15 september 2017

Oorlog in Indonesië 1945-1950

Deze maand is het onderzoek naar de dekolonisatieoorlog tussen 1945 en 1950 van start gegaan. Onder meer het NIOD werkt eraan mee" Algemeen wordt aangenomen dat het onderzoek zal uitwijzen dat het geweld van Nederlandse zijde structureel was. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar het geweld van met name Indonesische zijde gedurende de zogeheten bersiapperiode in de jaren 1945 en 1946. Dit is nodig om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de gewelddadigheden aan beide zijden. Koos van den Bos, broer van grootvader en vader Denijs van den Bos vertrok in 1947 als korporaal naar Bali waar hij tijdens gevechtshandelingen gewond raakte aan zijn knie. Een strijdmakker van hem werd getroffen door een kogel. Vanuit historisch oogpunt is het onderzoek van groot belang. Eindelijk wordt inzicht geboden in het verloop van deze oorlog die in het verleden werd omschreven als politionele acties. Erg nuttig dat nu ook in breder verband wordt gekeken naar de gehele periode tussen 1945 en 1950. Koos van den Bos correspondeerde tijdens zijn verblijf in Indië met zijn ouders en zijn vrouw Janny. De correspondentie is niet bewaard gebleven.