7 augustus 2008

Voorouder Suus en Tim had VOC-verleden

Tenminste een voorouder van Suus en Tim had een VOC-verleden. De rond 1683 geboren Jan van den Eijkel is in de jaren 1701-1708 als jong- of lichtmatroos in dienst geweest van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Op 21 december 1701 vertrok hij met het schip de 'Venhuizen' vanaf Texel via Kaap de Goede Hoop naar Batavia, waar het schip op 5 september 1702 aankwam. Kapitein op het schip was een zekere Dirk de Reus. Van 6 juni 1702 tot 25 juni 1702 verbleef Jan bij Kaap de Goede Hoop, de in 1652 door Jan van Riebeeck gestichte Kaapkolonie.Jan van den Eijkel moet vrij jong geweest zijn, hij had nog geen ervaring als matroos bij de uitreis in 1701. Het schip de 'Venhuizen' was in 1697 gebouwd op de werf in Enkhuizen en was een zogeheten 'fluitschip'. Het was van 1697 tot 1711 in gebruik bij de VOC. Het laadvermogen bedroeg 250 ton. Het leven aan boord van een VOC-schip was geen pretje, maar het leven als zodanig was voor het gewone volk in die tijd niet gemakkelijk. Armoede en avontuur moet de jonge Jan van den Eijkel destijds gedreven hebben zich aan te melden als matroos. 's Ochtends kreeg hij gortepap, van water gemaakt, 's middags stonden bonen, erwten of rijst op het menu, soms met gezoute stokvis of spek geserveerd. 's Avonds was er niet meer dan jenever en wat resten van de middagmaaltijd, aangevuld soms met scheepsbeschuit en kaas. Op 10 november 1707 vertrok Jan dan met het schip de Ijsselmonde uit Batavia om op 18 september 1708 weer in Holland aan te meren. Van 30 januari 1708 tot 23 april 1708 verbleef hij dan weer in de Kaapkolonie. Op 4 november van hetzelfde jaar huwde hij met Stijntje Corsdr. van der Boom.