11 juni 2014

Anna Bavelaar 35 jaar dood

Vandaag is het 35 jaar geleden dat onze lieve grootmoeder Anna Babelaar ban ons heenging. Ze overleed op 11 juni 1979. Ze was nog geen 70 jaar. Het is op 6 juli 70 jaar geleden dat ze in het huwelijk trad met Johannes Bavelaar. Rust zacht, lieve oma!