7 maart 2015

Nederland tijdens de jaren 1914-1918

Vandaag kijken we terug op de jaren 1914-1918 en onze familie. Onze in september 1899 geboren grootvader Johannes Bavelaar sprak in later jaren nog vaak over de rantsoenering in deze jaren. De jaren 1917 en 1918 waren de zwaarste jaren. Schaarste en rantsoenering drukten de stemming, zo schrijft Paul Moeyes in zijn boek Buiten schot. Overgrootmoeder Elizabeth Schaft, in september 1918 gehuwd met Arie Schaft werkte in die tijd bij Krantz. Zij wilde tot na Kerstmis blijven hoewel ze in verwachting was om de erwten en de rookworst niet te missen die Krantz met Kerstmis 1918 uitdeelde aan het personeel.