolf van Meurs.Ze kwamen onder meer in mijnwerkerskampen.Zwaar werk bij temperaturen van soms 50 graden onder nul.Werkdagen van 10 uur waren heel gewoon.Stalin eiste dat het westen Russen zou terugsturen, maar Nederland weigerde, zodat het repatrieringsprogramma voor onbepaalde tijd werd uitgesteld.Ook Dolf van Meurs was hier de dupe van.Hij kwam pas in mei 1951 terug in Nederland.

15 maart 2024

De oorlogslotgevallen van Adolf van Meurs (1921-1989)

Over hoe het Adolf van Meurs (1921-1989) in en na de oorlog is vergaan is nog veel onzeker.Vast staat dat oom Dolf, die op 27 juni 1921 te Leiden geboren werd,op 15 februari 1943 met Geertruida van den Bos in het huwelijk is getreden.Dat gebeurde op het Leidse stadhuis, midden in de bezettingstijd.Volgens hun zoon Aad moet Dolf van Meurs nog datzelfde jaar met zijn vader en twee broers Bert en Herman naar het oosten zijn vertrokken.Opmerkelijk is dat Truus en Dolf van Meurs begin november 1945 te Schiedam een dochtertje Geertruida krijgen dat op 7 november 1945 vroegtijdig komt te overlijden.Ed maakt melding van het feit dat Dolf en zijn vader en twee broers mogelijk als ijzervlechters voor de Duitsers bunkers hebben moeten bouwen.Uiteindelijk is het viertal door de Russen krijgsgevangen gemaakt,waarna ze in een werkkamp terechtkwamen.Vader Hubertus Cornelis kreeg longontsteking en kon naar Berlijn om te genezen,aldus Aad van Meurs.Toen hij eenmaal beter was moest hij terug naar het werkkamp,maar nam hij de trein naar Leiden.Moeder Van Meurs, Johanna de Wolf, die op 11 maart 1963 op 68-jarige leeftijd overleed,ging na de oorlog steeds naar Den Haag om bij het Rode Kruis te informeren naar het lot van haar zoons.Uiteindelijk kwam oom Dolf in mei 1951 terug uit Russische krijgsgevangenschap.Op 28 april 1951 staat in het Leidsch Dagblad te lezen dat de voorlopige lijst van de tweede groep repatrianten uit Rusland onder meer de namen van Abraham Korenhof,geboren in 1911 te Leiden en Adolf van Meurs,idem in 1921,bevat.

12 maart 2024

Het Venlo-incident

Op 9 november 1939 vond het Venlo-incident plaats.Daar bij Venlo, aan de Duits-Nederlandse grens, werd een auto met daarin drie geheim agenten en een chauffeur onder vuur genomen door de Duitsers, tegenover cafe Backus.In de auto bevonden zich de twee Britse geheim agenten Payne- Best en Stevens en een Nederlandse geheim agent, luitenant Klop.Klop kwam bij de aanslag uiteindelijk om het leven.De Britten hadden in de periode voorafgaand aan het incident contact gelegd met vermeende opposanten van het Hitler-regime in Duitsland.Het incident viel samen met de aanslag op Hitler in de Buergerbraeukeller.De Duitse overheid dacht dat de Britse geheime dienst hierbij betrokken was.Dit was echter niet waar.De aanslagpleger, de communist Georg Elser, handelde op eigen houtje.Het Venlo-incident bracht de Nederlandse regering in verlegenheid.Ze zou de Nederlandse neutraliteit hebben geschonden door de Britse Secret Service vrij spel in Nederland te geven en zelf ook daarvan te profiteren.Bij de Duitse invasie van Nederland op 10 mei 1940 maakte Hitler daar gewag van.Nederland zou niet neutraal geweest zijn.Overigens was de geheim agent Klop het eerste Nederlandse slachtoffer tijdens de Tweede Wereldoorlog.

7 maart 2024

Cindy en Nijs!

Er staan weer twee bijzondere dagen voor de deur.Op 11 maart viert Cindy dat ze een halve eeuw op aarde is.Ze wordt 50 en ziet Sarah.We feliciteren haar met haar verjaardag,deze speciale dag en wensen haar veel geluk,voorspoed en gezondheid voor de toekomst!Van harte,Cindy! Ja,en dan is 12 maart de dag dat we gedenken dat onze vader, schoonvader, opa, overgrootvader en betovergrootvader Denijs van den Bos 106 jaar geleden het levenslicht zag.Nijs kwam op dinsdag 12 maart 1918 ter wereld.Op die dag stond in het Leidsch Dagblad te lezen:'Gisteren werden op het Noordoosteinde van den strandboulevard te Scheveningen proefnemingen gedaan met een nieuw soort afweergeschut tegen vliegtuigen in tegenwoordigheid van de commissie van proefnemingen en verschillende hoge autoriteiten op artilleristisch gebied.De opperbevelhebber, generaal Snijders,woonde een gedeelte der proefnemingen bij.'

6 maart 2024

Nationaal Holocaust Museum

In Amsterdam wordt a.s. zondag het Nationaal Holocaust Museum door koning Willem-Alexander geopend.Vanaf a.s. maandag is het open voor publiek.Het museum laat zien hoe meer dan 100.000 joden tijdens de oorlog uit Nederland werden weggevoerd en vermoord.De meeste joodse mensen woonden destijds in Amsterdam.Via de Hollandsche Schouwburg, het gebouw tegenover het museum, werden ze onder meer naar kamp Westerbork en kamp Vught getransporteerd om daarvandaan naar de vernietigingskampen in het oosten te worden vervoerd.Ook de familie Frank zat daarbij.Zij werden op 8 augustus 1944 eerst per tram naar het station getransporteerd.Willy Lindwer heeft daar de film 'Verdwenen Stad' over gemaakt.Over hoe het Amsterdams Gemeentelijk Vervoersbedrijf zich mede schuldig maakte aan wat de joden overkwam.Zondagavond gaat bij de EO tevens de dramaserie over de Joodse Raad in premiere.Over dilemma's in tijd van oorlog en jodenvervolging.Allemaal kijken dus!

5 maart 2024

Marietje was een beste meid!

Marietje was een beste meid,maar bang verschrikkelijk bang.Alleen in donker voor geen geld,al was het in de gang.Eens zei haar moeder,lieve kind, hier is een kaars mijn schat.Ga even naar de zolder toe en haal een turf of wat.Marietje klom de trappen op,met licht dorst zij wel gaan.Maar boven ging het kaarsje uit en bleef ze in donker staan.Twee stappen deed zij nog,maar oh toen viel iets op haar neer.Een spook, een spook, ach help, ach help, ik zie nooit mijn moesje meer.Haar moeder vloog de trappen op,maar denk niet dat zij jokt.Want het spook dat haar te pakken had,was maar een oude sok die van de lijn gevallen was.Pas brandde het kaarsje weer of lachend riep Marietje uit:Ik vrees nooit geen spoken meer!

1 maart 2024

1 Maart 2024

Vandaag is het 1 maart 2024,het begin van de meteorologische lente.Het is ook de maand waarin Cindy 50 jaar wordt en een mijlpaal bereikt.Verder is het deze maand 106 jaar geleden dat de pater familias Denijs van den Bos werd geboren.Dat gebeurde op 12 maart 1918.En dan is het zo dat de achterkleinzoon van Nijs van den Bos,Tim Daniel Johannes van den Bos,op 27 maart zijn 19e verjaardag viert.We feliciteren de jarigen van deze maand nu al en wensen hen alvast een goed begin van een geheel nieuw levensjaar!Van harte proficiat!