12 mei 2008

De loopbaan van Denijs van den Bos (1918-1988)

Onze grootvader, Denijs van den Bos (1918-1988), heeft gedurende de periode 1945 tot 1981 bij de PTT gewerkt. Het was op 5 januari 1989, de 70e verjaardag van zijn vrouw Jansje van den Bos, dat ik de bewaard gebleven papieren over zijn loopbaan en promoties vond in de Kersenstraat. Per 4 juli 1945 trad hij in dienst als los werkman bij de PTT tegen een uurloon van 65 cent. Op 1 mei 1946 werd hij vakwerkman en op 19 juli 1946 werd hij opgenomen in de vaste formatie als vakman. In oktober 1948 legde hij een proef af als vakwerkman. Nog geen jaar later, op 2 juli 1949 werd hij bevorderd tot vakman 1e klasse. Daarna werd hij per 1 juli 1950 monteur, daarna op 3 januari 1955 monteur 1 e klasse en werd hij per 1 september 1959 overgeplaatst van Leiden naar Alphen. Op 1 mei 1960 werd hij chef -monteur bij de PTT en per 1 juni 1961 werd hij weer overgeplaatst van Alphen naar Leiden. Op 1 maart 1964 werd hij weer bevorderd. Nu werd hij hoofdemploye der PTT te Leiden. Per 1 februari 1966 kwam hij weer in Alphen te werken. Op 1 augustus 1966 werd hij hoofdemploye 1e klasse te Alphen. Ruim vier jaar later, op 1 februari 1971, werd hij hoofdemploye voor bijzondere diensten der PTT te Alphen. In die functie werkte hij weer bijna 5 jaar om dan per 1 januari 1976 naar Den Haag te worden overgeplaatst. Per 1 juli 1976 werd hij bureauchef en per 1 april 1981 kreeg hij eervol ontslag als bureauchef.