1 januari 2011

Gelukkig nieuwjaar!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen met geluk, voorspoed en gezondheid voor 2011! Ook dit jaar zal ik verder schrijven aan onze familiegeschiedenis. Daarbij zal ik de volgende periodisering hanteren: de jaren 1200-1600-daarover is het minst bekend. Ik zal me daar tevreden moeten stellen met meer algemene historische informatie. De familie kwam uit Douchy in Henegouwen, maar leefde de familie daar ook al in bijvoorbeeld het jaar 1300? Dan de jaren 1600-1800, daarover is al meer bekend. Jammer is alleen dat we uit deze jaren geen egodocumenten bezitten die het leven van onze voorouders nader kunnen inkleuren. En dan als laatste de jaren 1800-heden. Uit deze periode is het meest bekend. Uit de 20e eeuw hebben we onder meer ook de beschikking over materiaal uit interviews en gesproken materiaal. Graag hou ik u de komende periode op de hoogte.