15 juni 2008

Susanna Teijn (1695-ca. 1738)

In het jaar waarin de epidemie onder het rundvee net achter de rug was en de Hollandse dijken door paalworm werden bedreigd, trad de in 1695 geboren Susanna Teijn (ze werd op 9 juni 1695 te Leiden gedoopt)in het huwelijk met Jan van den Bos. Op 17 november 1730 gingen de beiden in ondertrouw. Susanna Teijn (Suus en Tim stammen niet direct van haar af , maar van Lena van den Burg, met wie Jan in 1738 huwde)was een dochter van de in ca. 1657 te Leiden geboren Jacob Teijn en de ongeveer in 1660 geboren Grietje la Paer. Haar ouders huwden rond 1682 en kregen naast Susanna nog maar liefst 7 kinderen:Maria(ged. 7 februari 1683), Susanna (ged. 19 augustus 1685 - ca. 1687), Johanna (ged.18 januari 1688), Jacob (26 oktober 1689-ca. 1690), Susanna (ged.26 oktober 1689-ca. 1693), Jacob (ged. 11 januari 1693) en Rachel (ged. 30 november 1698). De derde vrouw van Jan van den Bos werd evenmin erg oud. Maar zo'n 43 jaar. Wat hebben onze voorouders in die tijd veel leed moeten doorstaan, wat was het lot hen toch weinig gelukkig gezind!Voordat ze rond 1738 overleed , kreeg Susanna Teijn zelf drie kinderen met Johannes of Jan: Judith (1731), Santje (1733) en Jan (1737).