22 februari 2018

Geschiedenis is ook periodisering

De geschiedenis van de afgelopen eeuw laat zich ruwweg in een aantal perioden vatten. De jaren na de eerste Wereldoorlog waren jaren van nationalisme, fascisme, communisme, protectionisme en een crisis van de democratie in Europa. We weten allemaal waar dat op is uitgelopen. Na het einde van de tweede Wereldoorlog diende zich het tijdvak van de trente glorieuses aan. De dertig glorieuze jaren. Ruim drie decennia van een genivelleerde of min of meer genivelleerde middenklassemaatschappij. Het waren de hoogtijdagen van de sociaal-democratie in Europa.Er vond industrialisatie plaats en de welvaart groeide. Dit tijdvak liep eind jaren 70 op zijn einde. Vanaf de jaren 80 ongeveer diende zich het tijdvak van het neoliberalisme aan. De globalisering werd een feit,de dienstensector boomde en we kenden een liberale wereldorde.Er ontstond een nieuwe onderklasse.Sinds het aantreden van Trump lijkt zich een nieuw tijdvak aan te dienen met opnieuw nationalisme en protectionisme. Populisme viert hoogtij en ongelijkheid neem toe. De liberale wereldorde lijkt op haar retour.