1 november 2013

De jaren 1938-1963

En weer duiken we in de geschiedenis van de familie Van den Bos. Hoe verging het de familie in de jaren 1938-1963, met name de jaren 40 en 50? En wat gebeurde er in de Nederlandse samenleving? Eind jaren 30, zo vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maakten Jansje Schaft en Denijs van den Bos kennis met elkaar op de dansschool van Mieremet in Leiden. De internationale spanningen namen toe in de tweede helft van de jaren 30. Donkere wolken pakten zich samen op het toneel van de wereldgeschiedenis. Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Op 5 augustus 1942 traden Jansje en Nijs in het huwelijk. In de navolgende jaren 1943,1945,1946 en 1949 werden er drie zusjes en een broertje geboren. In 1948 verhuisde men naar de Kersenstraat. ja, en toen braken de jaren 50 aan, jaren van de huiselijke gezelligheid. De premier was Drees. Men luisterde naar de familie Doorsnee op de radio. In 1962 maakte onze vader Arie van den Bos kennis met een zekere Leny Bavelaar. In 1963 zouden ze trouwen.