3 april 2014

Bernhard, niets was wat het leek

Historicus Gerard Aalders heeft een nieuw boek over prins Bernhard het licht doen zien. Daarin stelt Aalders dat Bernhard ten tijde van de Greet Hofmans-affaire Juliana uit de ouderlijke macht wilde ontzetten. Dan was Beatrix koningin geworden en Bernhard regent. Zo had Bernhard zijn vrouw dus willen afzetten. Volgens Aalders was Bernhard uitermate gierig en inhalig. Hij declareerde van alles en wilde ook overal geld voor zien, zelfs voor het knippen van linten. In Afrika had De prins een boerderij die niet rendeerde, aldus Aalders. Daar had hij ook veel geld voor nodig. Volgens Aalders maakte de prins veel kosten die op de belastingbetaler werden afgewenteld. Het imago dat Bernhard had strookt niet met de werkelijke Bernhard, aldus Aalders. Tien jaar na zijn dood doet de prins dus nog altijd veel stof opwaaien.