23 augustus 2011

De jaren 1620

Vandaag keren we terug naar de jaren 1620. Stamvader Jacques Bourdoduke moet rond de 25 jaar geweest zijn in 1625/1630. Mogelijk kwam hij toen in contact met de nog onbekende stammoeder van de familie Bourdoduke/Van den Bos. Zij kwam wellicht ook uit Henegouwen. Rond 1630 moeten de beiden in het huwelijk zijn getreden. Uit dit huwelijk werd rond 1635 Pieter of Pierre Bordoduke geboren. Helaas is ons niet veel bekend uit juist deze tijd. De familie woonde toen nog in Douchy-Henegouwen. Voor meer gegevens zouden we wellicht ooit nog eens een reis naar Douchy moeten maken. Maar veel archieven daar zouden al verloren zijn gegaan heb ik ooit vernomen. Nader onderzoek is dus vereist. Over de periode vanaf de tweede helft van de 17e eeuw weten we meer over de familie Bourdoduke.Ze woonden toen al in Leiden.