5 oktober 2011

De bezettingstijd (vervolg)

Vandaag laten we onze grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) weer postuum aan het woord over de bezettingstijd. In 1980 schreef hij een verslag over zijn bevindingen in deze periode. Hij schreef:' Zijdelings hoorden de mensen over het oppakken van jodenmensen en anderen die naar een concentratiekamp gestuurd werden. Eveneens na de inval in Rusland de mensen die lid waren van de communistische partij. Al deze maatregelen tegen de bevolking hadden tot gevolg dat veel mensen probeerden bij boeren te gaan werken en ook waren er mensen die d.m.v. het verkopen van schaarse artikelen aan de kost kwamen om niet in Duitsland te worden tewerkgesteld.'