20 augustus 2016

De jaren 1914-1949

Het tijdvak 1914-1949 was het tijdvak waarin twee wereldoorlogen werden uitgevochten. Het waren tevens de jaren waarin Nijs en Janny, geboren in respectievelijk 1918 en 1919 opgroeiden tot jongvolwassenen. De crisisjaren en de bezettingstijd hebben een stempel gedrukt op hun verdere leven. In 1914 brak de Grote Oorlog uit, de oorlog die later de Eerste Wereldoorlog zou gaan heten. Het was de bloedigste oorlog tot dan toe, een loopgravenoorlog. Ian Kershaw, de befaamde Britse Hitlerbiograaf heeft vorig jaar het boek De afdaling in de hel- Europa 1914-1949 het licht doen zien. Daarin beschrijft hij op magistrale wijze juist deze zo cruciale episode in de wereldgeschiedenis. De jaren 20 vormden een adempauze in deze conflictueuze jaren. De geest van Locarno had korte tijd nog hoop op stabiliteit en verzoening gebracht. Na 1929 en het begin van de Depressie was die hoop vervlogen. Fascisme en nationalisme grepen om zich heen. Oo 10 mei 1940 raakte ook ons land betrokken in de Tweede Wereldoorlog. In deze zeer beangstigende tijd besloten Janny en Nijs op 5 augustus 1942 samen hun verdere leven te delen-Neerlands hoop in bange dagen.