9 december 2013

De jaren 1600-1625

Vandaag kijken we terug op de jaren 1600-1625 en de familie Bordedeu. Rond 1600 werd stamvader Jacques Bordedeu in Douchy in Henegouwen geboren. Rond 1635 wordt zijn zoon Pierre Bordedeu geboren. Van het leven van Jacques aan het begin van de zeventiende eeuw weten we weinig. Hoe waren de jaren als kind voor de kleine Jacques? Had hij een goede jeugd? Veel is wat dat betreft onduidelijk. Veel blijft vooralsnog in nevelen gehuld.