29 juli 2010

De jaren zeventig:oliecrisis, gijzelingen en Lockheed

Afgelopen week bestelde ik de NOS-jaaroverzichten 1956-2008, een halve eeuw geschiedenis op dvd. Mijn belangstelling ging met name uit naar de geschiedenis van de jaren '70, een periode die ik als heel gelukkig heb ervaren. Toch begonnen toen zaken te kantelen. De Club van Rome waarschuwde voor de vernietiging van de natuur, er traden economische problemen op (oliecrises van 1973 en 1979); Premier Den Uyl verscheen op 1 december 1973 op televisie met de mededeling dat aan de 'gouden kwarteeuw van economische voorspoed in 1973 een eind was gekomen. 'Die tijd komt nooit meer terug', sprak Den Uyl. De bomen zouden niet langer tot in de hemel groeien. Toch zag ikzelf de toekomst nog zonnig in. We waren een jong gezin, jonge ouders en Johnny die in 1971 geboren was, hoop op een mooie toekomst voor ons allen. Onze ouders stonden midden in het leven. Van doodgaan had nog niemand gehoord, alle grootouders leefden nog en we hadden zelfs nog drie overgrootouders in leven. Terugkijkend zie ik de jaren '70 als het gelukkigste decennium van mijn leven. Het jaar 1974 springt daar als meest gelukkige nog uit. Ik zat in de vierde klas en kreeg les van een Surinaamse onderwijzer, de heer Power, die heel hoge cijfers gaf. Daarna, in augustus 1974 ging ik over naar de vijfde klas en kreeg ik les van Mejuffrouw Beks, een wat oudere, vrij strenge onderwijzeres die wel heel goed les gaf. Het jaar 1974 was het jaar van de Anjerrevolutie in Portugal en het jaar van de kwestie-Cyprus. Dennendal werd ontruimd en Willy Brandt moest aftreden vanwege de affaire-Guillaume. Er was in de jaren zeventig ook feest binnen onze familie.In september 1973 huwden Janny en Ed, onze tante en oom. In mei 1976 traden Betty en Fer in het huwelijk-feestelijke gebeurtenissen in die zo gelukkige jaren '70. Op 1 april 1974 vierde Johnny zijn derde verjaardag en kreeg hij een poppenkast, waar we gezamenlijk mee speelden. Op mijn 12e verjaardag, op 25 november 1975, werd Suriname onafhankelijk. We gingen dat jaar met de schoolklas naar een expositie over deze voormalige Nederlandse kolonie. In 1976 speelde verder de Lockheed-affaire en er waren in 1975 en 1977 verder nog de gijzelingskwesties.