28 augustus 2009

Het begin van de Tweede Wereldoorlog- 1 september 1939

De internationale spanning was in de zomer van 1939 fors opgelopen. In Munchen leek in het najaar van 1938 de vrede in Europa te zijn gered, maar in het voorjaar van 1939 bleek dat ons 'bevriende staatshoofd' Adolf Hitler meer wilde en met het Sudetengebied alleen niet langer genoegen wenste te nemen. Heel Tsjechoslowakije werd onder de voet van de nazi-laars gelopen. Op 1 september moest Polen eraan geloven, terwijl op 3 september Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden. Daarmee was de Tweede Wereldoorlog een feit. De familie Van den Bos ging een zware en moeilijke tijd tegemoet. Bij alle onzekerheid die er al was, was de toekomst voor de familie nu nog ongewisser geworden. Ofschoon de Nederlandse regering bij monde van minister-president De Geer een strikte neutraliteit in acht wenste te nemen en men er nog altijd vanuit ging dat Nederland opnieuw, evenals in de jaren 1914-1918 het geval was geweest, buiten een oorlog kon worden gehouden, moest het voor een ieder duidelijk zijn dat een groot gevaar boven ons hoofd hing en de afloop van de gebeurtenissen een alleszins onzeker karakter droeg. In het najaar van 1939 werd in ons land de mobilisatie afgekondigd en was er reeds een begin gemaakt met de distributie van voedsel en brandstof.