21 augustus 2015

Wereldwijde hapering economie

Wereldwijd doet zich een hapering voor in de economie. De beurzen staan wereldwijd in het rood. Vooral zijn er zorgen om China dat spoedig in een recessie kan komen te verkeren. Maar ook in Europa en de Verenigde Staten zijn er zorgen. Het gaat dus helemaal niet goed met de wereldeconomie. Wordt vervolgd.