10 maart 2010

1 april 1981: Denijs van den Bos neemt afscheid van de PTT

Na een dienstverband van bijna 36 jaar nam grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) per 1 april 1981 afscheid van zijn PTT. Hij was er geleidelijk opgeklommen tot bureauchef. In 1945, na de bevrijding, was hij bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie beginnen te werken. Bij zijn afscheid -eind maart 1981 was er een receptie in Den Haag/Scheveningen- kreeg hij een ingelijste tekst mee en een foto met alle mensen met wie hij gewerkt had. De tekst luidde als volgt: Aan D. van den Bos, bureauchef der PTT, ten afscheid als blijk van waardering voor de diensten die hij gedurende ruim vijfendertig jaren aan het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie heeft bewezen. De directeur-generaal, 's -Gravenhage, 1 april 1981.