6 juni 2016

Immigranten uit Douchy

Op deze geboortedag van Arie Schaft (1893-1980) kijken we weer naar het verleden van de familie Van den Bos. In de loop van de 17e eeuw zijn leden van de familie Bordedeu vanuit Douchy in Henegouwen naar Leiden getrokken. Hierbij kunnen zowel religieuze alsook sociaal-economische motieven een rol hebben gespeeld. Wat we zeker weten is dat de familie protestants was. In Leiden gingen ze ter kerke in de Waalse kerk. Ze vonden werk in de Leidse textielindustrie. De familie Bordedeu kwam uit de regio die nu Nord Pas de Calais-Picardiƫ heet in Frankrijk. Trudy en Gerard hebben deze streek vorig jaar nog bezocht. Ook de familie van de pas geleden Wilhelmina-biograaf prof. Fasseur kwam hiervandaan. Hij schrijft in zijn laatst verschenen memoires dat de Eglise Wallonne aan de Breestraat staat en stond naast de stadsgehoorzaal. Fasseur spreekt van hugenoten. Verder schrijft hij dat de streek die deze hugenoten verlieten een centrum was geweest van de textielindustrie, maar dat deze in verval was geraakt.