30 april 2013

Willem-Alexander nieuwe koning

Vandaag is een historische dag. Het is de dag dat Willem-Alexander koning wordt. Het is nu bijna kwart voor tien in de ochtend. Om tien uur komen de koningin en de prins van Oranje samen in het Paleis op de Dam. Daar wordt de akte van abdicatie getekend. Als Beatrix haar handtekening heeft gezet is Willem-Alexander op dat zelfde moment koning van ons land. Vanmiddag wordt de nieuwe vorst dan ingehuldigd in de Nieuwe Kerk. Vanavond is er feest in het land.

25 april 2013

Historische aprilmaand 2013

We beleven momenteel een alleszins historische aprilmaand. Op 30 april krijgt Nederland voor het eerst sinds 1890 weer een koning. Afgelopen week legde koningin Beatrix haar laatste werkbezoek als koningin af. Op 30 april abdiceert ze. Rumoer was er in de aanloop naar de inhuldiging van koning Willem-Alexander rond het koningslied. Door velen werd het lied afgekraakt, maar het zal komende dinsdag toch worden gezongen. Ik hou u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de inhuldiging en abdicatie.

23 april 2013

De jaren 30

Geert Mak kopt op zijn website:De jaren dertig spoken weer rond.Zijn de jaren van Colijn terug van weggeweest? Of laten we ons angst aanpraten? Een vergelijking met de tijd van toen kan natuurlijk niet uitblijven. We beleven immers de zwaarste crisis sinds 80 jaar?In de jaren 30 stelde men in Nederland vertrouwen in de sterke man Colijn. Grote sociale onrust bleef uit in het Nederland van de jaren 30. Zeker, er was de muiterij op de Zeven Provinciën in 1933 en er was het Jordaanoproer in 1934, maar verder was er vooral berusting. Koningin Wilhelmina zegt in de troonrede van 18 september 1934: Meer nog dan een jaar geleden ondervinden ook wij de gevolgen van de geestelijke en economische ontreddering, waaronder de gehele wereld heeft te lijden. De toestand van het bedrijfsleven zo hier te lande als in Nederlandsch-Indië, is zeer zorgwekkend. Alle bedrijfstakken ondergaan den druk der tijden, vele ervan zijn zelfs zeer zwaar getroffen. -Door sommigen is wel opgemerkt dat het vasthouden aan de euro nu doet denken aan het vasthouden aan de gouden standaard in de jaren 30. Pas in 1936 gaf Colijn de gouden standaard op. Hoe zal dat nu met de euro gaan? Is de euro op termijn te handhaven? Sommigen twijfelen daar aan.

21 april 2013

Brigitte 45!

Vandaag viert Brigitte haar 45e verjaardag. We feliciteren Brigitte met haar verjaardag, wensen haar een fijne dag en veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook de rest van de familie feliciteren wij met de verjaardag. Brigitte werd op 21 april 1968 geboren. Dag Brigitte, fijne dag!

19 april 2013

1963

Toen onze ouders op 29 augustus 1963 in het huwelijk traden waren de jaren zestig nog niet echt begonnen. Wel volgens de kalender, maar het waren nog niet de jaren zestig zoals we ze in later jaren zijn gaan verstaan. De jaren zestig die zich in symbolen laten samenvatten: provo, hoepla, D66, Vietnam, woodstock. Dat waren de revolutionaire jaren zestig en van revolutie was in 1963 nog geen sprake. Het was de stilte voor de storm. Nog in veel dingen ademde Nederland in 1963 de sfeer van de jaren vijftig. Pas in 1966 zou dit beeld gaan kantelen in Nederland. Zo bezien begonnen de jaren zestig feitelijk pas in 1965-1966 en duurden ze tot 1975 ongeveer. Decennia houden zich in cultureel-historisch opzicht nu eenmaal niet altijd aan de kalender. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat onze ouders in het huwelijk traden.

15 april 2013

Vrede van Utrecht 300 jaar

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd gesloten. Met de vrede van Utrecht kwam een einde aan de Spaanse Successieoorlog. Feitelijk kwam er een einde aan anderhalve eeuw van godsdienstoorlogen in Europa. Het betekende tevens het einde van de Republiek als grootmacht. Een voorvader van ons, Jan van den Bos werd in 1713 dertien jaar.

11 april 2013

De jaren 1813-2013

Binnenkort begin ik een serie over de familie Van den Bos en de jaren 1813-2013. In 1813 werd het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen. Daf is dit jaar 200 jaar geleden. Toen het Koninkrijk bijna 1 jaar bestond werd onze voorouder Jan van den Bos geboren. Het was oktober 1814. Zijn vader Jan was rond deze tijd militair. Ik zal telkens perioden van 25 jaar beschrijven de komende periode.

8 april 2013

Susanna Dieuwertje 10 jaar!

Vandaag viert Susanna Dieuwertje van den Bos haar tiende verjaardag. Ze wordt vandaag een tiener. Suus viert haar verjaardag vandaag in huiselijke kring. We feliciteren haar met haar verjaardag, wensen haar een mooie toekomst en feliciteren tevens Brigitte, John, Tim en Silvana en de rest van de familie. Dag Suus, fijne dag!

7 april 2013

Depressie

Kennen we in het economisch leven perioden van depressie - veel landen maken momenteel een depressie door - ook mensen maken soms een depressie, een toestand van terneergeslagenheid door. Dit gevoel van somberte heeft in de loop der tijd verschillende etiketten opgeplakt gekregen. Melancholie heeft een geschiedenis. Zo werd melancholie in de 16 e en 17 e eeuw vooral verbonden met angst en wanhoop. Vanaf de 19e eeuw ziet men het vooral als depressie, verveling en insomnia of slapeloosheid. Bekende schrijvers als Kafka, Woolf en Proust leden ook aan depressies. Karin Johannisson heeft een boek geschreven over de kamers van de melancholie. Daarin geeft zij een overzicht van de geschiedenis van de melancholie. Een zeer lezenswaardig boek, vooral voor mensen die ooit een depressie doormaakten.

4 april 2013

De jaren 20

De jaren 20 waren relatief gesproken een tijd van voorspoed. Wilhelmina regeerde in Nederland. Duitsland beleefde tussen 1924 en 1929 die Goldenen Zwanziger, de gouden jaren 20. Maar toen was het in 1929 wel gedaan met de welvaart en voorspoed. Het was-om in de termen van Geert Mak te spreken- dansen op de vulkaan in die ogenschijnlijk gouden jaren. In augustus en september 1923 werd het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. De kleine Denijs van den Bos was op 12 maart van dat jaar 5 jaar geworden. De jaren 1918-1923 brachten een hausse in de economie. Na de eerste Wereldoorlog trad een grote inhaalvraag op. Er was weliswaar een financiele crisis in de jaren 1921-1923, maar de reële economie had hier weinig last van. Vanaf 1924 was er een sterke economische groei. In 1928 werd Nijs 10 jaar. De crisisjaren 30 stonden toen bijna voor de deur.

1 april 2013

Johannes Johnny van den Bos 42 jaar!

Vandaag is Johannes Johnny van den Bos, jongste zoon van Arie en Leny van den Bos, 42 jaar geworden. Toen mijn vader en ik het nieuws van de geboorte 42 jaar geleden aan de familie gingen vertellen, wilde men dat eerst niet geloven. Men dacht dat het een 1 april-grap was. We feliciteren John vandaag met zijn verjaardag en wensen hem een mooie toekomst! Ook de rest van de familie gefeliciteerd. John viert zijn verjaardag vandaag in huiselijke kring.