25 februari 2009

Het ontstaan van Leiden (vervolg)

Stadsrechten en andere privileges- Wanneer Leiden precies stadsrechten heeft gekregen is niet bekend. Wel kan men een schatting wagen die in de juiste richting wijst. Er is namelijk een door graaf Floris V op slot Teylingen geschreven brief bewaard gebleven. Deze brief dateert van 19 december 1266, een kopie hiervan is bewaard gebleven. Hierin schrijft de graaf dat hij privileges die door zijn voorvaderen aan Leiden zijn geschonken door hem zullen worden gehandhaafd en erkend. De voorvaderen van Floris nu waren: vader Willem II, grootvader Floris IV en overgrootvader Willem I. Omdat Floris' grootvader voor zover bekend nooit privileges aan Leiden heeft geschonken, zijn Willem II en Willem I degenen die in aanmerking komen bij nader onderzoek over de verlening van stadsrechten. Conclusie: Omdat Willem I in 1222 overleed kan men daaruit concluderen dat Leiden in of voor 1222 al stadsrechten kreeg.